Projekty

Je to opravdu (s)potřeba?

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Kvido Kratochvíl

O projektu:

V rámci projektu uspořádáme dvě víkendové akce s tématikou udržitelného rozvoje. První se bude zaměřovat na věkovou skupinu sedm až dvanáct let a bude se odehrávat v pohádkovém prostředí a příběh bude vyzdvihovat hodnoty jako skromnost, ochota a štědrost. Celý víkend bude doprovázen rukodělnými aktivitami, kde si děti budou moc vyrobit užitečné předměty z věcí, které by se za normálních okolností jednoduše vyhodily. Pexeso z krabice od bot, peněženka z krabice od džusu, hudební nástroje z plastového nádobí nebo loutky z pet flašek. Děti budou po absolvování víkendového programu zužitkovat cokoliv jim přijde pod ruku a zjistí, že vyhazovaní do odpadků je ta nejméně zajímavá činnost, co se dá s předměty pro jedno použití udělat. Druhý víkend cílí na účastníky ve věku jedenácti až šestnácti let, kteří se do tématu ponoří mnohem hlouběji. Během prodlouženého víkendu se vydají do světa zachycujícího dystopickou budoucnost, kterému vládnou megakorporace, na člověka je nahlíženo jen jako na potencionálního zákazníka a všechny sužují přírodní katastrofy. Účastníci budou muset sami přijít na příčiny tohoto vývoje a vymyslet, jak se z takové situace dostat, a co je nejdůležitější, jak jí předejít.

Stav: Uzavřeno

Běh pro Paměť národa

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Adam Daniel Krotký

O projektu:

Cílem je dostat mezi veřejnost myšlenku samotného Post Bellum, pomoc s realizací projektů pro Paměť národa. Uspořádat sportovně-kulturní akci v Třebíči, propojit nadaci se sportem.

Stav: Uzavřeno

Sebeobrana pro mladé

Vedoucí projektu:

Markéta Křenková

O projektu:

V rámci projektu chceme zařídit kurz sebeobrany pro mladé slečny, který by pro ně byl zdarma a zvýšili bychom tak povědomí o sebeobraně a možnosti informovat se, mít informace o sebeobraně a také se naučit základy sebeobrany. Rádi bychom tak nabídli základy zdarma více mladým slečnám, především studentkám středních škol v Pelhřimově.

Stav: Zamítnuto

Majáles Gymnázia Havlíčkův Brod 2023

Místo realizace: Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Barbora Petzrovićová

O projektu:

Každoroční kulturní akce pořádaná studenty Gymnázia Havlíčkův Brod. Letos bude součástí dětský den, pivní stezka, koncerty na námětí, přednášky v Krajské knihovně Vysočiny.

Stav: Zamítnuto

(Za)Žij!

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Jan Růžička

O projektu:

Projekt (Za)Žij! se zaměřuje na podporu měkkých dovedností mládeže ve věku 15-26 let z okolí Třebíčska, kteří utrpěli degenerací svých měkkých dovedností během pandemie. Cílem projektu je pomocí rolových her podpořit seberozvoj v jejich dovednostech, jako jsou komunikace, týmová spolupráce, leadership, kreativita, empatie a hledání řešení konfliktů. Projekt zahrnuje tři aktivity: Srpnové larpové setkání a dvě víkendové akce, Hranice - První smlouva a Hrdinové a zrádci: Odplata. Všechny aktivity jsou koncipovány tak, aby si účastník zažil na vlastní kůži, ale zároveň jako někdo jiný situace do kterých by se nikdy nedostal. 

Stav: Uzavřeno

festival BEZMEZ 2023

Místo realizace: Kraj Vysočina (kromě uvedených měst)

Vedoucí projektu:

Martina Kadlecová

O projektu:

Festival BEZMEZ je festivalem dokumentárních i studentských filmů, inspirativních debat, neotřelé hudby, uměleckých výstav a výtvarných akcí.

Je pořádán studenty a dobrovolníky, jeho hlavním cílem je propojení nejen studentské komunity Velkého Meziříčí a okolí, protože v dnešní internetové době je snaha o utvrzování kontaktů čím dál více potřeba. 

 

Stav: Uzavřeno

Výlet dětí z Dětského domova Senožaty do Jihlavy

Místo realizace: Jihlava

Vedoucí projektu:

Jan Křemen

O projektu:

Náš projekt si dal za cíl připravit výlet dětí z Dětského domova Senožaty do Jihlavy. Výletu se bude účastnit 16 dětí ve věku 6 až 15 let. Cílem projektu je rozvoj důležitých sociálních a jiných schopností, představení možností krajského města, a rovněž zábava. Samotný výlet proběhne v neděli 23. října 2022 a bude mu předcházet naučné odpoledne, během nějž si děti procvičí své znalosti z oblasti finanční gramotnosti, ovládání počítače, matematiky, zeměpisu aj.: zkusí si celý výlet sami naplánovat, od plánování trasy do Jihlavy, přes reálie Jihlavy, až po zjištění cen jednotlivých aktivit. První aktivitou je návštěva jihlavského podzemí, kterou máme domluvenou na 10:00. Bude následovat kratší procházka po městě, kterou zakončíme obědem ve 12:00 v restauraci Jihlavský Parlament na Terasách. Po obědě se vydáme do jihlavské ZOO, odsud se přesuneme pěšky do City Parku, kde budou mít děti rozchod, nějakou večeři a výlet zakončíme zhlédnutím filmu ve zdejším kině. Po konci promítání je na řade už jen odjezd domů.

