Projekty

WAFK - Workout Away From Keyboard

Místo realizace: Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Adam Ferencz

O projektu:

WAFK je jednodenní sportovní akce, která se bude konat na Workoutovém hřišti (na Plovárenské) v Havlíčkově Brodě. Jendá se o soutěž s přátelskou atmosférou, do které se bude moci zapojit každý, bez ohledu na jeho fyzické schopnosti. Akce začne dopolední částí cílenou na mladší skupinu cvičenců do 15ti let. Odpoledne budeme pokračovat soutěží určenou, pro účastníky starší15ti let (ženy a muži budou soutěžit dohromady ale budou odděleny kategoriemi). Po ukončení každé části  bude následovat vyhlášení výsledků a rozdání cen. Jednotlivé disciplíny budou předem oznámeny i s vysvětlením správné techniky. Soutěžící se tak budou moci dopředu připravovat a motivovat k úspěšnému zvládnutí soutěže. Veškerá komunikace se zájemci bude probíhat pomocí sociální-webové sítě.

Soutěž již probíhala a zde je web minulého ročníku, který byl v menším měřítku - https://adamferencz.webnode.cz/wafk-2019/

Stav: Uzavřeno

Svoboda umění: Útěk do Telče

Místo realizace: Kraj Vysočina (ostatní místa kromě uvedených měst a Pelhřimova)

Vedoucí projektu:

Vojtěch Šoula

O projektu:

V projektu bychom chtěli dát možnost jihlavským umělcům vystoupit v prostředí telčského zámeckého parku, zároveň bychom chtěli oslovit i umělce přímo z Telče; může tak dojít k vzájemnému objevování a zároveň zakořenit nová přátelství a umělecká spojenectví. Rádi bychom naplánovali odpolední happening v příjemném prostředí parku, kde se bude moct každý kolemjdoucí zastavit a nechat se unést sílou umění. Akce by měla obsahovat symbiózu mnoha výstupů a umělců – součástí bude koncert, divadlo, poezie, performance a tanec.

Stav: Uzavřeno

Terapie s koňmi

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Lucie Avkovská

O projektu:

S týmem dobrovolníků bychom rádi uspořádali třídenní terapii s koňmi. Jednalo by se o dvě soboty a jednu středu, abychom vyšli vstříc všem zájemcům. Terapie s koňmi by se odehrávala v Nové Vsi u Třebíče, kde budeme mít zdarma zapůjčené koně. Vše by se odehrávalo na jízdárnách, a jelikož počítáme i s nepřízni počasí, takže budou k dispozici i kryté jízdárny. Chceme oslovit veřejnost všech věkových kategorií a zasvětit je co vše obnáší práce a péče s koňmi. Hlavním cílem ale zůstává, dostat terapii s koňmi do širšího podvědomí.

Stav: Uzavřeno

Errare humanum est (Mýliti se je lidské)

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Jakub Hájek

O projektu:

Dvě víkendové akce pro mladší děti (7-12 let) a jednu prázdninovou pro starší (11-16 let). Všechny akce se budou odehrávat na turistických základnách v přírodě. Zcela přirozenou součástí všech třech akcí budou hry v přírodě, které přírodu, pohyb v ní, její znalost i ochranu budou brát jako přirozenou součást her. Nebudeme o environmentální výchově mluvit budeme ji prostě realizovat v přirozeném přírodním prostředí. Oba víkendy i prázdninový pobyt starších budou obsahovat řadu her propojených příběhem. Většina aktivit se odehrává v přírodě a jsou pohybové. V rámci příběhů se budou děti a mládež mnohokrát rozhodovat a samozřejmě dělat chyby, činit špatná rozhodnutí. Chceme účastníky vést k tomu, že každé špatné rozhodnutí, každá chyba je zároveň krok k neopakování stejné chyby, neopakování špatného rozhodnutí. Situace, ve kterých budou rozhodovat mladší, budou přizpůsobené jejich věku a více zde bude klást důraz na akci, která ovšem přírodě neškodí. Starší účastníci se již mohou rozhodovat v náročnějších situacích pod časovým tlakem a věříme, že více do hloubky pochopí, jak samozřejmou součástí přírody jsme.

Stav: Uzavřeno

Traily

Místo realizace: Kraj Vysočina (ostatní místa kromě uvedených měst a Pelhřimova)

Vedoucí projektu:

Klára Doskočilová

O projektu:

Náš nápad vznikl v Telči v při návštěvě singletrailového areálu v Lipkách. Všimli jsme si, že spousta dětí na trailech svá kola neumí pořádně ovládat a mohli by si způsobit vážná zranění. Proto by bylo vhodné dětem ukázat, jak se o svá kola starat, jak je udržovat a také je naučit správně sjíždět traily.

Jelikož trasy byly vybudovány v době koronaviru, spousta dětí o nich neví, a proto je ani nenavštěvuje, tímto projektem by se mohlo zvednout povědomí o těchto trailech.

