Projekty

Ptačovize 2018

Vedoucí projektu:

Tereza Smolová

O projektu:

Na základě předcházejícícho projektu Městské zásahy v Třebíči, kam jsme přispěli, jsme se rozhodli udělat první krok k podpoření kvalitního rurálního společného prostoru v městské části Ptáčov. Ku příležitosti 110. výročí od zbudování kapličky sv. Cyrila a Metoděje bychom rádi jako prvotní impuls doplnili původní lavičky na náves a právě před kapličku. Tento drobný zásah bychom společně s příběhem a dalšími informacemi popsali v brožuře, kterou rozneseme do schránek. Ve své podstatě by takto posílené "gesto" vedlo k potlačení lhostejnosti a zároveň vyvolaní zájmu nad společným prostorem, nad jeho dalšími proměnami a co se v něm odehrává. Nejedná se tedy o jednorázovou událost, nýbrž o promyšlenou preventivní strategii konceptuálního rozvoje obce. 

Stav: Uzavřeno

Festival BEZMEZ(d)

Vedoucí projektu:

Kamila Obršlíková

O projektu:

Festival BEZMEZ(d) je festivalem dokumentárních filmů o lidských právech, inspirativních debat, neotřelé hudby, uměleckých vernisáží a výtvarné akce.

Stav: Uzavřeno

Běh pro Paměť národa pořádaný studenty Gymnázia Třebíč

Vedoucí projektu:

Matěj Petráněk

O projektu:

Jako studenti Gymnázia Třebíč jsme se rozhodli, že uspořádáme charitativní běh. Náš běh nebude určený pouze jedné konkrétní osobě, ale výtěžek budeme darovat organizaci Post Bellum. Tato organizace se snaží rozšířit povědomí o totalitních režimech a bezpráví, které se běhěm nich odehrálo. S tím se ztotožňujeme a stejně jako organizace klademe důraz na demokratické hodnoty.

Běh pro Paměť národa se každoročně běží v Praze a navštěvuje ho několik stovek lidí. Letošní rok se akce rozšířila do dalších čtyř měst - do Hradce Králové, Plzně, Olomouce a Třebíče. Nicméně třebíčský Běh pro Paměť národa bude jedinečný, nápad spojit se s organizací Post Bellum byl čistě ze studentské iniciativy a pořádáme ho ve svém volném čase. 

Hlavním cílem běhu je podpořit činnost organizace, tedy dokumentování příběhů, na které se zapomělo nebo měly být zapomenuty. Přijde nám důležité upozorňovat na to, co se během 20. století v naší společnosti dělo, a uvědomit si, jak moc je demokracie křehká. Výtěžek podpoří nejen produkci filmů a zvukových záznamů, ale také jejich natáčení, nahrávání nebo stříhání.

Běh pro Paměť národa se uskuteční 9. 6. 2018 v Libušině údolí v Třebíči v 11 hodin. Hlavní trasy budou na pět a deset kilometrů a budou profesionálně změřené čipovou časomírou. Nezapoměli jsme ale i na ty, kteří si běžet netroufnou. Ti se mohou zúčastnit symbolického běhu na 1500 metrů. Součástí celé akce bude i doprovodný program a občerstvení. 

Stav: Uzavřeno

Mexico cup

Vedoucí projektu:

Mateo Premar

O projektu:

Uspořádáme sportovní turnaj pro veřejnost v našem městě. Chceme pokračovat v tradici a oživit místní fotbalové hřiště. Zorganizujeme sportovní akci v Moravských Budějovicích. Bude se hrát fotbal, badminton, šipky, petang a streetball. Pro každou věkovou kategorii se něco najde. Chceme, aby se lidé setkávali prostřednictvím sportu.

Stav: Uzavřeno

Učíme se řeči přírody

Vedoucí projektu:

Zuzana Krčálová

O projektu:

Pro romské děti z města Jihlavy bychom ve spolupráci z Erkem - nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež při Oblastní charitě Jihlava zrealizovali několik výjezdů za účelem bližšího seznámení s přírodou. Jednalo by se o místa (Sasov- Bio Farma, Pavlov - záchranná stanice, Pístov - psí útulek, Bohuslavice - hospodářský dvůr, Kněžice - chaloupky). Všechny výjezdy by byly realizovány mimo město Jihlava a všechny by se zaměřovaly na seznámení s přírodou a také na seznámení se zvířaty a tím, jak se k nim chovat. Často se u romských dětí setkáváme se surovým chováním ke zvířatům a i z toho důvodu bychom rádi zrealizovali návštěvu psího útulku a záchranné stanice. Na záchranné stanici v Pavlově a v Kněžicích - Chaloupky bychom využili nabídky programů pro školy o přírodě. Sami bychom měli na každý výjezd připravený program a po navrácení bychom naší cestu reflektovali pomocí fotek, videí, obrázků, nebo psaných textů od samotných dětí. Romské děti tráví veškerý svůj život uzavřeni ve městech a my bychom touto cestou rádi pro ně otevřeli „dveře“ a ukázali jim, že jsou na světě i jiná místa než jen obchodní domy a paneláky. Sami máme z romskými dětmi dlouholetou zkušenost a setkáváme se s dětmi, které poprvé třeba v desíti letech navštívily les. Nejde nám jenom o to udělat pro romské děti hezký výlet, ale hlavně chceme, aby si začaly více vážit svého okolí, hlavně zvířat a přírody. Pomocí výukových programů, které nabízí buď samotné místo naší návštěvy, anebo pomoci programu, který si sami připravíme, chceme dětem ukázat jak je příroda křehká a že pokud se k ní nebudeme chovat s úctou, tak se to jednou může otočit proti nám. Víme, že by realizace našeho projektu pomohla nejenom dětem, kterém jsou ze sociálně znevýhodněného prostředí, aby poznaly i něco jiného než jen betonovou džungli města, ale i také k tomu, že by začaly více vnímat krásy kolem nás a vážit si zvířat a přírody.

