Projekty

JJ Jam vol. 7

Vedoucí projektu:

Mgr. Jan Kuda

O projektu:

JJ Jam vol. 7 je sedmé pokračování, mezi "b-boys" a "b-girls" již velmi oblíbené, breakdancové soutěže JJ Jam. Na JJ Jamu si tanečníci mohou jak nezávazně zatančit v několikahodinovém "jamu", tak i zkusit vyhrát jeden ze dvou "battlů" a nebo se naučit něco nového na workshopu s některým předním evropským "b-boyem" nebo "b-girl". 

Stav: Uzavřeno

Kameny zmizelých v Moravských Budějovicích

Vedoucí projektu:

Anežka Kotrbová

O projektu:

  •  Kameny zmizelých (německy Stolpersteine) = dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu
  • položení Kamenů zmizelých v Moravských Budějovicích pro rodinu Rosenbergovu a Bixovu
  •  umístění 7 kamenů (rodiče, 2 děti, strýc, babička a dědeček) na ul. Sokolská č.p. 83 v Moravských Budějovicích v centru města (ul. Sokolská hned pod nám. Míru)
  • Původně projekt německého umělce Guntera Demniga, první Stolpersteine v roce 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem, pokládá je dodnes po celé Evropě. Od roku 2008  i v chodnících ve městěch v České republice. Připomínají osudy lídí, jenž byli nacisty deportováni a poté zavražděni v koncentračních táborech či vyhnáni ze svých domovů nebo dohnáni k sebevraždě na místech, kde žili. Ve většině případů se jednalo o osoby židovského původu.
  • Letos uplyne 77 let od zavraždění rodiny v KT 
  • 5. června 2019 ve večerních hodinách proběhne slavnostní odhalení 7 Kamenů zmizelých v MB

 

  • V březnu 2019 Rada města Moravské Budějovice schvaluje umístění Kamenů zmizelých na ul. Sokolská č.p. 83 v MB
  • V dubnu 2019 přispívá FAOM (finanční nástroj Města Moravské Budějovice) částkou 9800 Kč na 3 Kameny zmizelých v MB
  • V květnu 2019 žádáme Mládež kraji o podporu projektu částkou 10 000 Kč na zbývající 4 Kameny zmizelých v MB

 

 

 

Stav: Uzavřeno

Něco končí, něco začíná

Vedoucí projektu:

Jakub Křivý

O projektu:

Formou vyzkoušení si rolí obou situací – rozpad něčeho zavedeného (konec) a objevení něčeho nového (nový začátek)  se chceme zabývat tématem xenofobie, ztráty a nalezení nového cíle nebo smyslu vyzkoušeném na "vlastní kůži". Základní formou pro účastníky je larpová akce - hraní role v rámci přidělené osobní zkušenosti a základního charakteru. Organizátoři vstupují základním libretem, předkládáním úkolů a stavěním do mezních situací, které nutí řešit účastníky vypořádání se ztrátou a nalezení nového cíle a morální dilemata související s projevy bezmoci.

Stav: Uzavřeno

M*A*S*H - Apokalypsa přichází

Vedoucí projektu:

Berenika Lukášková

O projektu:

Dnešní doba se převážně zaměřuje na teoretické znalosti, které jsou jistě nezbytné pro zvládnutí následné praxe, ale přemíra informací v lidech naopak občas vzbuzuje pocit strachu ze samotného činu. Stejně tak je tomu i u první pomoci. Většina populace má povědomí o jejích základech, ale už si nedokáže představit, jak by se zachovala kdyby se do krizové situace opravdu dostala. Z tohoto důvodu chceme nabídnout mladým lidem možnost prožitku první pomoci hravou a zábavnou formou, který se jim nenásilnou formou vryje do paměti, a který jim dodá odvahy věřit ve vlastní schopnosti.

Celý projekt proběhne formou víkendové akce v obci Naloučany.

