Projekty

Znovuobnovení studentského parlamentu

Vedoucí projektu:

Šimon Horký

O projektu:

Cílem projektu je znovuobnovení studentského parlamentu v Třebíči, který má být prostředkem k spolupráci základních a středních škol a také k spolupráci studentů s městem Třebíč. Dále má studenty podporovat v jejich organizačních schopnostech a ve vytváření aktivit všech druhů pro jejich vrstevníky i širokou veřejnost. Zároveň chceme motivovat studenty k vytvoření školních samospráv na jejich školách.

Stav: Uzavřeno

Dokumenty pod širákem 2.0

Vedoucí projektu:

Lenka Vaníčková

O projektu:

Na začátku našeho projektu byla jediná myšlenka. V Třebíči v létě není dost kulturně-vzdělávacích akcí pro mládež, které by se konaly venku. Proto jsme se rozhodli uspořádat promítání pod širákem. Realizace akce bude probíhat v červenci a srpnu, konkrétně 26. července a 2., 9., 16., 23 a 30. srpna. 

Promítání bude začínat nejdříve kolem osmé hodiny večer. Jako místo konání jsme vybrali okolí střediska Hrubínka

O akci budeme veřejnost informovat pomocí letáčků a článků v místním tisku i na různých k tomu určených webech. Pro diváky bude připraveno hezké posezení v trávě u stolečků.

Konkrétní filmy už jsou z předvýběru známé, nyní se jedná o tom, který bude uveden který týden. Filmy pochází z filmového klubu KineDok, se kterým spolupracuje Íčko Třebíč, od kterého budeme mít filmy zapůjčené.

Stav: Uzavřeno

"zmrzlé" Žďárské schody

Vedoucí projektu:

Klára Slámová

O projektu:

Ve Žďáře nad Sázavou je stále nedostatek sportovních akcí, které by měly dopad a působnost na širokou sportovní veřejnost. Chybí akce v atletických disciplínách, jednou z nich je rekreační běh, který je na vzestupu. Tímto bychom rádi oslovili rekreační i sportovní běžce k porovnání sil v příjemném prostředí centra města. Běhání není už jenom sport, u kterého chcete shodit pár kilo, ale je to vlastně životní styl. Životní styl, který vám dává nové přátelé, poznáváte nová místa a bavíte se pohledem na okolí. Cílem je nejen přilákat rekreační běžce všech věkových kategorií, ale i informovat širokou veřejnost o zdravém životním stylu. 

Stav: Uzavřeno

Žijeme spolu aneb napříč generacemi

Vedoucí projektu:

Eva Koťarová

O projektu:

Projekt je zaměřen na posilování rodinných a mezigeneračních vazeb na rozvoj vzájemné rodinné spolupráce, vytváření vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Nedílnou součástí projektu je posílení čtenářské gramotnosti, vytvoření čtenářských koutků a rodinných příběhů. Cílem je, aby se rodinná setkání stala tradicí a trávení společného volného času samozřejmostí.

Stav: Uzavřeno

Reprezentační ples Gymnázia Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Veronika Břízová

O projektu:

Chtěli bychom navázat na velmi úspěšné každoroční setkání studentů s absolventy. Doposud se tato akce konala v prostorách gymnázia a to v podobě formálních přednášek. Chtěli bychom tímto projektem umožnit studentům, rodičům a široké veřejnosti Havlíčkova Brodu příjemnější setkání s absolventy a vyučujícími.  

Stav: Uzavřeno

Den otevřených dveří v italském stylu

Vedoucí projektu:

Michaela Tůmová

O projektu:

Na gymnáziu máme v plánu zorganizovat den otevřených dveří pro Havlíčkův Brod a široké okolí. Chceme jednak přilákat potenciální zájemce o studium a ukázat jim naše gymnázium. Současně chceme dát ostatním návštěvníkům možnost, užít si příjemné odpoledne a dozvědět se něco o italské hudbě, umění, kultuře, zvycích a především o italské kuchyni.

Stav: Uzavřeno

Studentské zázemí ve vestibulu Gymnázia Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Michaela Tůmová

O projektu:

Na našem gymnáziu bychom chtěli vybudovat prostor, který studentům již nějakou dobu schází, a to místo k smysluplnému trávení volného času. Vestibul bude sloužit v první řadě k besedám a přednáškám při různých příležitostech. Zároveň jej budou studenti využívat při schůzích studentských parlamentů, projekcích (videa studentů studujících v zahraničí, ...), diskuzích ohledně aktuálních problémů, setkání s absolventy (rady při výběru vysoké školy), samostudiu, četbě a odpočinku. 

Stav: Schválení

Studentské zázemí ve vestibulu Gymnázia Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Michaela Tůmová

O projektu:

Na našem gymnáziu bychom chtěli vybudovat prostor, který studentům již nějakou dobu schází, a to místo k smysluplnému trávení volného času. Vestibul bude sloužit v první řadě k besedám a přednáškám při různých příležitostech. Zároveň jej budou studenti využívat při schůzích studentských parlamentů, projekcích (videa studentů studujících v zahraničí, ...), diskuzích ohledně aktuálních problémů, setkání s absolventy (rady při výběru vysoké školy), samostudiu, četbě a odpočinku. 

Stav: Uzavřeno

JJ Jam vol.5

Vedoucí projektu:

Jan Sibera

O projektu:

JJ Jam vol.5 je páté pokračování projektu JJ Jam, který v podobě jednodenní akce přináší na Vysočinu nejen break battly (taneční souboje ve stylu breakdance), ale také workshopy a především jamy (konverzace tanečníků prostřednictvím tance, výměna nápadů..) – to vše za účasti nejlepších nejen českých tanečníků. V letošním ročníku nebude chybět Kids battle zavedý v loňském vydání a JJ Jam vol.5 bude rozšířen také o streetdance workshop.

 

Stav: Uzavřeno

Poznej své sochařské já

Vedoucí projektu:

Ondřej Juda

O projektu:

Projekt je určen pro studenty žďárského státního gymnázia, primárně potom pro studenty aktivně se účastnících výtvarných seminářů, kteří si chtějí vyzkoušet řezbářskou činnost. Smluvený řezbář studentům vysvětlí základy řezbářské techniky a následně pod jeho dohledem studenti vytvoří vlastní sochy, které se následně vystaví před budovou školy. Na konci projektu proběhne slavnostní vernisáž studentských prací spolu s workshopem pro širokou veřejnost, kde si budou moci vyzkoušet, jaké je to pracovat se dřevem. 

Stav: Uzavřeno

Databáze táborů

Vedoucí projektu:

Filip Krejčí

O projektu:

Interaktivní, intuitivní web s databází táborů, akcí pro děti a kroužky. Web bude jednoduše ovladatelný a přehledný pro všechny.

Stav: Zamítnuto

Astronomické hodiny

Vedoucí projektu:

Kristýna Haugwitz

O projektu:

Projekt Astronomické hodiny si klade za cíl přiblížit třebíčské veřejnosti zajímavým způsobem některé informace z oboru astronomie. Chceme vytvořit model podobný například orloji, který má být zároveň i uměleckým dílem. Na Astronomických hodinách budou jednotlivé ukazatele a ciferníky znázorňovat základní údaje jako jsou čas, datum, den v týdnu, fáze Měsíce, poloha Slunce v souhvězdích, čas v jiných časových pásmech a podobně. Umístěn bude tak, aby byl veřejně přístupný, zároveň bude umístěn na pozemku za plotem Hvězdárny Třebíč, aby byl chráněn proti vandalům. Hodiny budou v provozu nonstop.

Stav: Uzavřeno