Stav: Uzavřeno

WAFK - Workout Away From Keyboard vol.3

Místo realizace: Jihlava

Vedoucí projektu:

Adam Ferencz

O projektu:

WAFK - “Workout away from keyboard” (v překladu „pryč od klávesnice”) je jednodenní sportovní akce. Tentokrát se bude konat již po třetí v krajském městě Jihlava. Jedná se o soutěž s přátelskou atmosférou, do které se bude moci zapojit každý bez ohledu na jeho věk či fyzické dovednosti. Celodenní program bude rozdělený do tří hlavních kategorií - soutěž dětí, soutěž párů a soutěž pro pokročilé. Nově také přinášíme možnost zapojit se do „parkurového speedrunu”, což bude po dlouhé době akce pro parkurovou komunitu na Vysočině.

Po ukončení každé části bude následovat vyhlášení výsledků a rozdání cen. Jednotlivé disciplíny budou předem oznámeny i s vysvětlením správné techniky pomocí videí a infografiky na sociálních sítích. Soutěžící se tak budou moci dopředu připravovat a motivovat k úspěšnému zvládnutí soutěže. Veškerá komunikace se zájemci bude probíhat pomocí sociální-webové sítě.

Vše podstatné je a bude se objevovat zde: https://adamferencz.webnode.cz/wafk-challenge-2022-jihlava/

Stav: Uzavřeno

STEBLO

Místo realizace: Kraj Vysočina (kromě uvedených měst)

Vedoucí projektu:

Filip Daniel

O projektu:

Vytvoření soběstačného apartmá

Informovat společnost o soběstačnosti a možnosti stavět jinak (rychleji, s menším dopadem na životní prostředí) 

Vytvoření výučného programu o dané problematice pro školy

Udržitelný a inovativní rozvoj ve stavebnictví

Stavba z 3D tisku a ekopanelů

Stav: Zamítnuto

Žďárské schody VII.

Místo realizace: Žďár nad Sázavou

Vedoucí projektu:

Alžběta Anna Šimurdová

O projektu:

Vzhledem k nedostatku sportovních akcí ve Žďáře nad Sázavou, které by byly cílené na širokou sportovní veřejnost. Jsou to akce v atletických disciplínách, například rekreační běh, který je na vzestupu. Chceme oslovit všechny kategorie běžců k porovnání sil v krásném centru města. Běh už není jenom sport, ale je to vlastně i životní styl. Životní styl, který vám dává nové přátelé, poznáváte nová místa a bavíte se pohledem na okolí. Cílem je nejen přilákat rekreační běžce všech věkových kategorií, ale i informovat širokou veřejnost o zdravém životním stylu.

Stav: Uzavřeno

festival BEZMEZ(d) 2022

Místo realizace: Kraj Vysočina (kromě uvedených měst)

Vedoucí projektu:

Markéta Staňková

O projektu:

Festival BEZMEZ(d) je festivalem dokumentárních i studentských filmů, inspirativních debatách, neotřelé hudbě, uměleckých výstavy a výtvarné akce. 

Je pořádán studenty a dobrovolníky, jeho hlavním cílem je propojení studentské komunity Velkého Meziříčí a okolí, protože v dnešní internetové době je snaha o utvrzování kontaktů čím dál více potřeba. Ročník od ročníku spojuje generace napříč.

Stav: Uzavřeno

Color run pro Kubíka

Místo realizace: Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Beáta Navrátilová

O projektu:

Color run je charitativní běh na pomoc nemocnému Kubíkovi. Jedná se o akci spojující jak pohyb, tak také zábavu (ve formě poněkud netradiční, kterou jsou barvy, sypané na běžce) a v neposlední řadě především dobrou věc - přispění na pomoc nemocnému. Akce se uskuteční v sobotu 14.5. 2022 dopoledne v parku Budoucnost a díky délce trasy (cca 5 km) se jí bude moct zúčastnit úplně každý, komu není cizí pomáhat a při tom si to ještě řádně užít! Běžci i neběžci, ti staří i ti nejmladší... Ať už se chce člověk prostě jen proběhnout Havlíčkovým Brodem, zadovádět v barvách anebo přichází čistě za účelem pomoci - všichni jsou vítáni! Konkrétní pomoc Kubíčkovi spočívá v předání finančního obnosu, který vybereme prodejem "startovného", Kubíčkově mamince na zakončení akce. Každý poté bude moct navíc i dobrovolně přispět. Color run se v Havlíčkově Brodě pořádal zatím jen jednou v roce 2019 - chceme obnovit tuto tradici, která se pyšnila nebývalým úspěchem a spojit prospěšné se zábavným. 

Stav: Uzavřeno