Stav: Uzavřeno

Dokumenty pod širákem

Vedoucí projektu:

Kateřina Naniová

O projektu:

V našem městě Třebíči, bohužel není v letních měsících dost kulturně - vzdělávacích programů pro děti a veřejnost, která by veřejnost nejenom pobavila, ale i něco přiučila. S akcí " Dokumenty pod širákem" chceme toho dosáhnout. Měsíc před samotným promítaním filmu bude hlasování mezi veřejností, o jaký film mají zájem. Samotné promítaní bude probíhat vždy podobně. S diváky se sejdeme před areálem. Diváci se usadí na deky, židle a podobně. Při příchodu budou pro diváky připravené informační letáčky o daném promítaném filmu. Před spuštěním filmu bude na úvod proneseno úvodní slovo, po kterém se diváci mohou bez rušení dívat na film. Klademe si cíl, dát divákům prostor se případně vyjádřit k daným filmům. 
Realizace akce bude probíhat v červenci a srpnu, konkrétně  3., 10., 17.,  24. a 31. srpna. 

Stav: Uzavřeno

BEZMEZ(d)

Vedoucí projektu:

Olga Staňková

O projektu:

Festival BEZMEZ(d) je festivalem dokumentárních filmů o lidských právech, inspirativních debatách, neotřelé hudbě, uměleckých výstavy a výtvarné akce. 

Je pořádán studenty a dobrovolníky, jeho hlavním cílem je propojení studentské komunity Velkého Meziříčí a okolí, protože v dnešní internetové době je snaha o utvrzování kontaktů čím dál více potřeba. Ročník od ročníku spojuje generace napříč.

Stav: Uzavřeno

Kodoj Pale

Vedoucí projektu:

Zuzana Krčálová

O projektu:

Náš projekt se zaměřuje na romské děti a mládež z města Jihlavy, především z Erka - nízkoprahového zařízení. Z vlastní zkušenosti víme, že Romové neznají svou historii, jazyk a z toho důvodu jejich kultura uvadá. Romská kultura a historie je velmi rozmanitá a v rámci tohoto projetku tuto kulturu bycho chtěli oživit. V rámci našeho projektu navštívíme Muzeum romské kulture v Brně. Dále pozveme významnou romskou osobnost a také uděláme akci pro věřejnost, která bude ukázkou romských tradic, především romského tance. Celé léto zaměříme na aktivity týkající se romské kultury a pokusíme se díky tětmo aktivitám přiblížit romskou kulturu nejenom romům z města Jihlavy, ale i široké veřejnosti.

Stav: Uzavřeno

Odpočinková zóna pro studenty

Vedoucí projektu:

Jiří Kolář

O projektu:

Projekt spočívá ve vybavení nově opravených prostor Gymnázia Třebíč do takové podoby, aby vznikla odpočinková zóna a místo pro spolupráci v příjemném prostředí. Studenti potřebují možnost ke spolupráci na společných projektech a úkolech, která je znesnadňována místem bydliště studentů (velká část studentů nebydlí v Třebíči). Tyto prostory budou vytvářet zázemí nejen pro takové úkoly, ale i pro tvorbu lepších vztahů mezi studenty. 

 

Stav: Zamítnuto

Tajemství pevnosti Boyard odhaleno!

Vedoucí projektu:

Adéla Jonáková

O projektu:

