Workshop první pomoci pro střední školy

Dne 4. prosince 2019 se v prostorách budovy AZ Centra v Havlíčkově Brodě konal Workshop první pomoci pro střední školy. Cílem projektu bylo zprostředkovat středoškolským studentům základy laické první pomoci a na připravených stanovištích jim představit některé důležité úkony. Důraz byl přitom kladen především na praktický trénink v rámci připravených modelových situacích s namaskovanými zraněními a moderními trenažéry.

Studenti celkem 4 tříd ze škol SPŠS a OA a HŠ Havlíčkův Brod si během dopoledne vyzkoušeli resuscitaci, oštření krvácivých zranění i pacientů s interními potížemi, na speciální figuríně natrénovali tzv. Heimlichův hmat a seznámili se také s AED. Přes to, že poskytnutí správné první pomoci ve všech možných situacích vyžaduje mnoho znalostí a dovedností, které nelze získat během jednoho dopoledne, si studenti z workshopu odnesli nejčastěji využívané praktické dovednosti, které mohou v případě potřeby zachránit život v každodenních situacích.

Velké poděkování patří Oblastnímu spolku ČČK v Havlíčkově Brodě za pomoc a spolupráci při organizaci workshopu a Radě dětí a mládeže kraje Vysočina, díky které bylo možné projekt realizovat.

Fotogalerie: