Projekty

Amsterdam

Místo realizace: Kraj Vysočina (kromě uvedených měst)

Vedoucí projektu:

Mateo Premar

O projektu:

Na veřejném prostranství Moravských Budějovic postavíme nápis "MB" podobný tomu amsterodamskému.

Stav: Uzavřeno

Kosička 2021

Místo realizace: Kraj Vysočina (kromě uvedených měst)

Vedoucí projektu:

Katka Soukupová

O projektu:

V roce 2020 jsme na Kosové vybudovali posezení „U Dubů“, potřebný stojan na kola a nezbytný odpadkový koš. A jelikož odezva občanů na náš výsledek byla velmi přívětivá a v loňském roce jsme zdaleka nestihli vybudovat vše, co jsme měli v plánu, vrací se Kosička opět do hry.

V druhém ročníku projektu chystáme obohatit posezení u dvou památných dubů o originální rozcestník s blízkými, ale i vzdálenějšími destinacemi a infotabuli o Kosové se zajímavými turistickými cíli v okolí. Vzhledem k tomu, že kolem posezení vedou hned dvě cyklotrasy (z nichž jedna je proslulá Jihlava – Třebíč – Raabs), bude se u rozcestníku i infotabule jistě zastavovat mnoho zvídavých cyklistů i z dalekého okolí.

Stav: Uzavřeno

Žďárské schody VI.

Místo realizace: Žďár nad Sázavou

Vedoucí projektu:

Alžběta Anna Šimurdová

O projektu:

Vzhledem k nedostatku sportovních akcí ve Žďáře nad Sázavou, které by byli cílené na širokou sportovní veřejnost. Jsou to akce v atletických disciplínách, například rekreační běh, který je na vzestupu. Chceme oslovit všechny kategorie běžců k porovnání sil v krásném centru města. Běh už není jenom sport, ale je to vlastně i životní styl. Životní styl, který vám dává nové přátelé, poznáváte nová místa a bavíte se pohledem na okolí. Cílem je nejen přilákat rekreační běžce všech věkových kategorií, ale i informovat širokou veřejnost o zdravém životním stylu.

 

Stav: Uzavřeno

Školní televize

Místo realizace: Kraj Vysočina (kromě uvedených měst)

Vedoucí projektu:

Mario Premar

O projektu:

Moravskobudějovickému gymnáziu chybí informační médium, které by žákům, zájemcům, absolventům i veřejnosti přiblížilo bohaté dění na škole, pobavilo a zviditelnilo práci aktivních studentů. Proto zakládáme školní televizi, která nabývá o to většího významu právě v této virtuální době.

Stav: Uzavřeno

Víkendy intuitivní pedagogiky 2021

Vedoucí projektu:

Šárka Hofmanová

O projektu:

V rámci tohoto projektu bychom rádi navázali na projekt z minulého roku a chtěli bychom uspořádat opět dva víkendové semináře zaměřené na intuitivní vzdělávání v Havlíčkově Brodě.

Tyto dva víkendy se budou konat formou setkání účastníků v užších skupinách a to konkrétně v některém měsíci v létě a pak na podzim (pokud to vládní nařízení dovolí). Rádi bychom, aby se k našim účastníkům, díky těmto seminářům, dostalo větší povědomí o novém směru vzdělávání, komunikace a výchovy dětí. Oproti loňskému roku bychom chtěli semináře v tomto roce více směřovat do venkovního prostředí a také bychom byli rádi za možnost prodloužených setkání po skončení programu pro nezávazné rozhovory mezi všemi účastníky.

Budeme se snažit nabídnout lidem různých věkových kategorií společná diskuzní setkání, společné hry, tvoření a hlavně přednášky. Budeme se zaobírat aktuálními tématy výchovy a vzdělání v moderovaných diskuzích a nahlédneme na ně z různých úhlů pohledu. Tímto projektem chceme docílit hlavně pozitivní změny ve výchově a vzdělávání a především jednotlivce inspirovat a předat jim nové možnosti do jejich života s dětmi.

Stav: Uzavřeno

Totem pro Třebíč

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Vojtěch Bobek

O projektu:

V rámci našeho projektu chceme vytvořit indiánský totem, který zobrazuje výjevy z třebíčských pověstí. Tento totem, třeba i společně s dvěma lavičkami máme v úmyslu umístit v okolí Třebíče, kde by mohl sloužit jako nové výletní místo, nebo zkrášlit nějaké současnou výletní trasu. Společně s odborem dopravy a komunálních služeb už řešíme možnosti umístění.

Připojuji odkaz nákresu totemu: https://drive.google.com/file/d/1MI1ZYZDjGiKFTslIvYWxQ-YlHB4sW9jM/view?u...

Stav: Uzavřeno

WAFK - Workout Away From Keyboard

Místo realizace: Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Adam Ferencz

O projektu:

WAFK je jednodenní sportovní akce, která se bude konat na Workoutovém hřišti (na Plovárenské) v Havlíčkově Brodě. Jendá se o soutěž s přátelskou atmosférou, do které se bude moci zapojit každý, bez ohledu na jeho fyzické schopnosti. Akce začne dopolední částí cílenou na mladší skupinu cvičenců do 15ti let. Odpoledne budeme pokračovat soutěží určenou, pro účastníky starší15ti let (ženy a muži budou soutěžit dohromady ale budou odděleny kategoriemi). Po ukončení každé části  bude následovat vyhlášení výsledků a rozdání cen. Jednotlivé disciplíny budou předem oznámeny i s vysvětlením správné techniky. Soutěžící se tak budou moci dopředu připravovat a motivovat k úspěšnému zvládnutí soutěže. Veškerá komunikace se zájemci bude probíhat pomocí sociální-webové sítě.

