Projekty

Astronomický naučný koutek

Vedoucí projektu:

Kristýna Jelečková

O projektu:

Projekt Astronomický naučný koutek si klade za cíl přiblížit třebíčské veřejnosti některé informace z oboru astronomie. Chceme vytvořit venkovní, trvale přístupný naučný koutek s posezením a dvěma až třemi interaktivními informačními tabulemi. Naučný koutek bude umístěn v sousedství Hvězdárny Třebíč na pozemku města Třebíč.  

Stav: Uzavřeno

Den popularizace přírodních věd

Vedoucí projektu:

Martin Urubek

O projektu:

Projekt "Den popularizace přírodních věd" si klade za cíl poutavým a neotřelým způsobem seznámit širokou veřejnost v Třebíči a okolí s několika přírodovědnými obory - biologií, fyzikou, chemií, matematikou a logikou, astronomií a kosmonautikou. V průběhu této jednodenní akce budou veřejnosti představeny interaktivní exponáty a naučné banery, předvedeny pokusy, nabídnuty krátké přednášky a videa, soutěže a hry. Ke konání akce využijeme budovu Domu dětí a mládeže Třebíč.

Stav: Uzavřeno

Kdybych byl kouzelník, tak...

Vedoucí projektu:

Adéla Jonáková

O projektu:

Kdybych byl kouzelník, tak … je projekt, který je zaměřený na děti ve věku 7 – 12 let. Je naplánovaný na dvě víkendové akce, ve kterých se děti potkávají s různými pohádkovými postavami. Prostřednictvím postav se jim budeme snažit ukazovat některé lidské vlastnosti a vést je ke správnému chování a správné komunikaci. Zkušenosti z prvního víkendu by měly uplatnit v druhém. Naším cílem je, aby se menší děti více osamostatnily, naučily se komunikovat s vrstevníky a rozpoznat některé lidské vlastnosti. 

Stav: Uzavřeno

Knihobudky kolem Pelhřimova

Vedoucí projektu:

Martin Pinkas

O projektu:

Knihobudky kolem Pelhřimova je projekt, který podpoří vytvoření 4 knihobudek pro 4 malé obce v okolí Pelhřimova, přičemž 2 budou přímo místní části Pelhřimova a 2 v jeho okolí. Knihobudky vytvoří studenti SPŠ a SOU Pelhřimov dle již vypracovaných rozměrů a designu, který se nám moc líbí. Sami jsme jako dobrovolníci zapojeni do knihobudek v Pelhřimově, teď bychom rádi rozvinuli další pro menší obce v okolí, protože my sami jsme z menších obcí v okolí Pelhřimova nebo odtamtud máme kamarády. Víme, že je o knihobudky zájem. Necháme je zpracovat studenty, poté je umístíme dle zájmu obcí. Dvě obce máme stanovené, dvě obce necháme vybrat dle zájmu místních politiků. Knihobudky necháme vyrobit, umístíme, nainstalujeme a budeme se o ně starat.

Stav: Vyúčtování

MB - Město Barev

Vedoucí projektu:

Jakub Dračka

O projektu:

Letos navážeme na náš loňský projekt, jehož cílem bylo zkrášlit jednu z vybraných zdí v našem městě skrze uměleckou tvorbu.

Tento rok jsme se rozhodli, že projekt inovujeme pozváním místího umělce, který povede workshop. Celá akce proběhne během dvou dnů na konci školního roku, během nichž bude k dispozici občerstvení a každý příchozí bude mít možnost vytvořit svoje umělecké dílo. 

Stav: Uzavřeno

Schovej si kolo!

Vedoucí projektu:

Robin Sitař

O projektu:

V rámci projektu Schovej si kolo! vytvoříme před budovou naší školy (Gymnázium Havlíčkův Brod) místo určené pro odkládání kol studentů. V současnosti neexistuje v blízkosti  žádná jiná alternativa zaparkování bicyklu, než jeho opření o zábradlí u schodiště, připadně ponechání na chodníku či trávníku.

Zbudováním specializovaného stojanu se zastřšením poskytneme studentům možnost kolo bezpečně odložit a zamknout, tak, aby nedošlo během dne k jeho poškození a bylo chráněno před případným deštěm. Studenti tak nebudou muset mít o svá mnohdy dráha kola strach a připravíme jim příznivější prostředí pro využívání zdravějšího způsobu dopravy, než jakým je ježdění autem či autobusem.

