Projekty

MAJÁLES 2019

Vedoucí projektu:

Filip Kotlas

O projektu:

Projekt Majáles 2019 představuje na území Havlíčkobrodska jedinečnou dvoudenní (17. – 18.5. 2019) kulturní událost s cílem obohatit kulturní život mládeže a dalších občanů města, pořádanou studenty druhých ročníků Gymnázia Havlíčkův Brod. Chceme tak učinit formou několika koncertů převážně místních hudebních uskupení, na závěr by přišlo vystoupení známější kapely s původem mimo Vysočinu. Doprovodný program by tvořily v pátek hry pro děti v parku Budoucnost a vystoupení tanečních skupin na náměstí, v sobotu by součástí programu byla ještě soutěž o krále a královnu celého Majálesu. Po celé dva dny by bylo na náměstí dostupné různé občerstvení pro návštěvníky akce. O uskutečnění projektu se snažíme proto, jelikož máme pocit, že podobných akcí je za kalendářní rok málo a chceme takto vést mladé lidi k trávení více volného času venku, ve společnosti ostatních.

Stav: Uzavřeno

Úniková hra: Unikněte ze socialistického Československa

Vedoucí projektu:

Marek Patočka

O projektu:

Cílem našeho projektu je příblížit široké veřejnosti (převážně věkové kategorii 15 - 30 let) nebezpečí, kterému byli vystaveni ti, kteří se rozhodli za doby normalizace přejít přes železnou oponu z Československa na západ. Chceme toho docílit formou venkovní únikové hry, kde účastníci budou muset projít v malých skupinkách řadou úkolů a dostat se tak přes "hranice". Akce se bude konat na konci srpna v lesoparku v Třebíči.

Stav: Uzavřeno

Den popularizace vědy

Vedoucí projektu:

Kristýna Jelečková

O projektu:

Projekt "Den popularizace vědy" si klade za cíl seznámit širokou veřejnost v Třebíči a okolí poutavým a neotřelým způsobem s několika přírodovědnými obory - biologií, fyzikou, chemií, matematikou a logikou, astronomií a kosmonautikou. Vycházíme z loňského projektu Den popularizace přírodních věd, o který byl velký zájem z řad veřejnosti, a akci považujeme za velmi zdařilou. Letos nově přidáváme obory technika, optické iluze, ekologie. V průběhu této jednodenní akce budou veřejnosti představeny interaktivní exponáty a naučné banery, předvedeny pokusy, nabídnuty krátké přednášky a videa, soutěže a hry. Ke konání akce využijeme budovu Domu dětí a mládeže Třebíč.

Stav: Uzavřeno

JJ Jam vol. 7

Vedoucí projektu:

Mgr. Jan Kuda

O projektu:

JJ Jam vol. 7 je sedmé pokračování, mezi "b-boys" a "b-girls" již velmi oblíbené, breakdancové soutěže JJ Jam. Na JJ Jamu si tanečníci mohou jak nezávazně zatančit v několikahodinovém "jamu", tak i zkusit vyhrát jeden ze dvou "battlů" a nebo se naučit něco nového na workshopu s některým předním evropským "b-boyem" nebo "b-girl". 

Stav: Uzavřeno

Kameny zmizelých v Moravských Budějovicích

Vedoucí projektu:

Anežka Kotrbová

O projektu:

  •  Kameny zmizelých (německy Stolpersteine) = dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu
  • položení Kamenů zmizelých v Moravských Budějovicích pro rodinu Rosenbergovu a Bixovu
  •  umístění 7 kamenů (rodiče, 2 děti, strýc, babička a dědeček) na ul. Sokolská č.p. 83 v Moravských Budějovicích v centru města (ul. Sokolská hned pod nám. Míru)
  • Původně projekt německého umělce Guntera Demniga, první Stolpersteine v roce 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem, pokládá je dodnes po celé Evropě. Od roku 2008  i v chodnících ve městěch v České republice. Připomínají osudy lídí, jenž byli nacisty deportováni a poté zavražděni v koncentračních táborech či vyhnáni ze svých domovů nebo dohnáni k sebevraždě na místech, kde žili. Ve většině případů se jednalo o osoby židovského původu.
  • Letos uplyne 77 let od zavraždění rodiny v KT 
  • 5. června 2019 ve večerních hodinách proběhne slavnostní odhalení 7 Kamenů zmizelých v MB

