Výstavba záhonů u Montessori školy v Polné

Cílem našeho projektu bylo zkrášlit prostředí okolo školy, zvýšit biodiverzitu v krajině a poskytnout žákům mateřské i základní školy možnost pečovat o vzniklé prostředí. Myslíme si, že tato kritéria jsme splnili podle očekávání. Naše práce na zahradě byla započata 1. 5. 2023. Na utváření zahrady se podíleli žáci od 1. do 9. třídy. Nejstarší děti tj.7.-9. třída se zapojovaly každý den po dobu tří týdnů a mladší žáci se občasně přidali na drobnější práce jako odstraňování plevelů a sázení rostlin. Některé děti se zapojovaly do práce i po uplynutí povinné doby péče o naši zahradu, například při mulčování.

Náš projekt jsme vnímali jako příspěvek a pomoc při utváření naší společné zahrady a okolí školy. Projekt byl sponzorován konkrétně na okrasné ostrůvky květin u chodníku před školou. Nejprve jsme změřili plochu půdy kvůli množství materiálu k objednání, jako jsou sazenice rostlin a štěrk na mulčování. Poté jsme zhotovili tabulku rostlin, které se spolu snesou, kolik stojí, jaké potřebují podmínky k dobrému růstu atd. Vlastní práce začaly odstraněním vrchní části zeminy s trávou, kterou jsme odvozili k dalšímu využítí na jinou část školního pozemku. Podle plánku jsme na vyčištěnou plochu rozmístili jednotlivé květináče se sazenicemi, jejichž latinské názvy bylo třeba nejdříve přeložit. Po vizuální kontrole jsme sazenice zasadili na určená místa, zavlažili je a prostor mezi nimi vysypali štěrkem. Podle počasí jsme sazenice pravidelně zalévali ještě několik dalších týdnů. Další péče spočívala v pletí plevelů.

Na začátku školního roku nás přivítaly nádherně rozkvetlé záhony. Tato práce nám kromě krásného prostředí přinesla upevnění kolektivu, překonávání vlastních fyzických limitů, odhalení organizačních předpokladů jednotlivých jedinců, radost ze společné práce a zahradnické dovednosti. Doufáme, že se i všem návštěvníkům naší školy, bude její okolí líbit tak jako nám i hmyzu.

Fotogalerie: