Projekty

Čteme v ulicích

Vedoucí projektu:

Julie Pelikánová

O projektu:

Projekt sousedských knihoven vznikl za účelem inovace knihovnictví, četby a také pro zlepšení kulturního prostředí ve městě. Knihobudky jsou nápadem studentské volnočasové iniciativy, která v pololetí letošního školního roku začala scházet na gymnáziu. . Jedná se o rozmístění několika budek s knížkami , které budou volně přístupny obyvatelstvu. Budky mají dva možné systémy fungování. Prvním je princip ,,Pujč a vrať“, kdy si zájemce knížku vypůjčí a následně po přečtení vrátí zpět do budky. Druhou možností je princip ,, Vezmi a daruj“ ve kterém si z knihovny knížku ponecháte, ale naopak tam darujete nějakou vlastní. Sousedské knihovny můžete potkat i v okolí, například v Jemnici, Hrotovicích, nebo Třebíči.

Stav: Uzavřeno

Festival Undergroundové Kultury Třebíč

Vedoucí projektu:

Jakub Škrdla

O projektu:

Festival undergroundové a aleternativní kultury v Třebíči. Program bude rozdělen na tři části:
První část (podium) - budou vystupovat kapely a promítány filmy
Druhá část - na zdech budou pověšeny básně, povídky, obrazy, fotografie
Třetí část - návštěvníci budou mít možnost zkusit něco vytvořit sami v dílnách a workshopech

Stav: Publikováno

Festival Undergroundové Kultury Třebíč

Vedoucí projektu:

Jakub Škrdla

O projektu:

Festival undergroundové a aleternativní kultury v Třebíči. Program bude rozdělen na tři části:
První část (podium) - budou vystupovat kapely a promítány filmy
Druhá část - na zdech budou pověšeny básně, povídky, obrazy, fotografie
Třetí část - návštěvníci budou mít možnost zkusit něco vytvořit sami v dílnách a workshopech

Stav: Uzavřeno

Znám se? Znáš mě?

Vedoucí projektu:

Jakub Balabán

O projektu:

Projekt určen mladým od 13 let. Atraktivní formou dvou zážitkových víkendů plných aktivit se snaží u nich vzbudit větší zájem o dění kolem sebe. Dává jim šanci poznat lépe sebe, více porozumět okolnímu světu skutečným prožitkem. Chceme před účastníky postavit problémy, které budou řešit zcela osobně. Na vlastní kůži si vyzkouší především řadu problémů, které může svět přinášet. Při jejich řešení se dozví mnohé o sobě, o tom jak vnímají svět, jak vnímá okolí je. Zvýší se jejich schopnost komunikovat, říkat svoje názory a vyslechnout jiné. V závěru se také pokusí hledat řešení a budou přebírat odpovědnost za svá rozhodnutí. Oba víkendy jim nabídnou svět podobný našemu se spoustou negativ. Oni budou ti, kteří se s naší podporou pokusí tento svět změnit k lepšímu. A právě schopnost nahlédnout pod povrch a převzít odpovědnost za řešení problémů je cílem našeho projektu.

Stav: Uzavřeno

MB - Město Barev

Vedoucí projektu:

Lucie Nováková

O projektu:

Na našem projektu propojujeme veřejná místa v našem městě s uměleckou tvorbou. Požádáme o spolupráci místní i okolní umělce. Zpříjemníme místa, která momentálně vypadají pesimisticky a pochmurně.

Stav: Uzavřeno

Dokumenty pod širákem

Vedoucí projektu:

Nikola Sobotková

O projektu:

Na začátku našeho projektu byla jediná myšlenka. V Třebíči v létě není dost kulturně-vzdělávacích akcí pro mládež, které by se konaly venku. Proto jsme se rozhodli uspořádat promítání pod širákem. Realizace akce bude probíhat v červenci a srpnu, konkrétně 27. července a 3., 10. 17. a 24. srpna. 

Promítání bude začínat nejdříve kolem osmé hodiny večer. Jako místo konání jsme vybrali Havlíčkovo nábřeží, v případě nepříznivého počasí se akce bude konat v prostorách Íčka Třebíč. 

