Projekty

Projekt Kolonie

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Jan Růžička

O projektu:

Jaké by to bylo kdyby společnost, takovou jakou známe, padla. Jaký by byl svět po globální katastrofě. Je v takovém světě místo pro hodnoty jako je soucit, férovost a další? Vyzkoušet si něco takového "nanečisto" mají možnost účastníci, kteří se zůčastní jedné ze tří víkendových akcí, které se v rámci projektu vytvoří. Každá z výprav bude mít jedinečný styl prožitku, který pomůže co nejvíce se vžít do modelových situací (larp; hraní sám za sebe v modelových situacích) Víkendové akce budou provázány tématem životu společnosti po globální katastrofě, která ji donutila přizpůsobit se aktuální situaci. Účasníci budou stavěni do role obyvatel kolonie, jejíž úkolem je prosté přežití a vypořádání se se situacemi, které čas a příběh přinese.

Stav: Uzavřeno

Komunikace mimo síť

Místo realizace: Kraj Vysočina (ostatní místa kromě uvedených měst a Pelhřimova)

Vedoucí projektu:

Jakub Hájek

O projektu:

V rámci projektu chceme udělat dvě akce na podzim propojené organizátory a částečně účastníky. Na akcích děti naučíme základům komunikace formou, která jim vyhovuje. Jedna akce bude zaměřená na mladší děti (7-12) a bude se konat 16.-18.10.2020 a druhá, kterou plánujeme udělat o podzimních prázdninách (27.10.-1.11. 2020) pro starší (11-16). Na víkendech chceme děti vtáhnout do příběhu, kde bychom se je pokusili pomocí postav v příběhu a především pomocí reflexe po klíčových aktivitách, programových blocích a na závěr akce, naučit základům komunikace. Myslíme si, že děti dnes komunikují velmi často pomocí sítě, ale my bychom je chtěli "vytáhnout" do přírody, kde budou nejen komunikovat tváří v tvář, ale získají řadu zážitků a zcela přirozeně se leccos o přírodě a pobytu v ní dozvědí. Chtěli bychom se zaměřit na různé podoby verbální a neverbální komunikace, zvládání domluvy v různých situacích (pod časovým tlakem, s nekorektně komunikujícími postavami). Chceme docílit toho, aby nebylo slyšet jen toho nejhlasitějšího, ale bylo slyšet všechny, aby všichni dokázali svůj názor říci.

Stav: Uzavřeno

STREETBALL TOURnament 2K20

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Adam Veselý

O projektu:

Poslední tři léta jsme uspořádali sérii Facebookových eventů ,,Streetball Tour", kde jsme vybízeli zájemce o basketbal, aby si s námi přišli postupně zahrát na většinu hřišť dostupných v Třebíči pro veřejnost. Spousta z nich byla velmi znečištěná a špatně udržovaná. Trápila nás také absence čar. Přesto se ale v průběhu tří let vytvořila stálá parta, která s námi chodila hrát. Zjistili jsme, že možnost vyžití v tomto sportu je v Třebíči opravdu velká. Proto bychom chtěli uspořádat i letos jednodenní akci ,,Streetball Tournament" pro širokou veřejnost, kde bychom lidi upozornili na jejich možnosti hraní basketballu a streetabllu v Třebíči. Doufáme, že touto cestou získáme pro tento sport nové zájemce.

Loni se taktéž uskutečnil turnaj Streetball TOURnament 2K19, se stejnými cíly jako letos. Na akci přišlo dohromady celkem kolem padesáti lidí. Mnozí z nich s námi již chodí hrát pravidelně a jsme s nimi v kontaktu. Objevují se taktéž první dotazy na letošní ročník.

Stav: Uzavřeno

festival BEZMEZ(d)

Místo realizace: Kraj Vysočina (ostatní místa kromě uvedených měst a Pelhřimova)

Vedoucí projektu:

Olga Staňková

O projektu:

Festival BEZMEZ(d) je festivalem dokumentárních i studentských filmů, inspirativních debatách, neotřelé hudbě, uměleckých výstavy a výtvarné akce. 

Je pořádán studenty a dobrovolníky, jeho hlavním cílem je propojení studentské komunity Velkého Meziříčí a okolí, protože v dnešní internetové době je snaha o utvrzování kontaktů čím dál více potřeba. Ročník od ročníku spojuje generace napříč.

Stav: Uzavřeno

Workshop první pomoci pro střední školy

Místo realizace: Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Jan Šidlák

O projektu:

V rámci projektu zorganizujeme společně s Oblastním spolkem ČČK Havlíčkův Brod  a jeho členy dopolední workshop pro vybrané třídy SPŠS Havlíčkův Brod a Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, v rámci kterého se studenti seznámí s laickou první pomocí akční a atraktivní formou. Na připravených stanovištích si studenti prakticky vyzkouší život zachraňující úkony na moderních trenažérech, seznámí se s různými pomůckami, materiály či technologiemi a vžijí se do role zachránců v rámci reálně vypadajících modelových situací s namaskovanými zraněními, jaké se využívají například při soutěžích v první pomoci.

