Projekty

Svoboda umění: Útěk do Telče

Místo realizace: Kraj Vysočina (kromě uvedených měst)

Vedoucí projektu:

Vojtěch Šoula

O projektu:

V projektu bychom chtěli dát možnost jihlavským umělcům vystoupit v prostředí telčského zámeckého parku, zároveň bychom chtěli oslovit i umělce přímo z Telče; může tak dojít k vzájemnému objevování a zároveň zakořenit nová přátelství a umělecká spojenectví. Rádi bychom naplánovali odpolední happening v příjemném prostředí parku, kde se bude moct každý kolemjdoucí zastavit a nechat se unést sílou umění. Akce by měla obsahovat symbiózu mnoha výstupů a umělců – součástí bude koncert, divadlo, poezie, performance a tanec.

Stav: Uzavřeno

Terapie s koňmi

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Lucie Avkovská

O projektu:

S týmem dobrovolníků bychom rádi uspořádali třídenní terapii s koňmi. Jednalo by se o dvě soboty a jednu středu, abychom vyšli vstříc všem zájemcům. Terapie s koňmi by se odehrávala v Nové Vsi u Třebíče, kde budeme mít zdarma zapůjčené koně. Vše by se odehrávalo na jízdárnách, a jelikož počítáme i s nepřízni počasí, takže budou k dispozici i kryté jízdárny. Chceme oslovit veřejnost všech věkových kategorií a zasvětit je co vše obnáší práce a péče s koňmi. Hlavním cílem ale zůstává, dostat terapii s koňmi do širšího podvědomí.

Stav: Uzavřeno

Errare humanum est (Mýliti se je lidské)

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Jakub Hájek

O projektu:

Dvě víkendové akce pro mladší děti (7-12 let) a jednu prázdninovou pro starší (11-16 let). Všechny akce se budou odehrávat na turistických základnách v přírodě. Zcela přirozenou součástí všech třech akcí budou hry v přírodě, které přírodu, pohyb v ní, její znalost i ochranu budou brát jako přirozenou součást her. Nebudeme o environmentální výchově mluvit budeme ji prostě realizovat v přirozeném přírodním prostředí. Oba víkendy i prázdninový pobyt starších budou obsahovat řadu her propojených příběhem. Většina aktivit se odehrává v přírodě a jsou pohybové. V rámci příběhů se budou děti a mládež mnohokrát rozhodovat a samozřejmě dělat chyby, činit špatná rozhodnutí. Chceme účastníky vést k tomu, že každé špatné rozhodnutí, každá chyba je zároveň krok k neopakování stejné chyby, neopakování špatného rozhodnutí. Situace, ve kterých budou rozhodovat mladší, budou přizpůsobené jejich věku a více zde bude klást důraz na akci, která ovšem přírodě neškodí. Starší účastníci se již mohou rozhodovat v náročnějších situacích pod časovým tlakem a věříme, že více do hloubky pochopí, jak samozřejmou součástí přírody jsme.

Stav: Uzavřeno

Traily

Místo realizace: Kraj Vysočina (kromě uvedených měst)

Vedoucí projektu:

Klára Doskočilová

O projektu:

Náš nápad vznikl v Telči v při návštěvě singletrailového areálu v Lipkách. Všimli jsme si, že spousta dětí na trailech svá kola neumí pořádně ovládat a mohli by si způsobit vážná zranění. Proto by bylo vhodné dětem ukázat, jak se o svá kola starat, jak je udržovat a také je naučit správně sjíždět traily.

Jelikož trasy byly vybudovány v době koronaviru, spousta dětí o nich neví, a proto je ani nenavštěvuje, tímto projektem by se mohlo zvednout povědomí o těchto trailech.

Stav: Uzavřeno

Za branami zkáza, aneb jak Matyáš Korvín na Třebíč táhl

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Kvido Kratochvíl

O projektu:

Za branami zkáza je název komorního LARPu, který budeme v rámci projektu tvořit a realizovat. Komorní LARP (Live Action Role Play) je aktivita, při které na sebe nevelký počet hráčů přijme předem připravené role včetně jejich minulosti i jejich povahy. Tyto postavy se následně setkají v jedné místnosti, nebo také komoře, a musí společně vyřešit různorodé problémy, hádanky či záhady. V našem případě se ve sklípku kavárny Art sejdou nejvyšší hodnostáři města Třebíče aby vymysleli, jak ochránit Třebíč před přicházejícím útokem. Pokud víte, kdo to je Matyáš Korvín a co pohledával v našem městě, víte, co bude následovat. Pokud to ovšem nevíte, nevadí. Vyprávět příběhy a seznamovat širokou veřejnost s lokálními dějinami je náš cíl! Snažíme se šířit příběh naprosto klíčový pro historii našeho města a chceme to udělat co nejoriginálnějším a nejzajímavějším způsobem, protože podle nás je zásadní rozdíl mezi informací a zážitkem. Informaci si pamatovat musíte a zážitek si pamatovat chcete a jediný způsob jak z příběhu udělat zážitek, je prožit ho na vlastní kůži. Hráči se obléknou do dobových kostýmů, budou stolovat na historickém prostírání i nádobí a jediné světlo pro ně bude plamen svícnů a pochodní. Společně tak nejen poznají kouzlo patnáctého století, ale na jeden večer se stanou hybateli Třebíčských dějin.