Stav: Uzavřeno

Za branami zkáza, aneb jak Matyáš Korvín na Třebíč táhl

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Kvido Kratochvíl

O projektu:

Za branami zkáza je název komorního LARPu, který budeme v rámci projektu tvořit a realizovat. Komorní LARP (Live Action Role Play) je aktivita, při které na sebe nevelký počet hráčů přijme předem připravené role včetně jejich minulosti i jejich povahy. Tyto postavy se následně setkají v jedné místnosti, nebo také komoře, a musí společně vyřešit různorodé problémy, hádanky či záhady. V našem případě se ve sklípku kavárny Art sejdou nejvyšší hodnostáři města Třebíče aby vymysleli, jak ochránit Třebíč před přicházejícím útokem. Pokud víte, kdo to je Matyáš Korvín a co pohledával v našem městě, víte, co bude následovat. Pokud to ovšem nevíte, nevadí. Vyprávět příběhy a seznamovat širokou veřejnost s lokálními dějinami je náš cíl! Snažíme se šířit příběh naprosto klíčový pro historii našeho města a chceme to udělat co nejoriginálnějším a nejzajímavějším způsobem, protože podle nás je zásadní rozdíl mezi informací a zážitkem. Informaci si pamatovat musíte a zážitek si pamatovat chcete a jediný způsob jak z příběhu udělat zážitek, je prožit ho na vlastní kůži. Hráči se obléknou do dobových kostýmů, budou stolovat na historickém prostírání i nádobí a jediné světlo pro ně bude plamen svícnů a pochodní. Společně tak nejen poznají kouzlo patnáctého století, ale na jeden večer se stanou hybateli Třebíčských dějin.

Stav: Uzavřeno

eRko

Místo realizace: Kraj Vysočina (ostatní místa kromě uvedených měst a Pelhřimova)

Vedoucí projektu:

Lucie Fedorková

O projektu:

Cílem projektu "eRko" je vybudování vhodného víceúčelového zázemí pro děti - klubovny, kde by se mohly scházet a trávit společně volný čas. Projekt reaguje na potřeby obyvatel obce Rokytno - zejména maminek s malými dětmi, kterým zde chybí nějaký vnitřní prostor vhodný pro jejich setkávání. Ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů (SDH) chceme přestavět jednu nevyužívanou místnost v obecní budově, kterou nám obec pro tento účel již vyčlenila. V rámci přestavby chceme opravit současné omítky, zbourat příčku, zrenovovat původní nábytek a sestavit nový nábytek z palet - vše svépomocí/s pomocí SDH.

Stav: Uzavřeno

Za zdí

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Michal Vašíček

O projektu:

Rozhodli jsme se uspořádat menší víkendový (PÁ - NE) hudebně-divadělní festival na konci léta. Během víkendu bude připravený program pro děti, dospělé i dospívající. V odpoledních hodinách bude probíhat program pro nejmenší. Později k večeru se program přesměruje na starší cílové skupiny. Každý večer bude zakončen promítáním dokumentárního filmu, po kterém bude následovat diskuse na téma, které film otevře.

Stav: Uzavřeno

Horizont

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Marek Patočka

O projektu:

Naším cílem je poučit třebíčskou širokou veřejnost o různých zajímavých tématech formou přednášek. Máme v úmyslu pozvat 4 všeobecně známé odborníky, kteří "mají co říci", a nechat je vystoupit v třebíčských sálech (v různých dnech). Také je naším úmyslem vytvořit záznamy z těchto akcí. Přednášky proběhnou v červenci a srpnu.

Stav: Uzavřeno

Pod rouškou tmy

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Jan Růžička

O projektu:

Město má dvě odvrácené tváře. Ve dne tu nevinnou, kdy po vše vypadá normálně, lidé chodící z domů do práce, děti do škol, nic co by působilo nebezpečně. Když se ale město ponoří pod roušku tmy je zcela jiné. Podivné skupinky v temných uličkách a všudy přítomný pocit, že není něco v pořádku. A s městem pod rouškou tmy je potřeba bojovat.

Díky projektu "Pod rouškou tmy" se účastníci vnoří do vyšetřovacího týmu jehož úkolem je s ním vypořádat a čas neúprosně běží... Práce v terénu, sledování, vyslýchání a zpracování důkazů budou věci, které si budou moci během nabyté noci mohou vyzkoušet.  

Stav: Schváleno

Vypuštění stratosférické sondy

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Martin Urubek

O projektu:

Projekt "Vypuštění stratosférické sondy" si klade za cíl poutavým a neotřelým způsobem seznámit širokou veřejnost v Třebíči a okolí s technikou a vyzvat ji k tvorbě. Výstupem projektu bude jednorázová akce. Během této akce bude vypuštěna stratosférická sonda. Tato sonda bude vyrobena v rámci tohoto projektu. 

Projekt je podrobněji popsán v tomto dokumentu: https://1drv.ms/u/s!Atfx1uSspgU-9THeuVbCLP3e8fHJ?e=5w36ay

Stav: Uzavřeno

Media Group GHB

Místo realizace: Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Vojtěch Křepinský

O projektu:

Náplní tohoto projektu je snaha pomoci mladým umělcům v Havlíčkově Brodě, kteří se zabývají fotografií, aby se mohli naplno věnovat tomuto - přiznejme si to - drahému koníčku. Nejde však pouze o nakoupení techniky a potom nic, naplánováno je založení určité skupiny scházející se na gymnáziu v Havlíčkově Brodě, jež by se zde v kruhu lidí s podobným zájmem mohla věnovat amatérské fotografii. Již nyní vyvíjíme snahu domluvit "odborného" lektora, jenž by začínající fotografické aficionados provedl základy tohoto umění. 

Stav: Zamítnuto