Stav: Uzavřeno

Reprezentační ples gymnázia

Vedoucí projektu:

Natálie Teclová

O projektu:

Reprezentační ples Gymnázia Havlíčkův Brod, jenž je začínajícím projektem skupiny studentů gymnázia, kteří chtějí upevnit vztahy mezi současnými studenty, absolventy, rodiči a přáteli školy. Jedná se o ples konající se  29.11.2019 v klubu OKO v Havlíčkově Brodě. Ples uvede předtančení, které si studenti druhých ročníků na našem gymnáziu sami připravili a nacvičili ve svém volném čase. Po zbytek večera bude prostor pro tanec za doprovodu kapely Variace. Cílem tohoto projektu je zprostředkovat současným studentům gymnázia cenné zkušenosti jeho absolventů příjemnou a zábavnou formou, zpestřit kulturní život na našem gymnáziu a podpořit studenty ve vzájemném seznamování se mezi sebou a s absolventy

Stav: Uzavřeno

Propagace alternativních forem mobility

Vedoucí projektu:

Ondřej Kratina

O projektu:

Náš projekt pojednává o propagaci alternativních forem mobility v Třebíči a okolí.

Stav: Zamítnuto

ZEST MINI-FEST

Vedoucí projektu:

Alan Paclík

O projektu:

Děti z dětského domova se školou , jsou děti s poruchami chování a my jim tímto projektem chceme ukázat , že je důležité jakou další cestu životem si zvolí. Jelikož jsme ve věku mládeže , pro kterou tento projekt chceme pořádat , tak je velká pravděpodobnost , že pro ně budeme inspirací.

Stav: Uzavřeno

Jiný festival 2019

Vedoucí projektu:

Martin Prokeš

O projektu:

Rádi bychom díky tomuto projektu vylepšili kulturní dění a hlavně vzdělávání ve městě Havlíčkův Brod.

Formou přednášek a workshopů, které se uskuteční během několika týdnů v coworkingovém centru Hubbr. Myslíme si, že by lidé měli mít větší povědomí o zdravém životním stylu, smysluplném podnikání o kritickém myšlení a o samotném chování jak v rodině, tak i ve svém okolí. Účastníky budou různí lidé a budeme se snažit domluvit spolupráci s těmi největšími kapacitami v daném oboru.

Nabídneme lidem různých věkových kategorií (studenti, dospělí, senioři) sérii přednášek, diskuzních setkání a návštěv zajímavých hostů. Budeme se zaobírat aktuálními tématy v moderovaných diskuzích a nahlédneme na ně z různých úhlů pohledů. Tímto projektem chceme docílit pozitivní změny ve společnosti a převážně jednotlivce inspirovat a předat jim poznatky do praktického života.

Stav: Uzavřeno

Color Run pro Viktorku

Vedoucí projektu:

Tereza Kotlasová

O projektu:

Celý projekt je o charitatvním běhu, provedeném formou color runu (tedy běh, při jehož trati jsou stanoviště, na kterých jsou běžci pokryti speciálními práškovými barvami), z jehož výtěžku by byla podpořena dlouhodobě nemocná Viktorka původem z Havlíčkova Brodu. Akce tedy spojuje příjemné s prospěšným - lidé z širokého okolí mají příležitost si zasportovat a už samotným pohybem přispět na dobrou věc, a to zejména díky dohodám vyjednaným s místními velkými firmami, jež přislíbily další finanční příspěvky na holčičku trpící spinální muskulátní atrofií, které jsou závislé na celkovém počtu uběhnutých kilometrů. Běh je pořádán studenty Gymnázia Havlíčkův Brod a proběhne 18.5. 2019. Pro přesné informace o průběhu můžete navštívit facebookovou stránku: https://www.facebook.com/events/625487944545286/ 

Stav: Uzavřeno

MAJÁLES 2019

Vedoucí projektu:

Filip Kotlas

O projektu:

Projekt Majáles 2019 představuje na území Havlíčkobrodska jedinečnou dvoudenní (17. – 18.5. 2019) kulturní událost s cílem obohatit kulturní život mládeže a dalších občanů města, pořádanou studenty druhých ročníků Gymnázia Havlíčkův Brod. Chceme tak učinit formou několika koncertů převážně místních hudebních uskupení, na závěr by přišlo vystoupení známější kapely s původem mimo Vysočinu. Doprovodný program by tvořily v pátek hry pro děti v parku Budoucnost a vystoupení tanečních skupin na náměstí, v sobotu by součástí programu byla ještě soutěž o krále a královnu celého Majálesu. Po celé dva dny by bylo na náměstí dostupné různé občerstvení pro návštěvníky akce. O uskutečnění projektu se snažíme proto, jelikož máme pocit, že podobných akcí je za kalendářní rok málo a chceme takto vést mladé lidi k trávení více volného času venku, ve společnosti ostatních.

Stav: Uzavřeno

Úniková hra: Unikněte ze socialistického Československa

Vedoucí projektu:

Marek Patočka

O projektu:

Cílem našeho projektu je příblížit široké veřejnosti (převážně věkové kategorii 15 - 30 let) nebezpečí, kterému byli vystaveni ti, kteří se rozhodli za doby normalizace přejít přes železnou oponu z Československa na západ. Chceme toho docílit formou venkovní únikové hry, kde účastníci budou muset projít v malých skupinkách řadou úkolů a dostat se tak přes "hranice". Akce se bude konat na konci srpna v lesoparku v Třebíči.

Stav: Uzavřeno