Projekty

Propagace alternativních forem mobility

Vedoucí projektu:

Ondřej Kratina

O projektu:

Náš projekt pojednává o propagaci alternativních forem mobility v Třebíči a okolí.

Stav: Zamítnuto

ZEST MINI-FEST

Vedoucí projektu:

Alan Paclík

O projektu:

Děti z dětského domova se školou , jsou děti s poruchami chování a my jim tímto projektem chceme ukázat , že je důležité jakou další cestu životem si zvolí. Jelikož jsme ve věku mládeže , pro kterou tento projekt chceme pořádat , tak je velká pravděpodobnost , že pro ně budeme inspirací.

Stav: Uzavřeno

Jiný festival 2019

Vedoucí projektu:

Martin Prokeš

O projektu:

Rádi bychom díky tomuto projektu vylepšili kulturní dění a hlavně vzdělávání ve městě Havlíčkův Brod.

Formou přednášek a workshopů, které se uskuteční během několika týdnů v coworkingovém centru Hubbr. Myslíme si, že by lidé měli mít větší povědomí o zdravém životním stylu, smysluplném podnikání o kritickém myšlení a o samotném chování jak v rodině, tak i ve svém okolí. Účastníky budou různí lidé a budeme se snažit domluvit spolupráci s těmi největšími kapacitami v daném oboru.

Nabídneme lidem různých věkových kategorií (studenti, dospělí, senioři) sérii přednášek, diskuzních setkání a návštěv zajímavých hostů. Budeme se zaobírat aktuálními tématy v moderovaných diskuzích a nahlédneme na ně z různých úhlů pohledů. Tímto projektem chceme docílit pozitivní změny ve společnosti a převážně jednotlivce inspirovat a předat jim poznatky do praktického života.

Stav: Uzavřeno

Color Run pro Viktorku

Vedoucí projektu:

Tereza Kotlasová

O projektu:

Celý projekt je o charitatvním běhu, provedeném formou color runu (tedy běh, při jehož trati jsou stanoviště, na kterých jsou běžci pokryti speciálními práškovými barvami), z jehož výtěžku by byla podpořena dlouhodobě nemocná Viktorka původem z Havlíčkova Brodu. Akce tedy spojuje příjemné s prospěšným - lidé z širokého okolí mají příležitost si zasportovat a už samotným pohybem přispět na dobrou věc, a to zejména díky dohodám vyjednaným s místními velkými firmami, jež přislíbily další finanční příspěvky na holčičku trpící spinální muskulátní atrofií, které jsou závislé na celkovém počtu uběhnutých kilometrů. Běh je pořádán studenty Gymnázia Havlíčkův Brod a proběhne 18.5. 2019. Pro přesné informace o průběhu můžete navštívit facebookovou stránku: https://www.facebook.com/events/625487944545286/ 

Stav: Uzavřeno

MAJÁLES 2019

Vedoucí projektu:

Filip Kotlas

O projektu:

Projekt Majáles 2019 představuje na území Havlíčkobrodska jedinečnou dvoudenní (17. – 18.5. 2019) kulturní událost s cílem obohatit kulturní život mládeže a dalších občanů města, pořádanou studenty druhých ročníků Gymnázia Havlíčkův Brod. Chceme tak učinit formou několika koncertů převážně místních hudebních uskupení, na závěr by přišlo vystoupení známější kapely s původem mimo Vysočinu. Doprovodný program by tvořily v pátek hry pro děti v parku Budoucnost a vystoupení tanečních skupin na náměstí, v sobotu by součástí programu byla ještě soutěž o krále a královnu celého Majálesu. Po celé dva dny by bylo na náměstí dostupné různé občerstvení pro návštěvníky akce. O uskutečnění projektu se snažíme proto, jelikož máme pocit, že podobných akcí je za kalendářní rok málo a chceme takto vést mladé lidi k trávení více volného času venku, ve společnosti ostatních.

Stav: Uzavřeno

Úniková hra: Unikněte ze socialistického Československa

Vedoucí projektu:

Marek Patočka

O projektu:

Cílem našeho projektu je příblížit široké veřejnosti (převážně věkové kategorii 15 - 30 let) nebezpečí, kterému byli vystaveni ti, kteří se rozhodli za doby normalizace přejít přes železnou oponu z Československa na západ. Chceme toho docílit formou venkovní únikové hry, kde účastníci budou muset projít v malých skupinkách řadou úkolů a dostat se tak přes "hranice". Akce se bude konat na konci srpna v lesoparku v Třebíči.

Stav: Uzavřeno

Den popularizace vědy

Vedoucí projektu:

Kristýna Jelečková

O projektu:

Projekt "Den popularizace vědy" si klade za cíl seznámit širokou veřejnost v Třebíči a okolí poutavým a neotřelým způsobem s několika přírodovědnými obory - biologií, fyzikou, chemií, matematikou a logikou, astronomií a kosmonautikou. Vycházíme z loňského projektu Den popularizace přírodních věd, o který byl velký zájem z řad veřejnosti, a akci považujeme za velmi zdařilou. Letos nově přidáváme obory technika, optické iluze, ekologie. V průběhu této jednodenní akce budou veřejnosti představeny interaktivní exponáty a naučné banery, předvedeny pokusy, nabídnuty krátké přednášky a videa, soutěže a hry. Ke konání akce využijeme budovu Domu dětí a mládeže Třebíč.

