Projekty

eRko

Místo realizace: Kraj Vysočina (kromě uvedených měst)

Vedoucí projektu:

Lucie Fedorková

O projektu:

Cílem projektu "eRko" je vybudování vhodného víceúčelového zázemí pro děti - klubovny, kde by se mohly scházet a trávit společně volný čas. Projekt reaguje na potřeby obyvatel obce Rokytno - zejména maminek s malými dětmi, kterým zde chybí nějaký vnitřní prostor vhodný pro jejich setkávání. Ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů (SDH) chceme přestavět jednu nevyužívanou místnost v obecní budově, kterou nám obec pro tento účel již vyčlenila. V rámci přestavby chceme opravit současné omítky, zbourat příčku, zrenovovat původní nábytek a sestavit nový nábytek z palet - vše svépomocí/s pomocí SDH.

Stav: Uzavřeno

Za zdí

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Michal Vašíček

O projektu:

Rozhodli jsme se uspořádat menší víkendový (PÁ - NE) hudebně-divadělní festival na konci léta. Během víkendu bude připravený program pro děti, dospělé i dospívající. V odpoledních hodinách bude probíhat program pro nejmenší. Později k večeru se program přesměruje na starší cílové skupiny. Každý večer bude zakončen promítáním dokumentárního filmu, po kterém bude následovat diskuse na téma, které film otevře.

Stav: Uzavřeno

Horizont

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Marek Patočka

O projektu:

Naším cílem je poučit třebíčskou širokou veřejnost o různých zajímavých tématech formou přednášek. Máme v úmyslu pozvat 4 všeobecně známé odborníky, kteří "mají co říci", a nechat je vystoupit v třebíčských sálech (v různých dnech). Také je naším úmyslem vytvořit záznamy z těchto akcí. Přednášky proběhnou v červenci a srpnu.

Stav: Uzavřeno

Pod rouškou tmy

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Jan Růžička

O projektu:

Město má dvě odvrácené tváře. Ve dne tu nevinnou, kdy po vše vypadá normálně, lidé chodící z domů do práce, děti do škol, nic co by působilo nebezpečně. Když se ale město ponoří pod roušku tmy je zcela jiné. Podivné skupinky v temných uličkách a všudy přítomný pocit, že není něco v pořádku. A s městem pod rouškou tmy je potřeba bojovat.

Díky projektu "Pod rouškou tmy" se účastníci vnoří do vyšetřovacího týmu jehož úkolem je s ním vypořádat a čas neúprosně běží... Práce v terénu, sledování, vyslýchání a zpracování důkazů budou věci, které si budou moci během nabyté noci mohou vyzkoušet.  

Stav: Schváleno

Vypuštění stratosférické sondy

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Martin Urubek

O projektu:

Projekt "Vypuštění stratosférické sondy" si klade za cíl poutavým a neotřelým způsobem seznámit širokou veřejnost v Třebíči a okolí s technikou a vyzvat ji k tvorbě. Výstupem projektu bude jednorázová akce. Během této akce bude vypuštěna stratosférická sonda. Tato sonda bude vyrobena v rámci tohoto projektu. 

Projekt je podrobněji popsán v tomto dokumentu: https://1drv.ms/u/s!Atfx1uSspgU-9THeuVbCLP3e8fHJ?e=5w36ay

Stav: Uzavřeno

Media Group GHB

Místo realizace: Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Vojtěch Křepinský

O projektu:

Náplní tohoto projektu je snaha pomoci mladým umělcům v Havlíčkově Brodě, kteří se zabývají fotografií, aby se mohli naplno věnovat tomuto - přiznejme si to - drahému koníčku. Nejde však pouze o nakoupení techniky a potom nic, naplánováno je založení určité skupiny scházející se na gymnáziu v Havlíčkově Brodě, jež by se zde v kruhu lidí s podobným zájmem mohla věnovat amatérské fotografii. Již nyní vyvíjíme snahu domluvit "odborného" lektora, jenž by začínající fotografické aficionados provedl základy tohoto umění. 

Stav: Zamítnuto

JJ Jam vol. 8

Místo realizace: Kraj Vysočina (kromě uvedených měst)

Vedoucí projektu:

Jiří Sibera

O projektu:

Projekt JJ Jam vol. 8 navazuje na předchozí projekty JJ Jam ve vytváření podmínek pro rozvoj, porovnávání, setkávání a vzdělávání tanečníku tanečního stylu break dance na Vysočině prostřednictvím jednodenní taneční soutěže v kategoriích kidz (do 15 let), adults (16 let a více) a Cypher King (tzn. Král kruhu), workshopu (tj. jednorázové 90 minutové taneční lekce s předním českým nebo zahraničním lektorem)  a jamu (volné tancování v kruhu, základní kámen breakove subkultury). Tímto způsobem projekt JJ Jam řeší problémy a obtíže cílové skupiny v oblastech  soutěžení, setkávání a vzdělávání.

