Projekty

Den zvířat s Kapkou

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Karolína Čurdová

O projektu:

Projekt Den zvířat s Kapkou se zaměřuje na osvětu a poskytnutí odpovědí v oblastech pomoci zvířatům, pomoci jejich majitelům, kteří časově či finančně nezvládají své mazlíčky. Primárně se akce zaměřuje na upozornění možnosti ohrožení v případě nakažených či nemocných zvířat na dětských hřištích a místech, kam si lidé chodí odpočinout. Taktéž je tato akce zaměřena na vzdělávání společnosti, předání informací a upozornění na chování zvířat, vysvětlení způsobů jejich chování, což následně zabrání ohrožení v případě agresivních zvířat, jež se v mnoha případech pouze brání. Po této akci budou účastníci schopni rozeznat agresivní zvířata, budou schopni předpovědět jejich další kroky, budou vědět, jakým způsobem se v těchto situacích zachovat a především, jak se v těchto situacích nechovat. Cílem této akce je taktéž omezení úmrtí zvířat, jež jsou vypuštěné do víru města, zabránění bolesti a trápení v osamění, jež je častokrát způsobeno pouze neinformovaností a nezájmem občanů.

Stav: Uzavřeno

Dny s koňmi

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Šimon Hrůza

O projektu:

Po loňském velmi úspěšném ročníku jsme se týmem dobrovolníků rozhodli znovu uspořádat dvě soboty s koňmi. Stejně jako loni máme domluvené zapůjčení speciálně vycvičených koní. Celá akce by proběhla v pronajatých jízdárnách a v nepřízni počasí máme domluvené kryté haly. Vše by se odehrávalo v Nové Vsi u Třebíče. 

 

Stav: Uzavřeno

A co děti? Mají si kde hrát..!

Místo realizace: Kraj Vysočina (ostatní místa kromě uvedených měst a Pelhřimova)

Vedoucí projektu:

Tereza Šanderová

O projektu:

Tento projekt se zaměřuje na nejmladší obyvatele vesnice Babice (u Třebíče). Narodilo se zde mnoho dětí, ale hřiště je čím dál více zanedbané. Proto jsme se rozhodly, že díky tomuto projektu opět obnovíme dětské hřiště a vytvoříme tak místo, kde se budou moci potkávat nejen děti, ale i maminky, tatínci a babičky s dědečky z celé vesnice. 

Stav: Uzavřeno

Benefiční Nohejbal Show Your Help 2021

Místo realizace: Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Marika Zahradníčková

O projektu:

Ústřední myšlenkou našeho projektu je nabídnout pomoc těm, kteří ji potřebují. Nezůstáváme ale jen u toho. Chceme tím také podpořit kulturní a sportovní dění v Havlíčkově Brodě. Těžištěm akce je celodenní nohejbalový turnaj s programem pro hráče i diváky následovaný hudebním programem pro širokou veřejnost v klubu Oko. Jedná se už o 4. ročník benefičního turnaje, který v Havlíčkově Brodě chceme uspořádat. Omezený rozpočet, vycházející pouze z vlastních zdrojů, nám ale zatím nedovolil zcela naplnit naše ambice.  

Finanční prostředky, které prostřednictvím akce získáme (startovné, vstupné, příspěvky do kasičky, prodej triček...), chceme věnovat na dobročinné účely. Minulý rok šel výtěžek na sbírku na léčbu malého Jakuba Kunáška. Tento rok ještě nemáme i vzhledem k ukočení minulé sbírky a aktuální situaci účel vybraný, upřesníme brzy.

Stav: Uzavřeno

JJ Jam vol. 8

Místo realizace: Kraj Vysočina (ostatní místa kromě uvedených měst a Pelhřimova)

Vedoucí projektu:

Jiří Sibera

O projektu:

Projekt JJ Jam vol. 8 navazuje na předchozí projekty JJ Jam (minulý rok se neuskutečnil, z důvodů vládních nařízení) ve vytváření podmínek pro rozvoj, porovnávání, setkávání a vzdělávání tanečníku tanečního stylu break dance na Vysočině prostřednictvím jednodenní taneční soutěže v kategoriích kidz (do 15 let), adults (16 let a více) a Cypher King (tzn. Král kruhu), workshopu (tj. jednorázové 90 minutové taneční lekce s předním českým nebo zahraničním lektorem)  a jamu (volné tancování v kruhu, základní kámen breakove subkultury). Tímto způsobem projekt JJ Jam řeší problémy a obtíže cílové skupiny v oblastech  soutěžení, setkávání a vzdělávání.

Stav: Hodnocení

STREETBALL TOURnament 2K21

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Adam Veselý

O projektu:

V posledních čtyřech letech jsme uspořádali sérii Facebookových událostí ,,Streetball Tour", kde jsme vybízeli zájemce o basketbal, aby si s námi přišli postupně zahrát na většinu hřišť dostupných v Třebíči pro veřejnost. Spousta z nich byla velmi znečištěná a špatně udržovaná. Trápila nás také absence čar. Přesto se ale v průběhu čtyř let vytvořila stálá parta, která s námi chodí hrát dodnes. Zjistili jsme, že možnost vyžití v tomto sportu je v Třebíči opravdu velká. Proto bychom chtěli uspořádat i letos jednodenní akci ,,Streetball Tournament" pro širokou veřejnost, kde bychom lidi upozornili na jejich možnosti hraní basketballu a streetabllu v Třebíči. Doufáme, že touto cestou získáme pro tento sport nové zájemce.

