Projekty

Učíme se řeči přírody

Vedoucí projektu:

Zuzana Krčálová

O projektu:

Pro romské děti z města Jihlavy bychom ve spolupráci z Erkem - nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež při Oblastní charitě Jihlava zrealizovali několik výjezdů za účelem bližšího seznámení s přírodou. Jednalo by se o místa (Sasov- Bio Farma, Pavlov - záchranná stanice, Pístov - psí útulek, Bohuslavice - hospodářský dvůr, Kněžice - chaloupky). Všechny výjezdy by byly realizovány mimo město Jihlava a všechny by se zaměřovaly na seznámení s přírodou a také na seznámení se zvířaty a tím, jak se k nim chovat. Často se u romských dětí setkáváme se surovým chováním ke zvířatům a i z toho důvodu bychom rádi zrealizovali návštěvu psího útulku a záchranné stanice. Na záchranné stanici v Pavlově a v Kněžicích - Chaloupky bychom využili nabídky programů pro školy o přírodě. Sami bychom měli na každý výjezd připravený program a po navrácení bychom naší cestu reflektovali pomocí fotek, videí, obrázků, nebo psaných textů od samotných dětí. Romské děti tráví veškerý svůj život uzavřeni ve městech a my bychom touto cestou rádi pro ně otevřeli „dveře“ a ukázali jim, že jsou na světě i jiná místa než jen obchodní domy a paneláky. Sami máme z romskými dětmi dlouholetou zkušenost a setkáváme se s dětmi, které poprvé třeba v desíti letech navštívily les. Nejde nám jenom o to udělat pro romské děti hezký výlet, ale hlavně chceme, aby si začaly více vážit svého okolí, hlavně zvířat a přírody. Pomocí výukových programů, které nabízí buď samotné místo naší návštěvy, anebo pomoci programu, který si sami připravíme, chceme dětem ukázat jak je příroda křehká a že pokud se k ní nebudeme chovat s úctou, tak se to jednou může otočit proti nám. Víme, že by realizace našeho projektu pomohla nejenom dětem, kterém jsou ze sociálně znevýhodněného prostředí, aby poznaly i něco jiného než jen betonovou džungli města, ale i také k tomu, že by začaly více vnímat krásy kolem nás a vážit si zvířat a přírody.

Pravidelně se účastníme akce Čistá Vysočina, kde vždy děti seznamujeme s tříděním odpadů a také s tím, jak se správně chovat ke svému okolí. O tuto akci je vždy veliký zájem a my bychom to proto rádi rozšířili dál i mimo okolí Jihlavy a více a aktivněji se tomuto tématu chceme věnovat, protože ho považujeme za velice důležité.

 

 

Stav: Vyúčtování

Podchod na vlakovém nádraží

Vedoucí projektu:

Tereza Kašková

O projektu:

Podstatou projektu je výmalba podchodu na vlakovém nádraží v Třebíči. Jde nám o zútulnění prostoru originální a zajímavou formou.

O zpracování samotných návrhů požádáme třebíčskou mládež prostřednictvím "soutěže". Z návrhů bude vybrána konečná verze, kterou zrealizuje zkušený výtvarník. Požadavkem na návrhy bude téma Třebíč, originalita (nápadu i grafického zpracování) a vtip/pointa.

Stav: Uzavřeno

Znovuobnovení studentského parlamentu

Vedoucí projektu:

Šimon Horký

O projektu:

Cílem projektu je znovuobnovení studentského parlamentu v Třebíči, který má být prostředkem k spolupráci základních a středních škol a také k spolupráci studentů s městem Třebíč. Dále má studenty podporovat v jejich organizačních schopnostech a ve vytváření aktivit všech druhů pro jejich vrstevníky i širokou veřejnost. Zároveň chceme motivovat studenty k vytvoření školních samospráv na jejich školách.

Stav: Vyúčtování

Dokumenty pod širákem 2.0

Vedoucí projektu:

Lenka Vaníčková

O projektu:

Na začátku našeho projektu byla jediná myšlenka. V Třebíči v létě není dost kulturně-vzdělávacích akcí pro mládež, které by se konaly venku. Proto jsme se rozhodli uspořádat promítání pod širákem. Realizace akce bude probíhat v červenci a srpnu, konkrétně 26. července a 2., 9., 16., 23 a 30. srpna. 

Promítání bude začínat nejdříve kolem osmé hodiny večer. Jako místo konání jsme vybrali okolí střediska Hrubínka

O akci budeme veřejnost informovat pomocí letáčků a článků v místním tisku i na různých k tomu určených webech. Pro diváky bude připraveno hezké posezení v trávě u stolečků.

Konkrétní filmy už jsou z předvýběru známé, nyní se jedná o tom, který bude uveden který týden. Filmy pochází z filmového klubu KineDok, se kterým spolupracuje Íčko Třebíč, od kterého budeme mít filmy zapůjčené.