Stav: Schváleno

Benefiční nohejbal 2020

Místo realizace: Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Martin Prokeš

O projektu:

Ústřední myšlenkou našeho projektu je nabídnout pomoc těm, kteří ji potřebují. Nezůstáváme ale jen u toho. Chceme tím také podpořit kulturní a sportovní dění v Havlíčkově Brodě. Těžištěm akce je celodenní nohejbalový turnaj s programem pro hráče i diváky následovaný hudebním programem pro širokou veřejnost v klubu Oko. Jedná se už o 3. ročník benefičního turnaje, který v Havlíčkově Brodě chceme uspořádat. Omezený rozpočet, vycházející pouze z vlastních zdrojů, nám ale zatím nedovolil zcela naplnit naše ambice.  

Finanční prostředky, které prostřednictvím akce získáme (startovné, vstupné, příspěvky do kasičky, prodej triček...), chceme věnovat na sbírku pro Jakuba Kunáška, který trpí těžkou mentální retardací a závažnou formou autismu. Naděje na významné zlepšení však svítá v podobě zahraniční léčby, která už v minulosti přinesla výrazné výsledky. Sbírkou, kterou v tuto chvíli zajišťuje havlíčkobrodská iniciativy Show Your Help, bychom rádi přispěli k tomu, aby Kuba i jeho rodina získali šanci na život bez nadbytečných překážek. Ze zkušenosti víme, jaká obrovská solidarita v lidech na havlíčkobrodsku i mimo něj dřímá a jsme proto přesvědčeni, že vybraná částka nebude zanedbatelná. Naopak, pro Kubu může být klíčová. Ruku v ruce s tím, že nabídneme zábavný sportovní a kulturní program pro kohokoliv, kdo se bude chtít zúčastnit, může být uskutečnění projektu v našem rodném městě jedinečnou událostí.

Stav: Uzavřeno

Běh pro Paměť národa

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Martin Vostal

O projektu:

Běh pro Paměť národa je profesionálně měřený charitativní běh, jehož výtěžek jde na podporu organizace Post Bellum, která stojí za projektem Paměť národa. Ten má za cíl pomocí videí zaznamenat příběhy lidí, které silně ovlivnil život v totalitních režimech na našem území.

Stav: Uzavřeno

Žďárské schody V.

Místo realizace: Žďár nad Sázavou

Vedoucí projektu:

Alžběta Anna Šimurdová

O projektu:

Ve Žďáře nad Sázavou je stále nedostatek sportovních akcí, které by měly dopad a působnost na širokou sportovní veřejnost. Chybí akce v atletických disciplínách, jednou z nich je rekreační běh, který je na vzestupu. Tímto bychom rádi oslovili rekreační i sportovní běžce k porovnání sil v příjemném prostředí centra města. Běhání není už jenom sport, u kterého chcete shodit pár kilo, ale je to vlastně životní styl. Životní styl, který vám dává nové přátelé, poznáváte nová místa a bavíte se pohledem na okolí. Cílem je nejen přilákat rekreační běžce všech věkových kategorií, ale i informovat širokou veřejnost o zdravém životním stylu.

Stav: Uzavřeno

Den popularizace vědy

Místo realizace: Třebíč

Vedoucí projektu:

Kristýna Jelečková

O projektu:

"Den popularizace vědy" má navázat na úspěšné projekty z roku 2018 a 2019. Chceme seznámit širokou veřejnost v Třebíči a okolí poutavým a neotřelým způsobem s několika přírodovědnými obory - biologií, fyzikou, chemií, matematikou a logikou, astronomií a kosmonautikou, letos plánujeme rozšířit nabídku o novinky v robotice a o nové technologie. O předešlé ročníky byl velký zájem z řad veřejnosti, akce se velmi vydařily. V průběhu této jednodenní akce budou veřejnosti představeny interaktivní exponáty a naučné banery, předvedeny pokusy, nabídnuty krátké přednášky a videa, soutěže a hry. Ke konání akce využijeme budovu Domu dětí a mládeže Třebíč.

Stav: Uzavřeno

Kosička

Místo realizace: Kraj Vysočina (kromě uvedených měst)

Vedoucí projektu:

Petr Vybíral

O projektu:

Tím nejvyhledávanějším cílem všech sportovců a milovníků přírody z okolí Moravských Budějovic je již odnepaměti oblast s názvem Kosová. Pomyslnou bránou do Kosové jsou 2 staré mohutné duby, které díky své výjimečnosti patří mezi chráněné památné stromy ČR. Co je ještě přitažlivější, je ten skvostný pohled na panorama města. Toto místo je proto první zastávkou všech turistů, cyklistů, běžců, ale i rodin s dětmi. Co zde však žalostně chybí je pořádné posezení. Znavení cyklisté se dosud musí tísnit na malé zchátralé lavičce. Nemluvě o kolech, která kvůli chybějícímu stojanu musí jen tak pohodit na zem či opřít o staré památné stromy. Kvůli chybějícímu koši se v blízkosti dubů vytvořila doslova skládka použitých kapesníků, PET lahví a dalšího odpadu, který do přírody rozhodně nepatří.

Stav: Uzavřeno