Projekty

WAFK - Workout Away From Keyboard vol.3

Místo realizace: Jihlava

Vedoucí projektu:

Adam Ferencz

O projektu:

WAFK - “Workout away from keyboard” (v překladu „pryč od klávesnice”) je jednodenní sportovní akce. Tentokrát se bude konat již po třetí v krajském městě Jihlava. Jedná se o soutěž s přátelskou atmosférou, do které se bude moci zapojit každý bez ohledu na jeho věk či fyzické dovednosti. Celodenní program bude rozdělený do tří hlavních kategorií - soutěž dětí, soutěž párů a soutěž pro pokročilé. Nově také přinášíme možnost zapojit se do „parkurového speedrunu”, což bude po dlouhé době akce pro parkurovou komunitu na Vysočině.

Po ukončení každé části bude následovat vyhlášení výsledků a rozdání cen. Jednotlivé disciplíny budou předem oznámeny i s vysvětlením správné techniky pomocí videí a infografiky na sociálních sítích. Soutěžící se tak budou moci dopředu připravovat a motivovat k úspěšnému zvládnutí soutěže. Veškerá komunikace se zájemci bude probíhat pomocí sociální-webové sítě.

Vše podstatné je a bude se objevovat zde: https://adamferencz.webnode.cz/wafk-challenge-2022-jihlava/

Stav: Uzavřeno

STEBLO

Místo realizace: Kraj Vysočina (kromě uvedených měst)

Vedoucí projektu:

Filip Daniel

O projektu:

Vytvoření soběstačného apartmá

Informovat společnost o soběstačnosti a možnosti stavět jinak (rychleji, s menším dopadem na životní prostředí) 

Vytvoření výučného programu o dané problematice pro školy

Udržitelný a inovativní rozvoj ve stavebnictví

Stavba z 3D tisku a ekopanelů

Stav: Zamítnuto

Žďárské schody VII.

Místo realizace: Žďár nad Sázavou

Vedoucí projektu:

Alžběta Anna Šimurdová

O projektu:

Vzhledem k nedostatku sportovních akcí ve Žďáře nad Sázavou, které by byly cílené na širokou sportovní veřejnost. Jsou to akce v atletických disciplínách, například rekreační běh, který je na vzestupu. Chceme oslovit všechny kategorie běžců k porovnání sil v krásném centru města. Běh už není jenom sport, ale je to vlastně i životní styl. Životní styl, který vám dává nové přátelé, poznáváte nová místa a bavíte se pohledem na okolí. Cílem je nejen přilákat rekreační běžce všech věkových kategorií, ale i informovat širokou veřejnost o zdravém životním stylu.

Stav: Uzavřeno

festival BEZMEZ(d)

Místo realizace: Kraj Vysočina (kromě uvedených měst)

Vedoucí projektu:

Markéta Staňková

O projektu:

Festival BEZMEZ(d) je festivalem dokumentárních i studentských filmů, inspirativních debatách, neotřelé hudbě, uměleckých výstavy a výtvarné akce. 

Je pořádán studenty a dobrovolníky, jeho hlavním cílem je propojení studentské komunity Velkého Meziříčí a okolí, protože v dnešní internetové době je snaha o utvrzování kontaktů čím dál více potřeba. Ročník od ročníku spojuje generace napříč.

Stav: Uzavřeno

Color run pro Kubíka

Místo realizace: Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Beáta Navrátilová

O projektu:

Color run je charitativní běh na pomoc nemocnému Kubíkovi. Jedná se o akci spojující jak pohyb, tak také zábavu (ve formě poněkud netradiční, kterou jsou barvy, sypané na běžce) a v neposlední řadě především dobrou věc - přispění na pomoc nemocnému. Akce se uskuteční v sobotu 14.5. 2022 dopoledne v parku Budoucnost a díky délce trasy (cca 5 km) se jí bude moct zúčastnit úplně každý, komu není cizí pomáhat a při tom si to ještě řádně užít! Běžci i neběžci, ti staří i ti nejmladší... Ať už se chce člověk prostě jen proběhnout Havlíčkovým Brodem, zadovádět v barvách anebo přichází čistě za účelem pomoci - všichni jsou vítáni! Konkrétní pomoc Kubíčkovi spočívá v předání finančního obnosu, který vybereme prodejem "startovného", Kubíčkově mamince na zakončení akce. Každý poté bude moct navíc i dobrovolně přispět. Color run se v Havlíčkově Brodě pořádal zatím jen jednou v roce 2019 - chceme obnovit tuto tradici, která se pyšnila nebývalým úspěchem a spojit prospěšné se zábavným. 

Stav: Uzavřeno

Havlíčkobrodský majáles 2022

Místo realizace: Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Zuzana Černá

O projektu:

V našem projektu Havlíčkobrodský Majáles 2022 chceme především znovuobnovit tradici studentského majálesu, který za sebou má už více než 10 ročníků, a poslední 2 roky se kvůli pandemii covidu nekonal. Náš projekt se odehraje ve dvou dnech - v pátek a v sobotu. V pátek 13.5. 2022 uděláme dětský den v parku Budoucnost. Jeho součástí budou různá zábavná stanoviště pro děti jako je slack line nebo malování na obličej. Souběžně s dětským dnem na havlíčkobrodském náměstí proběhne vystoupení tanečních skupin. První den majálesu zakončíme lampiónovým průvodem kolem rybníku Hastrman v parku. V sobotu 14.5. 2022 odpoledne budou na náměstí vystupovat kapely a akordeonový soubor, v přestávkách mezi nimi se odehraje soutěž o krále a královnu majálesu.

