Projekty

festival BEZMEZ(d)

Místo realizace: Kraj Vysočina (ostatí místa kromě uvedných měst a Jihlavy a Pelhřimova)

Vedoucí projektu:

Olga Staňková

O projektu:

Festival BEZMEZ(d) je festivalem dokumentárních i studentských filmů, inspirativních debatách, neotřelé hudbě, uměleckých výstavy a výtvarné akce. 

Je pořádán studenty a dobrovolníky, jeho hlavním cílem je propojení studentské komunity Velkého Meziříčí a okolí, protože v dnešní internetové době je snaha o utvrzování kontaktů čím dál více potřeba. Ročník od ročníku spojuje generace napříč.

Stav: Uzavřeno

Workshop první pomoci pro střední školy

Místo realizace: Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Jan Šidlák

O projektu:

V rámci projektu zorganizujeme společně s Oblastním spolkem ČČK Havlíčkův Brod  a jeho členy dopolední workshop pro vybrané třídy SPŠS Havlíčkův Brod a Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, v rámci kterého se studenti seznámí s laickou první pomocí akční a atraktivní formou. Na připravených stanovištích si studenti prakticky vyzkouší život zachraňující úkony na moderních trenažérech, seznámí se s různými pomůckami, materiály či technologiemi a vžijí se do role zachránců v rámci reálně vypadajících modelových situací s namaskovanými zraněními, jaké se využívají například při soutěžích v první pomoci.

Stav: Uzavřeno

Reprezentační ples gymnázia

Vedoucí projektu:

Natálie Teclová

O projektu:

Reprezentační ples Gymnázia Havlíčkův Brod, jenž je začínajícím projektem skupiny studentů gymnázia, kteří chtějí upevnit vztahy mezi současnými studenty, absolventy, rodiči a přáteli školy. Jedná se o ples konající se  29.11.2019 v klubu OKO v Havlíčkově Brodě. Ples uvede předtančení, které si studenti druhých ročníků na našem gymnáziu sami připravili a nacvičili ve svém volném čase. Po zbytek večera bude prostor pro tanec za doprovodu kapely Variace. Cílem tohoto projektu je zprostředkovat současným studentům gymnázia cenné zkušenosti jeho absolventů příjemnou a zábavnou formou, zpestřit kulturní život na našem gymnáziu a podpořit studenty ve vzájemném seznamování se mezi sebou a s absolventy

Stav: Vyúčtování

Propagace alternativních forem mobility

Vedoucí projektu:

Ondřej Kratina

O projektu:

Náš projekt pojednává o propagaci alternativních forem mobility v Třebíči a okolí.

Stav: Zamítnuto

ZEST MINI-FEST

Vedoucí projektu:

Alan Paclík

O projektu:

Děti z dětského domova se školou , jsou děti s poruchami chování a my jim tímto projektem chceme ukázat , že je důležité jakou další cestu životem si zvolí. Jelikož jsme ve věku mládeže , pro kterou tento projekt chceme pořádat , tak je velká pravděpodobnost , že pro ně budeme inspirací.

Stav: Uzavřeno

Jiný festival 2019

Vedoucí projektu:

Martin Prokeš

O projektu:

Rádi bychom díky tomuto projektu vylepšili kulturní dění a hlavně vzdělávání ve městě Havlíčkův Brod.

Formou přednášek a workshopů, které se uskuteční během několika týdnů v coworkingovém centru Hubbr. Myslíme si, že by lidé měli mít větší povědomí o zdravém životním stylu, smysluplném podnikání o kritickém myšlení a o samotném chování jak v rodině, tak i ve svém okolí. Účastníky budou různí lidé a budeme se snažit domluvit spolupráci s těmi největšími kapacitami v daném oboru.

Nabídneme lidem různých věkových kategorií (studenti, dospělí, senioři) sérii přednášek, diskuzních setkání a návštěv zajímavých hostů. Budeme se zaobírat aktuálními tématy v moderovaných diskuzích a nahlédneme na ně z různých úhlů pohledů. Tímto projektem chceme docílit pozitivní změny ve společnosti a převážně jednotlivce inspirovat a předat jim poznatky do praktického života.

Stav: Uzavřeno

Color Run pro Viktorku

Vedoucí projektu:

Tereza Kotlasová

O projektu:

Celý projekt je o charitatvním běhu, provedeném formou color runu (tedy běh, při jehož trati jsou stanoviště, na kterých jsou běžci pokryti speciálními práškovými barvami), z jehož výtěžku by byla podpořena dlouhodobě nemocná Viktorka původem z Havlíčkova Brodu. Akce tedy spojuje příjemné s prospěšným - lidé z širokého okolí mají příležitost si zasportovat a už samotným pohybem přispět na dobrou věc, a to zejména díky dohodám vyjednaným s místními velkými firmami, jež přislíbily další finanční příspěvky na holčičku trpící spinální muskulátní atrofií, které jsou závislé na celkovém počtu uběhnutých kilometrů. Běh je pořádán studenty Gymnázia Havlíčkův Brod a proběhne 18.5. 2019. Pro přesné informace o průběhu můžete navštívit facebookovou stránku: https://www.facebook.com/events/625487944545286/ 