Série zápasů Streetball Tour se uskuteční letos také, v podobném duchu jako předchozí ročníky. Hrát se bude přes celé léto a sérii využijeme k propagaci turnaje.

Akce Streetball TOURnament se uskutečnila již dvakrát. Na akcích se průměrně objevilo kolem 30 hráčů. Mnozí z nich s námi již chodí hrát pravidelně a jsme s nimi v kontaktu. Podařilo se nám navázat několik spoluprácí s firmami (LEGO, baskito.cz, Decathlon). V loňském roce se zúčastnili i hráči z jiných okresů a bylo znát, že se cíle prvního projektu z roku 2019 podařilo naplnit.

Stav: Uzavřeno

Amsterdam

Místo realizace: Kraj Vysočina (ostatní místa kromě uvedených měst a Pelhřimova)

Vedoucí projektu:

Mateo Premar

O projektu:

Na veřejném prostranství Moravských Budějovic postavíme nápis "MB" podobný tomu amsterodamskému.

Stav: Uzavřeno

Kosička 2021

Místo realizace: Kraj Vysočina (ostatní místa kromě uvedených měst a Pelhřimova)

Vedoucí projektu:

Katka Soukupová

O projektu:

V roce 2020 jsme na Kosové vybudovali posezení „U Dubů“, potřebný stojan na kola a nezbytný odpadkový koš. A jelikož odezva občanů na náš výsledek byla velmi přívětivá a v loňském roce jsme zdaleka nestihli vybudovat vše, co jsme měli v plánu, vrací se Kosička opět do hry.

V druhém ročníku projektu chystáme obohatit posezení u dvou památných dubů o originální rozcestník s blízkými, ale i vzdálenějšími destinacemi a infotabuli o Kosové se zajímavými turistickými cíli v okolí. Vzhledem k tomu, že kolem posezení vedou hned dvě cyklotrasy (z nichž jedna je proslulá Jihlava – Třebíč – Raabs), bude se u rozcestníku i infotabule jistě zastavovat mnoho zvídavých cyklistů i z dalekého okolí.

Stav: Uzavřeno

Žďárské schody VI.

Místo realizace: Žďár nad Sázavou

Vedoucí projektu:

Alžběta Anna Šimurdová

O projektu:

Vzhledem k nedostatku sportovních akcí ve Žďáře nad Sázavou, které by byli cílené na širokou sportovní veřejnost. Jsou to akce v atletických disciplínách, například rekreační běh, který je na vzestupu. Chceme oslovit všechny kategorie běžců k porovnání sil v krásném centru města. Běh už není jenom sport, ale je to vlastně i životní styl. Životní styl, který vám dává nové přátelé, poznáváte nová místa a bavíte se pohledem na okolí. Cílem je nejen přilákat rekreační běžce všech věkových kategorií, ale i informovat širokou veřejnost o zdravém životním stylu.

 

Stav: Uzavřeno

Školní televize

Místo realizace: Kraj Vysočina (ostatní místa kromě uvedených měst a Pelhřimova)

Vedoucí projektu:

Mario Premar

O projektu:

Moravskobudějovickému gymnáziu chybí informační médium, které by žákům, zájemcům, absolventům i veřejnosti přiblížilo bohaté dění na škole, pobavilo a zviditelnilo práci aktivních studentů. Proto zakládáme školní televizi, která nabývá o to většího významu právě v této virtuální době.

Stav: Uzavřeno

Víkendy intuitivní pedagogiky 2021

Vedoucí projektu:

Šárka Hofmanová

O projektu:

V rámci tohoto projektu bychom rádi navázali na projekt z minulého roku a chtěli bychom uspořádat opět dva víkendové semináře zaměřené na intuitivní vzdělávání v Havlíčkově Brodě.

Tyto dva víkendy se budou konat formou setkání účastníků v užších skupinách a to konkrétně v některém měsíci v létě a pak na podzim (pokud to vládní nařízení dovolí). Rádi bychom, aby se k našim účastníkům, díky těmto seminářům, dostalo větší povědomí o novém směru vzdělávání, komunikace a výchovy dětí. Oproti loňskému roku bychom chtěli semináře v tomto roce více směřovat do venkovního prostředí a také bychom byli rádi za možnost prodloužených setkání po skončení programu pro nezávazné rozhovory mezi všemi účastníky.

Budeme se snažit nabídnout lidem různých věkových kategorií společná diskuzní setkání, společné hry, tvoření a hlavně přednášky. Budeme se zaobírat aktuálními tématy výchovy a vzdělání v moderovaných diskuzích a nahlédneme na ně z různých úhlů pohledu. Tímto projektem chceme docílit hlavně pozitivní změny ve výchově a vzdělávání a především jednotlivce inspirovat a předat jim nové možnosti do jejich života s dětmi.

Stav: Uzavřeno

Totem pro Třebíč

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Vojtěch Bobek

O projektu:

V rámci našeho projektu chceme vytvořit indiánský totem, který zobrazuje výjevy z třebíčských pověstí. Tento totem, třeba i společně s dvěma lavičkami máme v úmyslu umístit v okolí Třebíče, kde by mohl sloužit jako nové výletní místo, nebo zkrášlit nějaké současnou výletní trasu. Společně s odborem dopravy a komunálních služeb už řešíme možnosti umístění.

Připojuji odkaz nákresu totemu: https://drive.google.com/file/d/1MI1ZYZDjGiKFTslIvYWxQ-YlHB4sW9jM/view?u...

Stav: Uzavřeno