Vypuštění stratosférické sondy

VYPUŠTĚNÍ STRATOSFÉRICKÉ SONDY

Cílem projektu "Vypuštění stratosférické sondy" bylo vzbudit u třebíčských obyvatel zájem o technickou stránku stavby sondy. V plánu jsme měli sestavení stratosférické sondy a její vypuštění za účasti veřejnosti. Stavba sondy, vytvoření webu a vyřízení veškerých náležitostí s úřady zabraly několik měsíců. O průběhu jsme veřejnost informovali na webu www.stratosondatrebic.cz.

Původní datum vypuštění mělo být 5. 9. 2020 jako součást akce „Volný čas není nuda“ v Třebíči na podzámecké nivě, ale z důvodu technických komplikací a problémů s vyřizováním povolení letu se vypuštění muselo odložit. I tak jsme se ale akce „Volný čas není nuda“ zúčastnili formou ukázky fungování sondy a kvízů pro děti i dospělé.

Den „D“ přišel v sobotu 14. 11. 2020 od 9:30 do 13:00 hodin, kdy jsme sondu opravdu vypustili. Z důvodů vládních nařízení se akce musela konat distančně. Proběhlo tedy živé vysílání celého průběhu přípravy i vypuštění, které mělo přibližně 20 diváků.

Sonda přistála 4 hodiny po vypuštění na Slovensku a za 2 další dny jsme si sondu převzali. Následně jsme ze sondy stáhli veškerá nasbíraná data, která jsme zpracovali a zveřejnili na webu www.stratosondatrebic.cz. Během dalších dvou týdnů jsme natočili o vypuštění film, který se poté odvysílal v rámci Noci vědců na Třebíčské hvězdárně a je veřejně dostupný na již zmíněném webu.

K datu psaní toho článku (17. 12. 2020) má film přibližně 800 zhlédnutí. Záběry z kamer sondy mají přibližně 100 – 150 zhlédnutí (také dostupné na webu).

Velmi děkujeme pracovníkům Hvězdárny Třebíč, kteří s námi natočili film a pomohli s propagací akce.

Fotogalerie: