Jak žádat

MLÁDEŽ KRAJI VYSOČINA – VYHLÁŠENÍ PRO ROK 2020

ZAMĚŘENÍ A LOKALIZACE PROJEKTŮ
Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.
Projekty podpořené z tohoto programu v minulém roce lze znovu podpořit pouze v případě, že přidělená podpora povede k výrazné inovaci nebo výrazné změně a vylepšení stávajícího projektu.
Je možno podpořit již exitující (běžící) projekt. V takovém případě je ale nezbytné, aby přidělená podpora vedla k inovaci, rozšíření nebo výrazné změně a vylepšení stávajícího projektu.
Místem realizace musí být Kraj Vysočina s výjimkou území měst Jihlava a Pelhřimov.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

  • do 16. 3. 2020 - registrace nápadů prostřednictvím on-line formuláře
  • 27. - 29. 3. 2020 - víkendový seminář v Lukách nad Jihlavou
  • 12. 4. 2020 - ukončení příjmu žádostí
  • 13. - 24. 4. 2020 - obhajoby projektů před komisemi (konkrétní termíny budou upřesněny)
  • 1. 5. 2020 - 30. 11. 2020 - realizace projektů
  • 10. 12. 2020 - konečný termín pro vyúčtování projektů

REALIZÁTOŘI

Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let. Žadatelem ani realizátorem tedy nejsou nestátní neziskové organizace ani jiné právnické osoby.

FINANČNÍ PODPORA A PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

  • na realizaci jednoho nápadu je možno v prvním kole získat 5.000,- až 30.000,-Kč
  • projekt je financován 100% z přidělené dotace (finanční spoluúčast žadatele není vyžadována, nicméně je možná)
  • případné spolufinancování není možné z rozpočtu nebo dotačních titulů MŠMT, Kraje Vysočina a měst Havlíčkův Brod, Třebíč a Žďár nad Sázavou
  • 70% schválené dotace je proplaceno po podpisu smlouvy, 30% po vyúčtování projektu (viz dále)

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ
V termínu 27. - 29. 3. 2020 se v Lukách nad Jihlavou uskuteční víkendový seminář.
Účast na semináři je nezbytná pro podání projektu a následné schválení dotace. Účastnit se mohou maximálně dva členové týmu.
Na semináři budou žadatelé, pod vedením odborných lektorů, své projekty dotvářet. 

OBHAJOBA PŘED KOMISÍ
Předložené projekty budou žadatelé prezentovat před komisemi v jednotlivých městech. Ty následně rozhodnou o přidělení nebo nepřidělení dotace a její výši. 

PODPIS SMLOUVY A VYÚČTOVÁNÍ
Po schválení dotace bude se zástupce žadatele (osoba starší 18 let v týmu) podepsána smlouva o realizaci projektu (smlouva o dílo). Následně budou zaslány finanční prostředky na účet zástupce žadatele.
Vyúčtování projektu a závěrečná zprávy budou předloženy Radě dětí a mládeže kraje Vysočina do 10. 12. 2020. Vyúčtováním projektu se rozumí formulář závěrečné zprávy a originály účetních dokladů (paragony).