 

  • V březnu 2019 Rada města Moravské Budějovice schvaluje umístění Kamenů zmizelých na ul. Sokolská č.p. 83 v MB
  • V dubnu 2019 přispívá FAOM (finanční nástroj Města Moravské Budějovice) částkou 9800 Kč na 3 Kameny zmizelých v MB
  • V květnu 2019 žádáme Mládež kraji o podporu projektu částkou 10 000 Kč na zbývající 4 Kameny zmizelých v MB

 

 

 

Stav: Uzavřeno

Něco končí, něco začíná

Vedoucí projektu:

Jakub Křivý

O projektu:

Formou vyzkoušení si rolí obou situací – rozpad něčeho zavedeného (konec) a objevení něčeho nového (nový začátek)  se chceme zabývat tématem xenofobie, ztráty a nalezení nového cíle nebo smyslu vyzkoušeném na "vlastní kůži". Základní formou pro účastníky je larpová akce - hraní role v rámci přidělené osobní zkušenosti a základního charakteru. Organizátoři vstupují základním libretem, předkládáním úkolů a stavěním do mezních situací, které nutí řešit účastníky vypořádání se ztrátou a nalezení nového cíle a morální dilemata související s projevy bezmoci.

Stav: Uzavřeno

M*A*S*H - Apokalypsa přichází

Vedoucí projektu:

Berenika Lukášková

O projektu:

Dnešní doba se převážně zaměřuje na teoretické znalosti, které jsou jistě nezbytné pro zvládnutí následné praxe, ale přemíra informací v lidech naopak občas vzbuzuje pocit strachu ze samotného činu. Stejně tak je tomu i u první pomoci. Většina populace má povědomí o jejích základech, ale už si nedokáže představit, jak by se zachovala kdyby se do krizové situace opravdu dostala. Z tohoto důvodu chceme nabídnout mladým lidem možnost prožitku první pomoci hravou a zábavnou formou, který se jim nenásilnou formou vryje do paměti, a který jim dodá odvahy věřit ve vlastní schopnosti.

Celý projekt proběhne formou víkendové akce v obci Naloučany.

Stav: Uzavřeno

Dokumenty pod širákem

Vedoucí projektu:

Kateřina Naniová

O projektu:

V našem městě Třebíči, bohužel není v letních měsících dost kulturně - vzdělávacích programů pro děti a veřejnost, která by veřejnost nejenom pobavila, ale i něco přiučila. S akcí " Dokumenty pod širákem" chceme toho dosáhnout. Měsíc před samotným promítaním filmu bude hlasování mezi veřejností, o jaký film mají zájem. Samotné promítaní bude probíhat vždy podobně. S diváky se sejdeme před areálem. Diváci se usadí na deky, židle a podobně. Při příchodu budou pro diváky připravené informační letáčky o daném promítaném filmu. Před spuštěním filmu bude na úvod proneseno úvodní slovo, po kterém se diváci mohou bez rušení dívat na film. Klademe si cíl, dát divákům prostor se případně vyjádřit k daným filmům. 
Realizace akce bude probíhat v červenci a srpnu, konkrétně  3., 10., 17.,  24. a 31. srpna. 

Stav: Uzavřeno

BEZMEZ(d)

Vedoucí projektu:

Olga Staňková

O projektu:

Festival BEZMEZ(d) je festivalem dokumentárních filmů o lidských právech, inspirativních debatách, neotřelé hudbě, uměleckých výstavy a výtvarné akce. 