Soutěž již probíhala a zde je web minulého ročníku, který byl v menším měřítku - https://adamferencz.webnode.cz/wafk-2019/

Stav: Uzavřeno

Svoboda umění: Útěk do Telče

Místo realizace: Kraj Vysočina (kromě uvedených měst)

Vedoucí projektu:

Vojtěch Šoula

O projektu:

V projektu bychom chtěli dát možnost jihlavským umělcům vystoupit v prostředí telčského zámeckého parku, zároveň bychom chtěli oslovit i umělce přímo z Telče; může tak dojít k vzájemnému objevování a zároveň zakořenit nová přátelství a umělecká spojenectví. Rádi bychom naplánovali odpolední happening v příjemném prostředí parku, kde se bude moct každý kolemjdoucí zastavit a nechat se unést sílou umění. Akce by měla obsahovat symbiózu mnoha výstupů a umělců – součástí bude koncert, divadlo, poezie, performance a tanec.

Stav: Uzavřeno

Terapie s koňmi

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Lucie Avkovská

O projektu:

S týmem dobrovolníků bychom rádi uspořádali třídenní terapii s koňmi. Jednalo by se o dvě soboty a jednu středu, abychom vyšli vstříc všem zájemcům. Terapie s koňmi by se odehrávala v Nové Vsi u Třebíče, kde budeme mít zdarma zapůjčené koně. Vše by se odehrávalo na jízdárnách, a jelikož počítáme i s nepřízni počasí, takže budou k dispozici i kryté jízdárny. Chceme oslovit veřejnost všech věkových kategorií a zasvětit je co vše obnáší práce a péče s koňmi. Hlavním cílem ale zůstává, dostat terapii s koňmi do širšího podvědomí.

Stav: Uzavřeno

Errare humanum est (Mýliti se je lidské)

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Jakub Hájek

O projektu:

Dvě víkendové akce pro mladší děti (7-12 let) a jednu prázdninovou pro starší (11-16 let). Všechny akce se budou odehrávat na turistických základnách v přírodě. Zcela přirozenou součástí všech třech akcí budou hry v přírodě, které přírodu, pohyb v ní, její znalost i ochranu budou brát jako přirozenou součást her. Nebudeme o environmentální výchově mluvit budeme ji prostě realizovat v přirozeném přírodním prostředí. Oba víkendy i prázdninový pobyt starších budou obsahovat řadu her propojených příběhem. Většina aktivit se odehrává v přírodě a jsou pohybové. V rámci příběhů se budou děti a mládež mnohokrát rozhodovat a samozřejmě dělat chyby, činit špatná rozhodnutí. Chceme účastníky vést k tomu, že každé špatné rozhodnutí, každá chyba je zároveň krok k neopakování stejné chyby, neopakování špatného rozhodnutí. Situace, ve kterých budou rozhodovat mladší, budou přizpůsobené jejich věku a více zde bude klást důraz na akci, která ovšem přírodě neškodí. Starší účastníci se již mohou rozhodovat v náročnějších situacích pod časovým tlakem a věříme, že více do hloubky pochopí, jak samozřejmou součástí přírody jsme.

Stav: Uzavřeno

Traily

Místo realizace: Kraj Vysočina (kromě uvedených měst)

Vedoucí projektu:

Klára Doskočilová

O projektu:

Náš nápad vznikl v Telči v při návštěvě singletrailového areálu v Lipkách. Všimli jsme si, že spousta dětí na trailech svá kola neumí pořádně ovládat a mohli by si způsobit vážná zranění. Proto by bylo vhodné dětem ukázat, jak se o svá kola starat, jak je udržovat a také je naučit správně sjíždět traily.

Jelikož trasy byly vybudovány v době koronaviru, spousta dětí o nich neví, a proto je ani nenavštěvuje, tímto projektem by se mohlo zvednout povědomí o těchto trailech.

Stav: Uzavřeno

Za branami zkáza, aneb jak Matyáš Korvín na Třebíč táhl

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Kvido Kratochvíl

O projektu:

Za branami zkáza je název komorního LARPu, který budeme v rámci projektu tvořit a realizovat. Komorní LARP (Live Action Role Play) je aktivita, při které na sebe nevelký počet hráčů přijme předem připravené role včetně jejich minulosti i jejich povahy. Tyto postavy se následně setkají v jedné místnosti, nebo také komoře, a musí společně vyřešit různorodé problémy, hádanky či záhady. V našem případě se ve sklípku kavárny Art sejdou nejvyšší hodnostáři města Třebíče aby vymysleli, jak ochránit Třebíč před přicházejícím útokem. Pokud víte, kdo to je Matyáš Korvín a co pohledával v našem městě, víte, co bude následovat. Pokud to ovšem nevíte, nevadí. Vyprávět příběhy a seznamovat širokou veřejnost s lokálními dějinami je náš cíl! Snažíme se šířit příběh naprosto klíčový pro historii našeho města a chceme to udělat co nejoriginálnějším a nejzajímavějším způsobem, protože podle nás je zásadní rozdíl mezi informací a zážitkem. Informaci si pamatovat musíte a zážitek si pamatovat chcete a jediný způsob jak z příběhu udělat zážitek, je prožit ho na vlastní kůži. Hráči se obléknou do dobových kostýmů, budou stolovat na historickém prostírání i nádobí a jediné světlo pro ně bude plamen svícnů a pochodní. Společně tak nejen poznají kouzlo patnáctého století, ale na jeden večer se stanou hybateli Třebíčských dějin.

Stav: Uzavřeno