Jak žádat

MLÁDEŽ KRAJI VYSOČINA – VYHLÁŠENÍ PRO ROK 2020

ZAMĚŘENÍ A LOKALIZACE PROJEKTŮ
Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.
Projekty podpořené z tohoto programu v minulém roce lze znovu podpořit pouze v případě, že přidělená podpora povede k výrazné inovaci nebo výrazné změně a vylepšení stávajícího projektu.
Je možno podpořit již exitující (běžící) projekt. V takovém případě je ale nezbytné, aby přidělená podpora vedla k inovaci, rozšíření nebo výrazné změně a vylepšení stávajícího projektu.
Místem realizace musí být Kraj Vysočina s výjimkou území měst Jihlava a Pelhřimov.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 • do 23. 3. 2020 - registrace nápadů prostřednictvím on-line formuláře
 • 27. - 29. 3. 2020 - víkendový seminář v Lukách nad Jihlavou - vzhledem k cituaci kolem šíření koronaviru v ČR je víkendový seminář zrušen a je nahrazen individuálními konzultacemi - viz níže
 • 28. 3. 2020 - individuální konzultace v Třebíči - po přihlášení nápadu vás budeme informovat
 • 12. 4. 2020 - ukončení příjmu žádostí
 • 13. - 24. 4. 2020 - obhajoby projektů před komisemi (konkrétní termíny budou upřesněny)
 • 1. 5. 2020 - 30. 11. 2020 - realizace projektů
 • 10. 12. 2020 - konečný termín pro vyúčtování projektů

REALIZÁTOŘI

Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let. Žadatelem ani realizátorem tedy nejsou nestátní neziskové organizace ani jiné právnické osoby.

FINANČNÍ PODPORA A PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

 • na realizaci jednoho nápadu je možno v prvním kole získat 5.000,- až 30.000,-Kč
 • projekt je financován 100% z přidělené dotace (finanční spoluúčast žadatele není vyžadována, nicméně je možná)
 • případné spolufinancování není možné z rozpočtu nebo dotačních titulů MŠMT, Kraje Vysočina a měst Havlíčkův Brod, Třebíč a Žďár nad Sázavou
 • 70% schválené dotace je proplaceno po podpisu smlouvy, 30% po vyúčtování projektu (viz dále)

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ - ZRUŠEN
V termínu 27. - 29. 3. 2020 se v Lukách nad Jihlavou uskuteční víkendový seminář.
Účast na semináři je nezbytná pro podání projektu a následné schválení dotace. Účastnit se mohou maximálně dva členové týmu.
Na semináři budou žadatelé, pod vedením odborných lektorů, své projekty dotvářet. 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
V sobotu 28. 3. 2020 se v Třebíči uskuteční individuální konzultace k projektovým záměrům.
Účast na konzultacích je nezbytná pro podání projektu a následné schválení dotace. Účastnit se mohou maximálně tři členové týmu.

OBHAJOBA PŘED KOMISÍ
Předložené projekty budou žadatelé prezentovat před komisemi v jednotlivých městech. Ty následně rozhodnou o přidělení nebo nepřidělení dotace a její výši. 

PODPIS SMLOUVY A VYÚČTOVÁNÍ
Po schválení dotace bude se zástupce žadatele (osoba starší 18 let v týmu) podepsána smlouva o realizaci projektu (smlouva o dílo). Následně budou zaslány finanční prostředky na účet zástupce žadatele.
Vyúčtování projektu a závěrečná zprávy budou předloženy Radě dětí a mládeže kraje Vysočina do 10. 12. 2020. Vyúčtováním projektu se rozumí formulář závěrečné zprávy a originály účetních dokladů (paragony).