O akci budeme veřejnost informovat pomocí letáčků a článků v místním tisku i na různých k tomu určených webech. Pro diváky bude připraveno hezké posezení v trávě u stolečků. Mimo to zajistíme i menší občerstvení.

O konkrétních filmech proběhne hlasování v červnu, aby si lidé mohli sami vybrat, jaký film by rádi viděli. Filmy pochází z filmového klubu KineDok, se kterým spolupracuje Íčko Třebíč, od kterého budeme mít filmy zapůjčené.

Stav: Uzavřeno

Roztoč(to) na blešáku

Vedoucí projektu:

Eva Nejedlá

O projektu:

- Jedná se o jednodenní charitativní akci, která se uskuteční 30. září 2017. Lidé zde budou moci nakoupit různé věci a celý tento výtěžek půjde na třebíčský útulek, který právě prochází rekonstrukcí. 

- Lidé budou moci na této akci vybírat z mnoha druhů oblečení, bot, kabelek a také dalších předmětů, nebude chybět doprovodný program včetně kapely a výstava obrazů zvířat z třebíčského útulku.

 

 

Stav: Uzavřeno

SPORTOVNĚ NETRADIČNÍ DEN 2

Vedoucí projektu:

Monika Dvořáková

O projektu:

Náš projekt byl realizován již v loňském roce, byl úspěšný, proto jsme se rozhodli v něm pokračovat a rozšířit ho workshopy. Projekt je zaměřený na mládež, která převážnou část svého volného času tráví jen u svých chytrých telefonů a počítačů. Najdete zde spíš netradiční sporty a aktivity (břišní tance, žonglování, cyklistika, závodní auta,..).  Chceme mladým lidem ukázat spoustu různých aktivit a případně jim pomoct s výběrem zájmové činnosti. Bude zde možnost si aktivity přímo vyzkoušet při workshopech

Stav: Uzavřeno

HUČKA 2017

Vedoucí projektu:

Alice Pokorná

O projektu:

Hučka je amatérský divadelní festival s dlouholetou tradicí, jehož první ročník se uskutečnil již v roce 1999. Tradičně se koná o víkendu na přelomu listopadu a prosince. Prostřednictvím festivalu se snažíme o seznámení mladých aktivních lidí, jednotlivců i takových, kteří jsou součástí organizovaných skupin jako skautské a turistické oddíly, divadelní kroužky a podobně. Prioritou akce je možnost seberealizace a nalezení přátel s podobnými zájmy. Vlastní festival je vrcholem dlouhodobé práce skupin dětí či starších účastníků, která si svá natrénovaná vystoupení zahrají před širokým publikem. Festival probíhá formou soutěže, kde o nejlepším představení a herci rozhoduje publikum a účastníci. Večerní část v podobě improvizační dílny je cílena na starší mládež a vede k osobnímu rozvoji a seberealizaci jejích účastníků. Letos chceme nově přidat do programu i dopolední hru po Třebíči, která by vedla ještě k lepšímu poznání se mezi účastníky a pomohla tak bourat bariéry mezi sociálními skupinami.

Stav: Uzavřeno

M*A*S*H

Vedoucí projektu:

Berenika Lukášková

O projektu:

Projekt M*A*S*H je zážitková hra se zdravotnickou tématikou. Celá hra je inspirována prostředím války v Jugoslávii. Účastníci vystupují v rolích lékařských sil organizace NATO a je jejich úkolem poskytnout pomocnou ruku místním obyvatelům. Situaci jim ale komplikují nepřátelské vojenské jednotky v okolí ...

Akce se uskuteční na skautské základně v Dobré Vodě u Třebíče a to v termínu 23.- 24.9. 2017. Hra je určená pro mladé lidi ve věku od třinácti do šestnácti let. Je postavena na principech zážitkové pedagogiky a je primárně zaměřena na praktickou první pomoc a rozvinutí spolupráce a reakce v krizových situacích.

Stav: Uzavřeno