Stav: Uzavřeno

eRko

Místo realizace: Kraj Vysočina (kromě uvedených měst)

Vedoucí projektu:

Lucie Fedorková

O projektu:

Cílem projektu "eRko" je vybudování vhodného víceúčelového zázemí pro děti - klubovny, kde by se mohly scházet a trávit společně volný čas. Projekt reaguje na potřeby obyvatel obce Rokytno - zejména maminek s malými dětmi, kterým zde chybí nějaký vnitřní prostor vhodný pro jejich setkávání. Ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů (SDH) chceme přestavět jednu nevyužívanou místnost v obecní budově, kterou nám obec pro tento účel již vyčlenila. V rámci přestavby chceme opravit současné omítky, zbourat příčku, zrenovovat původní nábytek a sestavit nový nábytek z palet - vše svépomocí/s pomocí SDH.

Stav: Uzavřeno

Za zdí

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Michal Vašíček

O projektu:

Rozhodli jsme se uspořádat menší víkendový (PÁ - NE) hudebně-divadělní festival na konci léta. Během víkendu bude připravený program pro děti, dospělé i dospívající. V odpoledních hodinách bude probíhat program pro nejmenší. Později k večeru se program přesměruje na starší cílové skupiny. Každý večer bude zakončen promítáním dokumentárního filmu, po kterém bude následovat diskuse na téma, které film otevře.

Stav: Uzavřeno

Horizont

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Marek Patočka

O projektu:

Naším cílem je poučit třebíčskou širokou veřejnost o různých zajímavých tématech formou přednášek. Máme v úmyslu pozvat 4 všeobecně známé odborníky, kteří "mají co říci", a nechat je vystoupit v třebíčských sálech (v různých dnech). Také je naším úmyslem vytvořit záznamy z těchto akcí. Přednášky proběhnou v červenci a srpnu.

Stav: Uzavřeno

Pod rouškou tmy

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Jan Růžička

O projektu:

Město má dvě odvrácené tváře. Ve dne tu nevinnou, kdy po vše vypadá normálně, lidé chodící z domů do práce, děti do škol, nic co by působilo nebezpečně. Když se ale město ponoří pod roušku tmy je zcela jiné. Podivné skupinky v temných uličkách a všudy přítomný pocit, že není něco v pořádku. A s městem pod rouškou tmy je potřeba bojovat.

Díky projektu "Pod rouškou tmy" se účastníci vnoří do vyšetřovacího týmu jehož úkolem je s ním vypořádat a čas neúprosně běží... Práce v terénu, sledování, vyslýchání a zpracování důkazů budou věci, které si budou moci během nabyté noci mohou vyzkoušet.  

Stav: Schváleno

Vypuštění stratosférické sondy

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Martin Urubek

O projektu:

Projekt "Vypuštění stratosférické sondy" si klade za cíl poutavým a neotřelým způsobem seznámit širokou veřejnost v Třebíči a okolí s technikou a vyzvat ji k tvorbě. Výstupem projektu bude jednorázová akce. Během této akce bude vypuštěna stratosférická sonda. Tato sonda bude vyrobena v rámci tohoto projektu. 

Projekt je podrobněji popsán v tomto dokumentu: https://1drv.ms/u/s!Atfx1uSspgU-9THeuVbCLP3e8fHJ?e=5w36ay

Stav: Uzavřeno

Media Group GHB

Místo realizace: Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Vojtěch Křepinský

O projektu:

Náplní tohoto projektu je snaha pomoci mladým umělcům v Havlíčkově Brodě, kteří se zabývají fotografií, aby se mohli naplno věnovat tomuto - přiznejme si to - drahému koníčku. Nejde však pouze o nakoupení techniky a potom nic, naplánováno je založení určité skupiny scházející se na gymnáziu v Havlíčkově Brodě, jež by se zde v kruhu lidí s podobným zájmem mohla věnovat amatérské fotografii. Již nyní vyvíjíme snahu domluvit "odborného" lektora, jenž by začínající fotografické aficionados provedl základy tohoto umění. 

Stav: Zamítnuto

JJ Jam vol. 8

Místo realizace: Kraj Vysočina (kromě uvedených měst)

Vedoucí projektu:

Jiří Sibera

O projektu:

Projekt JJ Jam vol. 8 navazuje na předchozí projekty JJ Jam ve vytváření podmínek pro rozvoj, porovnávání, setkávání a vzdělávání tanečníku tanečního stylu break dance na Vysočině prostřednictvím jednodenní taneční soutěže v kategoriích kidz (do 15 let), adults (16 let a více) a Cypher King (tzn. Král kruhu), workshopu (tj. jednorázové 90 minutové taneční lekce s předním českým nebo zahraničním lektorem)  a jamu (volné tancování v kruhu, základní kámen breakove subkultury). Tímto způsobem projekt JJ Jam řeší problémy a obtíže cílové skupiny v oblastech  soutěžení, setkávání a vzdělávání.

Stav: Schváleno