Pravidelně se účastníme akce Čistá Vysočina, kde vždy děti seznamujeme s tříděním odpadů a také s tím, jak se správně chovat ke svému okolí. O tuto akci je vždy veliký zájem a my bychom to proto rádi rozšířili dál i mimo okolí Jihlavy a více a aktivněji se tomuto tématu chceme věnovat, protože ho považujeme za velice důležité.

 

 

Stav: Uzavřeno

Podchod na vlakovém nádraží

Vedoucí projektu:

Tereza Kašková

O projektu:

Podstatou projektu je výmalba podchodu na vlakovém nádraží v Třebíči. Jde nám o zútulnění prostoru originální a zajímavou formou.

O zpracování samotných návrhů požádáme třebíčskou mládež prostřednictvím "soutěže". Z návrhů bude vybrána konečná verze, kterou zrealizuje zkušený výtvarník. Požadavkem na návrhy bude téma Třebíč, originalita (nápadu i grafického zpracování) a vtip/pointa.

Stav: Uzavřeno

Znovuobnovení studentského parlamentu

Vedoucí projektu:

Šimon Horký

O projektu:

Cílem projektu je znovuobnovení studentského parlamentu v Třebíči, který má být prostředkem k spolupráci základních a středních škol a také k spolupráci studentů s městem Třebíč. Dále má studenty podporovat v jejich organizačních schopnostech a ve vytváření aktivit všech druhů pro jejich vrstevníky i širokou veřejnost. Zároveň chceme motivovat studenty k vytvoření školních samospráv na jejich školách.

Stav: Uzavřeno

Dokumenty pod širákem 2.0

Vedoucí projektu:

Lenka Vaníčková

O projektu:

Na začátku našeho projektu byla jediná myšlenka. V Třebíči v létě není dost kulturně-vzdělávacích akcí pro mládež, které by se konaly venku. Proto jsme se rozhodli uspořádat promítání pod širákem. Realizace akce bude probíhat v červenci a srpnu, konkrétně 26. července a 2., 9., 16., 23 a 30. srpna. 

Promítání bude začínat nejdříve kolem osmé hodiny večer. Jako místo konání jsme vybrali okolí střediska Hrubínka

O akci budeme veřejnost informovat pomocí letáčků a článků v místním tisku i na různých k tomu určených webech. Pro diváky bude připraveno hezké posezení v trávě u stolečků.

Konkrétní filmy už jsou z předvýběru známé, nyní se jedná o tom, který bude uveden který týden. Filmy pochází z filmového klubu KineDok, se kterým spolupracuje Íčko Třebíč, od kterého budeme mít filmy zapůjčené.

Stav: Uzavřeno

"zmrzlé" Žďárské schody

Vedoucí projektu:

Klára Slámová

O projektu:

Ve Žďáře nad Sázavou je stále nedostatek sportovních akcí, které by měly dopad a působnost na širokou sportovní veřejnost. Chybí akce v atletických disciplínách, jednou z nich je rekreační běh, který je na vzestupu. Tímto bychom rádi oslovili rekreační i sportovní běžce k porovnání sil v příjemném prostředí centra města. Běhání není už jenom sport, u kterého chcete shodit pár kilo, ale je to vlastně životní styl. Životní styl, který vám dává nové přátelé, poznáváte nová místa a bavíte se pohledem na okolí. Cílem je nejen přilákat rekreační běžce všech věkových kategorií, ale i informovat širokou veřejnost o zdravém životním stylu. 

Stav: Uzavřeno

Žijeme spolu aneb napříč generacemi

Vedoucí projektu:

Eva Koťarová

O projektu:

Projekt je zaměřen na posilování rodinných a mezigeneračních vazeb na rozvoj vzájemné rodinné spolupráce, vytváření vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Nedílnou součástí projektu je posílení čtenářské gramotnosti, vytvoření čtenářských koutků a rodinných příběhů. Cílem je, aby se rodinná setkání stala tradicí a trávení společného volného času samozřejmostí.

Stav: Uzavřeno

Reprezentační ples Gymnázia Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Veronika Břízová

O projektu:

Chtěli bychom navázat na velmi úspěšné každoroční setkání studentů s absolventy. Doposud se tato akce konala v prostorách gymnázia a to v podobě formálních přednášek. Chtěli bychom tímto projektem umožnit studentům, rodičům a široké veřejnosti Havlíčkova Brodu příjemnější setkání s absolventy a vyučujícími.  

Stav: Uzavřeno

Den otevřených dveří v italském stylu

Vedoucí projektu:

Michaela Tůmová

O projektu:

Na gymnáziu máme v plánu zorganizovat den otevřených dveří pro Havlíčkův Brod a široké okolí. Chceme jednak přilákat potenciální zájemce o studium a ukázat jim naše gymnázium. Současně chceme dát ostatním návštěvníkům možnost, užít si příjemné odpoledne a dozvědět se něco o italské hudbě, umění, kultuře, zvycích a především o italské kuchyni.

Stav: Uzavřeno