Stav: Vyúčtování

MAJÁLES 2019

Vedoucí projektu:

Filip Kotlas

O projektu:

Projekt Majáles 2019 představuje na území Havlíčkobrodska jedinečnou dvoudenní (17. – 18.5. 2019) kulturní událost s cílem obohatit kulturní život mládeže a dalších občanů města, pořádanou studenty druhých ročníků Gymnázia Havlíčkův Brod. Chceme tak učinit formou několika koncertů převážně místních hudebních uskupení, na závěr by přišlo vystoupení známější kapely s původem mimo Vysočinu. Doprovodný program by tvořily v pátek hry pro děti v parku Budoucnost a vystoupení tanečních skupin na náměstí, v sobotu by součástí programu byla ještě soutěž o krále a královnu celého Majálesu. Po celé dva dny by bylo na náměstí dostupné různé občerstvení pro návštěvníky akce. O uskutečnění projektu se snažíme proto, jelikož máme pocit, že podobných akcí je za kalendářní rok málo a chceme takto vést mladé lidi k trávení více volného času venku, ve společnosti ostatních.

Stav: Uzavřeno

Úniková hra: Unikněte ze socialistického Československa

Vedoucí projektu:

Marek Patočka

O projektu:

Cílem našeho projektu je příblížit široké veřejnosti (převážně věkové kategorii 15 - 30 let) nebezpečí, kterému byli vystaveni ti, kteří se rozhodli za doby normalizace přejít přes železnou oponu z Československa na západ. Chceme toho docílit formou venkovní únikové hry, kde účastníci budou muset projít v malých skupinkách řadou úkolů a dostat se tak přes "hranice". Akce se bude konat na konci srpna v lesoparku v Třebíči.

Stav: Uzavřeno

Den popularizace vědy

Vedoucí projektu:

Kristýna Jelečková

O projektu:

Projekt "Den popularizace vědy" si klade za cíl seznámit širokou veřejnost v Třebíči a okolí poutavým a neotřelým způsobem s několika přírodovědnými obory - biologií, fyzikou, chemií, matematikou a logikou, astronomií a kosmonautikou. Vycházíme z loňského projektu Den popularizace přírodních věd, o který byl velký zájem z řad veřejnosti, a akci považujeme za velmi zdařilou. Letos nově přidáváme obory technika, optické iluze, ekologie. V průběhu této jednodenní akce budou veřejnosti představeny interaktivní exponáty a naučné banery, předvedeny pokusy, nabídnuty krátké přednášky a videa, soutěže a hry. Ke konání akce využijeme budovu Domu dětí a mládeže Třebíč.

Stav: Uzavřeno

JJ Jam vol. 7

Vedoucí projektu:

Mgr. Jan Kuda

O projektu:

JJ Jam vol. 7 je sedmé pokračování, mezi "b-boys" a "b-girls" již velmi oblíbené, breakdancové soutěže JJ Jam. Na JJ Jamu si tanečníci mohou jak nezávazně zatančit v několikahodinovém "jamu", tak i zkusit vyhrát jeden ze dvou "battlů" a nebo se naučit něco nového na workshopu s některým předním evropským "b-boyem" nebo "b-girl". 

Stav: Uzavřeno

Kameny zmizelých v Moravských Budějovicích

Vedoucí projektu:

Anežka Kotrbová

O projektu:

  •  Kameny zmizelých (německy Stolpersteine) = dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu
  • položení Kamenů zmizelých v Moravských Budějovicích pro rodinu Rosenbergovu a Bixovu
  •  umístění 7 kamenů (rodiče, 2 děti, strýc, babička a dědeček) na ul. Sokolská č.p. 83 v Moravských Budějovicích v centru města (ul. Sokolská hned pod nám. Míru)
  • Původně projekt německého umělce Guntera Demniga, první Stolpersteine v roce 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem, pokládá je dodnes po celé Evropě. Od roku 2008  i v chodnících ve městěch v České republice. Připomínají osudy lídí, jenž byli nacisty deportováni a poté zavražděni v koncentračních táborech či vyhnáni ze svých domovů nebo dohnáni k sebevraždě na místech, kde žili. Ve většině případů se jednalo o osoby židovského původu.
  • Letos uplyne 77 let od zavraždění rodiny v KT 
  • 5. června 2019 ve večerních hodinách proběhne slavnostní odhalení 7 Kamenů zmizelých v MB

 

  • V březnu 2019 Rada města Moravské Budějovice schvaluje umístění Kamenů zmizelých na ul. Sokolská č.p. 83 v MB
  • V dubnu 2019 přispívá FAOM (finanční nástroj Města Moravské Budějovice) částkou 9800 Kč na 3 Kameny zmizelých v MB
  • V květnu 2019 žádáme Mládež kraji o podporu projektu částkou 10 000 Kč na zbývající 4 Kameny zmizelých v MB

 

 

 

Stav: Uzavřeno