Projekt si klade za cíl oslovit dvě věkové skupiny. Děti ve věku 7 - 12 let jako účastníky víkendů a mládež ve věku 14 - 26 let jako organizátory víkendů. První víkend ve dnech 17. - 19. května motivačně navazuje na základní kola soutěží na motivy televizní soutěže Pevnost Boyard. Ty proběhly před vlastním projektem za účasti členů našeho týmu, který zde sbíral zkušenosti a také se domlouval s pomocníky z řad především středoškolských studentů. Víkend 17. - 19. 5. nabídne celou řadu soutěží zaměřených na všestranný rozvoj účastníků (logika, rychlost, obratnost, kreativita, týmová spolupráce), které proběhnou v atraktivním prostředí opuštěné budovy (domluveno s majitelem), venkovních prostorách a prostorách DDM Třebíč (zázemí, ubytování, ZOO koutek). Na tuto akci po prázdninách navazuje víkend na turistické základně v obci Naloučany, který by měl dále rozvinout dovednosti získané během prvního víkendu, tentokrát převážně v terénu, avšak i turistická základna nabízí řadu atraktivních vnitřních prostor (půda, sklepení). Náš tým očekává, že oba víkendy taktéž napomohou rozvoji organizátorských, komunikativních a sociálních dovedností u spoluorganizátorů převážně z řad středoškoláků a vysokoškoláků. Projekt bude uzavřen na dvou hodnotících schůzkách, které proběhnou o víkendech 27. - 29. 9. a 4. - 6. 10. 2019. Víkend 17. - 19. 5. je postaven převážně na soupeření deseti 5 členných družstev ve dvou kategoriích (a/ 3. a 4. třída, b/ 5. a 6. třída). Obě kategorie budou soutěžit  odděleně po část víkendu. Víkend 20. - 22. 9. je pak postaven především na týmové spolupráci bez ohledu na družstva a kategorie a bude otevřený dalším účastníkům tohoto věku do naplnění kapacity základny (26 účastníků).

Stav: Uzavřeno

STREETBALL TOURnament 2K19

Vedoucí projektu:

Adam Veselý

O projektu:

Poslední dvě léta jsme uspořádali sérii Facebookových eventů ,,Streetball Tour", kde jsme vybízeli zájemce o basketbal, aby si s námi přišli postupně zahrát na většinu hřišť dostupných v Třebíči pro veřejnost. Spousta z nich byla velmi znečištěná a špatně udržovaná. Trápila nás také absence čar. Přesto se ale v průběhu dvou let vytvořila stálá parta, která s námi chodila hrát. Zjistili jsme, že možnost vyžití v tomto sportu je v Třebíči opravdu velká. Proto bychom chtěli uspořádat toto léto jednodenní akci ,,Streetball Tournament" pro širokou veřejnost, kde bychom je pozvali na letošní Streetball Tour a upozornili je na jejich možnosti hraní basketballu a streetabllu v Třebíči. Doufáme, že touto cestou získáme pro tento sport nové zájemce.

Stav: Uzavřeno

Zlepšení digitální gramotnosti dětí a mládeže výukou 3D tisku a 3D modelování

Vedoucí projektu:

Jan Vejtasa

O projektu:

Projekt je zaměřen na zlepšování schopností, kompetencí a gramotnosti dětí a mládeže v okolí Třebíče. Pomocí výuky 3D CAD modelování chceme jako realizátoři docílit zlepšení schopností jako digitální gramotnost, prostorová představivost a schopnost plánovat. Výuka bude probíhat v pěti lekcích, které se budou v první části zaměřovat na parametrické CAD 3D modelování v programu Onshape, který je pro nekomerční použití zdarma, a zároveň není náročný na výkon počítače, protože se k němu přistupuje přes internetový prohlížeč, a na volnoplošný program Sculptris pro estetické tisky. 
Po skončení každé lekce organizátoři vytisknou součásti, které účastníci vytvořili, což vytvoří v mladých lidech pocit reálnosti jejich výtvorů. Ve druhé části kurzu se účastníci seznámí s 3D tiskárnou XB printers XB1 a vyzkouší si 3D tisk tak, aby byli po skončení kurzu sami schopni s tiskárnou pracovat. 

Stav: Uzavřeno

Mexico Cup 2019

Vedoucí projektu:

Mateo Premar

O projektu:

Díky minulým úspěšným ročníkům uspořádáme již v pořadí třetí ročník sportovního turnaje Mexico Cup. Jedná se o fotbalový turnaj doplněný mnoha sporty (petanque, kroket, hod na koš, badminton, ...). Pozveme hosta Petra Karáska - 6x mistr České republiky ve freestyle fotbale. Našim cílem je rozpohybovat mládež v našem městě. 

Stav: Uzavřeno