Stav: Uzavřeno

Netradičně sportovní den III

Vedoucí projektu:

Marie Tormová

O projektu:

Letos navážeme na předcházející dva projekty, jejichž cílem bylo seznámit děti a mládež s ne příliš obvyklými sporty. Celý netradičně sportovní den je postaven na představě „To se mi líbí, to si chci zkusit“ a přesně to chceme našim návštěvníkům i umožnit, protože jedině tak člověk zjistí, že ho určitá činnost baví. Proto jsme do programu zařadili i praktické ukázky a následné workshopy.

Stav: Uzavřeno

Naučná stezka Žďárem jinak

Vedoucí projektu:

Markéta Trembaczová

O projektu:

Vytvoření naučné stezky po netradičních a málo známých místech Žďáru. Na každém stanovišti nenároční aktivita pro nejmenší.

Stav: Uzavřeno

Ptačovize 2018

Vedoucí projektu:

Tereza Smolová

O projektu:

Na základě předcházejícícho projektu Městské zásahy v Třebíči, kam jsme přispěli, jsme se rozhodli udělat první krok k podpoření kvalitního rurálního společného prostoru v městské části Ptáčov. Ku příležitosti 110. výročí od zbudování kapličky sv. Cyrila a Metoděje bychom rádi jako prvotní impuls doplnili původní lavičky na náves a právě před kapličku. Tento drobný zásah bychom společně s příběhem a dalšími informacemi popsali v brožuře, kterou rozneseme do schránek. Ve své podstatě by takto posílené "gesto" vedlo k potlačení lhostejnosti a zároveň vyvolaní zájmu nad společným prostorem, nad jeho dalšími proměnami a co se v něm odehrává. Nejedná se tedy o jednorázovou událost, nýbrž o promyšlenou preventivní strategii konceptuálního rozvoje obce. 

Stav: Uzavřeno

Festival BEZMEZ(d)

Vedoucí projektu:

Kamila Obršlíková

O projektu:

Festival BEZMEZ(d) je festivalem dokumentárních filmů o lidských právech, inspirativních debat, neotřelé hudby, uměleckých vernisáží a výtvarné akce.

Stav: Uzavřeno

Běh pro Paměť národa pořádaný studenty Gymnázia Třebíč

Vedoucí projektu:

Matěj Petráněk

O projektu:

Jako studenti Gymnázia Třebíč jsme se rozhodli, že uspořádáme charitativní běh. Náš běh nebude určený pouze jedné konkrétní osobě, ale výtěžek budeme darovat organizaci Post Bellum. Tato organizace se snaží rozšířit povědomí o totalitních režimech a bezpráví, které se běhěm nich odehrálo. S tím se ztotožňujeme a stejně jako organizace klademe důraz na demokratické hodnoty.

Běh pro Paměť národa se každoročně běží v Praze a navštěvuje ho několik stovek lidí. Letošní rok se akce rozšířila do dalších čtyř měst - do Hradce Králové, Plzně, Olomouce a Třebíče. Nicméně třebíčský Běh pro Paměť národa bude jedinečný, nápad spojit se s organizací Post Bellum byl čistě ze studentské iniciativy a pořádáme ho ve svém volném čase. 

Hlavním cílem běhu je podpořit činnost organizace, tedy dokumentování příběhů, na které se zapomělo nebo měly být zapomenuty. Přijde nám důležité upozorňovat na to, co se během 20. století v naší společnosti dělo, a uvědomit si, jak moc je demokracie křehká. Výtěžek podpoří nejen produkci filmů a zvukových záznamů, ale také jejich natáčení, nahrávání nebo stříhání.

Běh pro Paměť národa se uskuteční 9. 6. 2018 v Libušině údolí v Třebíči v 11 hodin. Hlavní trasy budou na pět a deset kilometrů a budou profesionálně změřené čipovou časomírou. Nezapoměli jsme ale i na ty, kteří si běžet netroufnou. Ti se mohou zúčastnit symbolického běhu na 1500 metrů. Součástí celé akce bude i doprovodný program a občerstvení. 

Stav: Uzavřeno

Mexico cup

Vedoucí projektu:

Mateo Premar

O projektu:

Uspořádáme sportovní turnaj pro veřejnost v našem městě. Chceme pokračovat v tradici a oživit místní fotbalové hřiště. Zorganizujeme sportovní akci v Moravských Budějovicích. Bude se hrát fotbal, badminton, šipky, petang a streetball. Pro každou věkovou kategorii se něco najde. Chceme, aby se lidé setkávali prostřednictvím sportu.

Stav: Uzavřeno