Stav: Uzavřeno

JJ Jam vol. 7

Vedoucí projektu:

Mgr. Jan Kuda

O projektu:

JJ Jam vol. 7 je sedmé pokračování, mezi "b-boys" a "b-girls" již velmi oblíbené, breakdancové soutěže JJ Jam. Na JJ Jamu si tanečníci mohou jak nezávazně zatančit v několikahodinovém "jamu", tak i zkusit vyhrát jeden ze dvou "battlů" a nebo se naučit něco nového na workshopu s některým předním evropským "b-boyem" nebo "b-girl". 

Stav: Uzavřeno

Kameny zmizelých v Moravských Budějovicích

Vedoucí projektu:

Anežka Kotrbová

O projektu:

  •  Kameny zmizelých (německy Stolpersteine) = dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu
  • položení Kamenů zmizelých v Moravských Budějovicích pro rodinu Rosenbergovu a Bixovu
  •  umístění 7 kamenů (rodiče, 2 děti, strýc, babička a dědeček) na ul. Sokolská č.p. 83 v Moravských Budějovicích v centru města (ul. Sokolská hned pod nám. Míru)
  • Původně projekt německého umělce Guntera Demniga, první Stolpersteine v roce 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem, pokládá je dodnes po celé Evropě. Od roku 2008  i v chodnících ve městěch v České republice. Připomínají osudy lídí, jenž byli nacisty deportováni a poté zavražděni v koncentračních táborech či vyhnáni ze svých domovů nebo dohnáni k sebevraždě na místech, kde žili. Ve většině případů se jednalo o osoby židovského původu.
  • Letos uplyne 77 let od zavraždění rodiny v KT 
  • 5. června 2019 ve večerních hodinách proběhne slavnostní odhalení 7 Kamenů zmizelých v MB

 

  • V březnu 2019 Rada města Moravské Budějovice schvaluje umístění Kamenů zmizelých na ul. Sokolská č.p. 83 v MB
  • V dubnu 2019 přispívá FAOM (finanční nástroj Města Moravské Budějovice) částkou 9800 Kč na 3 Kameny zmizelých v MB
  • V květnu 2019 žádáme Mládež kraji o podporu projektu částkou 10 000 Kč na zbývající 4 Kameny zmizelých v MB

 

 

 

Stav: Uzavřeno

Něco končí, něco začíná

Vedoucí projektu:

Jakub Křivý

O projektu:

Formou vyzkoušení si rolí obou situací – rozpad něčeho zavedeného (konec) a objevení něčeho nového (nový začátek)  se chceme zabývat tématem xenofobie, ztráty a nalezení nového cíle nebo smyslu vyzkoušeném na "vlastní kůži". Základní formou pro účastníky je larpová akce - hraní role v rámci přidělené osobní zkušenosti a základního charakteru. Organizátoři vstupují základním libretem, předkládáním úkolů a stavěním do mezních situací, které nutí řešit účastníky vypořádání se ztrátou a nalezení nového cíle a morální dilemata související s projevy bezmoci.

Stav: Uzavřeno

M*A*S*H - Apokalypsa přichází

Vedoucí projektu:

Berenika Lukášková

O projektu:

Dnešní doba se převážně zaměřuje na teoretické znalosti, které jsou jistě nezbytné pro zvládnutí následné praxe, ale přemíra informací v lidech naopak občas vzbuzuje pocit strachu ze samotného činu. Stejně tak je tomu i u první pomoci. Většina populace má povědomí o jejích základech, ale už si nedokáže představit, jak by se zachovala kdyby se do krizové situace opravdu dostala. Z tohoto důvodu chceme nabídnout mladým lidem možnost prožitku první pomoci hravou a zábavnou formou, který se jim nenásilnou formou vryje do paměti, a který jim dodá odvahy věřit ve vlastní schopnosti.

Celý projekt proběhne formou víkendové akce v obci Naloučany.

Stav: Uzavřeno

Dokumenty pod širákem

Vedoucí projektu:

Kateřina Naniová

O projektu:

V našem městě Třebíči, bohužel není v letních měsících dost kulturně - vzdělávacích programů pro děti a veřejnost, která by veřejnost nejenom pobavila, ale i něco přiučila. S akcí " Dokumenty pod širákem" chceme toho dosáhnout. Měsíc před samotným promítaním filmu bude hlasování mezi veřejností, o jaký film mají zájem. Samotné promítaní bude probíhat vždy podobně. S diváky se sejdeme před areálem. Diváci se usadí na deky, židle a podobně. Při příchodu budou pro diváky připravené informační letáčky o daném promítaném filmu. Před spuštěním filmu bude na úvod proneseno úvodní slovo, po kterém se diváci mohou bez rušení dívat na film. Klademe si cíl, dát divákům prostor se případně vyjádřit k daným filmům. 
Realizace akce bude probíhat v červenci a srpnu, konkrétně  3., 10., 17.,  24. a 31. srpna. 

Stav: Uzavřeno