Stav: Uzavřeno

Společně? Efektivněji!

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Vojtěch Růžička

O projektu:

Rádi bychom zorganizovali dvě víkendové akce pro mladší děti (7-12 let) a také jednu delší akci o podzimních prázdninách pro starší účastníky (11-16 let).

Všem akcím bychom rádi vytvořili různorodý program dovnitř i ven. Všechny se  budou odehrávat na turistických či tábornických základnách, díky čemuž budeme moci trávit mnoho času v přírodě.

Příležitosti pro spolupráci různých věkových skupin v rámci každé akce bychom rádi tvořili jednak pomocí kratších her s různými tématy a jednak pomocí delších bloků propojené etapové hry, která svým tématem či příběhem účastníky vtáhne a bude je provázet celou akcí.

Rádi bychom tím, jak jednotlivé aktivity postavíme, vedli účastníky k tomu, aby představené problémy řešili jako tým. Aby si efektivně, podle svých schopností, rozdělili úkoly a navzájem si pomáhali ve společné práci. Především bychom se pak chtěli zaměřit na zapojení starších i mladších podobnou měrou do společné činnosti - více lidí správně zapojených do více různých úkolů si povede lépe, než skupina rozdělená na nic nedělající část a část, která se marně snaží stihnout vše sama.

Stav: Uzavřeno

Horizont 2022

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Marek Patočka

O projektu:

I v dalším ročníku festivalu Horizont je naším cílem poučit třebíčskou širokou veřejnost o různých zajímavých tématech formou přednášek. Opět uspořádáme 4 přednášky s odborníky z různých oborů. Plánovanými letošními inovacemi jsou lepší technické zajištění, větší množství objektů, kde budou přednášky realizovány, lepší propagace na soc. sítích a pestřejší formy přednášek (pokusně zařadíme jednu přednášku, kde budou vystupovat 2 přednášející).

Stav: Uzavřeno

WAFK - Workout Away From Keyboard vol.2

Místo realizace: Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Adam Ferencz

O projektu:

WAFK (v překladu pryč od klávesnice) je jednodenní sportovní akce, která se bude již druhým rokem konat na plovárenském - workoutovém hřišti v Havlíčkově Brodě. Jedná se o soutěž s přátelskou atmosférou, do které se bude moci zapojit každý, bez ohledu na jeho věk, či fyzické dovednosti. Celodenní program bude rozdělený do dvou hlavních kategorií, a to na soutěž dětí, jenž bude svou pestrostí přizpůsobena tak, aby každé dítě mohlo okusit a poznat nové výzvy či různorodé cviky,  a osob starších 18 let, která bude letos nově nabízet rozdělení do dílčích podkategorií (workout classic, strongman a workout battle).

Po ukončení každé části  bude následovat vyhlášení výsledků a rozdání cen. Jednotlivé disciplíny budou předem oznámeny i s vysvětlením správné techniky. Soutěžící se tak budou moci dopředu připravovat a motivovat k úspěšnému zvládnutí soutěže. Veškerá komunikace se zájemci bude probíhat pomocí sociální-webové sítě.

Vše podstatné je a bude se objevovat zde: https://adamferencz.webnode.cz/wafk-2022/

Stav: Uzavřeno

Thrift Shop

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Nella Hrdá
Stav: Nový

Thrift Shop

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Nella Hrdá

O projektu:

Obchod s oblečením z druhé ruky s ohledem na životní prostředí a environmentální vzdělávání. 

Stav: Zamítnuto

Den zvířat s Kapkou

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Karolína Čurdová

O projektu:

Projekt Den zvířat s Kapkou se zaměřuje na osvětu a poskytnutí odpovědí v oblastech pomoci zvířatům, pomoci jejich majitelům, kteří časově či finančně nezvládají své mazlíčky. Primárně se akce zaměřuje na upozornění možnosti ohrožení v případě nakažených či nemocných zvířat na dětských hřištích a místech, kam si lidé chodí odpočinout. Taktéž je tato akce zaměřena na vzdělávání společnosti, předání informací a upozornění na chování zvířat, vysvětlení způsobů jejich chování, což následně zabrání ohrožení v případě agresivních zvířat, jež se v mnoha případech pouze brání. Po této akci budou účastníci schopni rozeznat agresivní zvířata, budou schopni předpovědět jejich další kroky, budou vědět, jakým způsobem se v těchto situacích zachovat a především, jak se v těchto situacích nechovat. Cílem této akce je taktéž omezení úmrtí zvířat, jež jsou vypuštěné do víru města, zabránění bolesti a trápení v osamění, jež je častokrát způsobeno pouze neinformovaností a nezájmem občanů.

Stav: Uzavřeno