Stav: Uzavřeno

"zmrzlé" Žďárské schody

Vedoucí projektu:

Klára Slámová

O projektu:

Ve Žďáře nad Sázavou je stále nedostatek sportovních akcí, které by měly dopad a působnost na širokou sportovní veřejnost. Chybí akce v atletických disciplínách, jednou z nich je rekreační běh, který je na vzestupu. Tímto bychom rádi oslovili rekreační i sportovní běžce k porovnání sil v příjemném prostředí centra města. Běhání není už jenom sport, u kterého chcete shodit pár kilo, ale je to vlastně životní styl. Životní styl, který vám dává nové přátelé, poznáváte nová místa a bavíte se pohledem na okolí. Cílem je nejen přilákat rekreační běžce všech věkových kategorií, ale i informovat širokou veřejnost o zdravém životním stylu. 

Stav: Uzavřeno

Žijeme spolu aneb napříč generacemi

Vedoucí projektu:

Eva Koťarová

O projektu:

Projekt je zaměřen na posilování rodinných a mezigeneračních vazeb na rozvoj vzájemné rodinné spolupráce, vytváření vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Nedílnou součástí projektu je posílení čtenářské gramotnosti, vytvoření čtenářských koutků a rodinných příběhů. Cílem je, aby se rodinná setkání stala tradicí a trávení společného volného času samozřejmostí.

Stav: Uzavřeno

Reprezentační ples Gymnázia Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Veronika Břízová

O projektu:

Chtěli bychom navázat na velmi úspěšné každoroční setkání studentů s absolventy. Doposud se tato akce konala v prostorách gymnázia a to v podobě formálních přednášek. Chtěli bychom tímto projektem umožnit studentům, rodičům a široké veřejnosti Havlíčkova Brodu příjemnější setkání s absolventy a vyučujícími.  

Stav: Uzavřeno

Den otevřených dveří v italském stylu

Vedoucí projektu:

Michaela Tůmová

O projektu:

Na gymnáziu máme v plánu zorganizovat den otevřených dveří pro Havlíčkův Brod a široké okolí. Chceme jednak přilákat potenciální zájemce o studium a ukázat jim naše gymnázium. Současně chceme dát ostatním návštěvníkům možnost, užít si příjemné odpoledne a dozvědět se něco o italské hudbě, umění, kultuře, zvycích a především o italské kuchyni.

Stav: Uzavřeno

Studentské zázemí ve vestibulu Gymnázia Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Michaela Tůmová

O projektu:

Na našem gymnáziu bychom chtěli vybudovat prostor, který studentům již nějakou dobu schází, a to místo k smysluplnému trávení volného času. Vestibul bude sloužit v první řadě k besedám a přednáškám při různých příležitostech. Zároveň jej budou studenti využívat při schůzích studentských parlamentů, projekcích (videa studentů studujících v zahraničí, ...), diskuzích ohledně aktuálních problémů, setkání s absolventy (rady při výběru vysoké školy), samostudiu, četbě a odpočinku. 

Stav: Schválení

Studentské zázemí ve vestibulu Gymnázia Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Michaela Tůmová

O projektu:

Na našem gymnáziu bychom chtěli vybudovat prostor, který studentům již nějakou dobu schází, a to místo k smysluplnému trávení volného času. Vestibul bude sloužit v první řadě k besedám a přednáškám při různých příležitostech. Zároveň jej budou studenti využívat při schůzích studentských parlamentů, projekcích (videa studentů studujících v zahraničí, ...), diskuzích ohledně aktuálních problémů, setkání s absolventy (rady při výběru vysoké školy), samostudiu, četbě a odpočinku. 

Stav: Uzavřeno

JJ Jam vol.5

Vedoucí projektu:

Jan Sibera

O projektu:

JJ Jam vol.5 je páté pokračování projektu JJ Jam, který v podobě jednodenní akce přináší na Vysočinu nejen break battly (taneční souboje ve stylu breakdance), ale také workshopy a především jamy (konverzace tanečníků prostřednictvím tance, výměna nápadů..) – to vše za účasti nejlepších nejen českých tanečníků. V letošním ročníku nebude chybět Kids battle zavedý v loňském vydání a JJ Jam vol.5 bude rozšířen také o streetdance workshop.

 

Stav: Uzavřeno

Poznej své sochařské já

Vedoucí projektu:

Ondřej Juda

O projektu:

Projekt je určen pro studenty žďárského státního gymnázia, primárně potom pro studenty aktivně se účastnících výtvarných seminářů, kteří si chtějí vyzkoušet řezbářskou činnost. Smluvený řezbář studentům vysvětlí základy řezbářské techniky a následně pod jeho dohledem studenti vytvoří vlastní sochy, které se následně vystaví před budovou školy. Na konci projektu proběhne slavnostní vernisáž studentských prací spolu s workshopem pro širokou veřejnost, kde si budou moci vyzkoušet, jaké je to pracovat se dřevem. 

Stav: Uzavřeno