Je pořádán studenty a dobrovolníky, jeho hlavním cílem je propojení studentské komunity Velkého Meziříčí a okolí, protože v dnešní internetové době je snaha o utvrzování kontaktů čím dál více potřeba. Ročník od ročníku spojuje generace napříč.

Stav: Uzavřeno

Kodoj Pale

Vedoucí projektu:

Zuzana Krčálová

O projektu:

Náš projekt se zaměřuje na romské děti a mládež z města Jihlavy, především z Erka - nízkoprahového zařízení. Z vlastní zkušenosti víme, že Romové neznají svou historii, jazyk a z toho důvodu jejich kultura uvadá. Romská kultura a historie je velmi rozmanitá a v rámci tohoto projetku tuto kulturu bycho chtěli oživit. V rámci našeho projektu navštívíme Muzeum romské kulture v Brně. Dále pozveme významnou romskou osobnost a také uděláme akci pro věřejnost, která bude ukázkou romských tradic, především romského tance. Celé léto zaměříme na aktivity týkající se romské kultury a pokusíme se díky tětmo aktivitám přiblížit romskou kulturu nejenom romům z města Jihlavy, ale i široké veřejnosti.

Stav: Vyúčtování

Odpočinková zóna pro studenty

Vedoucí projektu:

Jiří Kolář

O projektu:

Projekt spočívá ve vybavení nově opravených prostor Gymnázia Třebíč do takové podoby, aby vznikla odpočinková zóna a místo pro spolupráci v příjemném prostředí. Studenti potřebují možnost ke spolupráci na společných projektech a úkolech, která je znesnadňována místem bydliště studentů (velká část studentů nebydlí v Třebíči). Tyto prostory budou vytvářet zázemí nejen pro takové úkoly, ale i pro tvorbu lepších vztahů mezi studenty. 

 

Stav: Zamítnuto

Tajemství pevnosti Boyard odhaleno!

Vedoucí projektu:

Adéla Jonáková

O projektu:

Projekt si klade za cíl oslovit dvě věkové skupiny. Děti ve věku 7 - 12 let jako účastníky víkendů a mládež ve věku 14 - 26 let jako organizátory víkendů. První víkend ve dnech 17. - 19. května motivačně navazuje na základní kola soutěží na motivy televizní soutěže Pevnost Boyard. Ty proběhly před vlastním projektem za účasti členů našeho týmu, který zde sbíral zkušenosti a také se domlouval s pomocníky z řad především středoškolských studentů. Víkend 17. - 19. 5. nabídne celou řadu soutěží zaměřených na všestranný rozvoj účastníků (logika, rychlost, obratnost, kreativita, týmová spolupráce), které proběhnou v atraktivním prostředí opuštěné budovy (domluveno s majitelem), venkovních prostorách a prostorách DDM Třebíč (zázemí, ubytování, ZOO koutek). Na tuto akci po prázdninách navazuje víkend na turistické základně v obci Naloučany, který by měl dále rozvinout dovednosti získané během prvního víkendu, tentokrát převážně v terénu, avšak i turistická základna nabízí řadu atraktivních vnitřních prostor (půda, sklepení). Náš tým očekává, že oba víkendy taktéž napomohou rozvoji organizátorských, komunikativních a sociálních dovedností u spoluorganizátorů převážně z řad středoškoláků a vysokoškoláků. Projekt bude uzavřen na dvou hodnotících schůzkách, které proběhnou o víkendech 27. - 29. 9. a 4. - 6. 10. 2019. Víkend 17. - 19. 5. je postaven převážně na soupeření deseti 5 členných družstev ve dvou kategoriích (a/ 3. a 4. třída, b/ 5. a 6. třída). Obě kategorie budou soutěžit  odděleně po část víkendu. Víkend 20. - 22. 9. je pak postaven především na týmové spolupráci bez ohledu na družstva a kategorie a bude otevřený dalším účastníkům tohoto věku do naplnění kapacity základny (26 účastníků).

Stav: Uzavřeno