Jak žádat

MLÁDEŽ KRAJI VYSOČINA – VYHLÁŠENÍ PRO ROK 2024

ZAMĚŘENÍ A LOKALIZACE PROJEKTŮ
Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.
Projekty podpořené z tohoto programu v minulých letech lze znovu podpořit pouze v případě, že přidělená podpora povede k výrazné inovaci nebo výrazné změně a vylepšení stávajícího projektu.
Je možno podpořit již exitující (běžící) projekt. V takovém případě je ale nezbytné, aby přidělená podpora vedla k inovaci, rozšíření nebo výrazné změně a vylepšení stávajícího projektu.
Místem realizace musí být Kraj Vysočina.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

  • do 7. 4. 2024 - registrace nápadů prostřednictvím on-line formuláře
  • 19. - 21. 4. 2024 - víkendový seminář v Lukách nad Jihlavou
  • 30. 4. 2024 - ukončení příjmu žádostí (není možné bez registrace nápadu a účasti na semináři)
  • 1. - 15. 5. 2024 - obhajoby projektů před komisemi (konkrétní termíny budou upřesněny)
  • 1. 5. 2024 - 30. 11. 2024 - realizace projektů
  • 12. 12. 2024 - konečný termín pro podání závěrečné zprávy

REALIZÁTOŘI

Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let. Žadatelem ani realizátorem tedy nejsou nestátní neziskové organizace, školy ani jiné právnické osoby.

FINANČNÍ PODPORA A PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

  • na realizaci jednoho nápadu je možno získat 5.000,- až 30.000,-Kč
  • projekt je financován 100% z přidělené dotace (finanční spoluúčast žadatele není vyžadována, nicméně je možná)
  • případné spolufinancování není možné z rozpočtu nebo dotačních titulů MŠMT, Kraje Vysočina a měst Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč, Jihlava, Žďár nad Sázavou
  • žadatelům budou jednotlivé náklady na realizaci projektu propláceny průběžně

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ
V termínu 19. - 21. 4. 2024 se v Lukách nad Jihlavou uskuteční víkendový seminář.
Účast na semináři je nezbytná pro podání projektu a následné schválení financování. Účastnit se mohou maximálně dva členové týmu (pozvánku pošleme všem, kdo zaregistrují nápad).
Na semináři budou žadatelé, pod vedením odborných lektorů, své projekty dotvářet. 

OBHAJOBA PŘED KOMISÍ
Předložené projekty budou žadatelé prezentovat před komisemi v jednotlivých městech. Ty následně rozhodnou o přidělení nebo nepřidělení finančních prostředků a jejich výši. 

PODPIS SMLOUVY  A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Po schválení financování bude se zástupcem žadatele (osoba starší 18 let v týmu) podepsána smlouva o realizaci projektu (smlouva o dílo).
Na základě smouvy budou žadatelům průběžně propláceny jednotlivé náklady na realizaci projektu.
Závěrečná zpráva bude předložena Radě dětí a mládeže kraje Vysočina do 12. 12. 2024.