Výlet dětí z Dětského domova Senožaty do Jihlavy

V rámci tohoto projektu se skupina 14 dětí z dětského domova, který se nachází v Senožatech, vydala do Jihlavy na zážitkově-poznávací výlet. Věk zúčastněných dětí se pohyboval mezi 6 a 15 lety. Jako datum výletu byla určena neděle 23. října 2022.

       Když se v neděli ráno skupinka dětí a 2 vychovatelek vydávala na celodenní výlet do Jihlavy, dobře všichni věděli, co je čeká. Samotné realizaci výletu totiž předcházelo projektové odpoledne, při němž si děti vyzkoušely přípravu tohoto výletu: zkusili si naplánovat vše od dopravy přes vytvoření rozpočtu až po time managent akce. Zjistily si základní informace o krajském městě a vyhledaly si zajímavá místa, na něž se v Jihlavě stojí za to podívat.
       Nikoho tedy nepřekvapilo, že první zastávkou našeho programu byla návštěva Jihlavského podzemí. Zde se naší skupiny ujal velmi schopný a energický pan průvodce, který nás provedl prohlídkovým okruhem. Dětem pověděl mnohé o historii podzemí, o jeho významu a nakonec jim ukázal tajemnou svítící chodbu. Když pan průvodce zhasl světla, nejmenší děti se sice trochu bály, ale při pohledu na světélkující strop strach brzy vystřídala zvědavost. Živá diskuze o tom, proč chodba světélkuje a co se skrývá za tajemnou bránou, náladu vyšperkovala, takže jsme z podzemí vycházeli naprosto nadšení.

       Hned poté dostaly děti mapky, aby každý sám (a ti nejmenší společnými silami) na mapě ukázaly, kde právě jsou. Práce s mapou je provázela po celý zbytek dne, neboť cílem organizátorů bylo rozvinout práci s papírovou mapou. Jedná se o volně dostupnou mapu centra Jihlavy, kterou lze zdarma získat v turistickém informačním centru. Aby všem zúčastněným vyhládlo, následovala procházka městem. V rámci ní si děti prošly parkán, podívaly se z něj, na blízkou zoologickou zahradu a City Park, správně určily názvy některých stromů, představily si, jak těžce se muselo město dobývat, a následně pokračovaly kolem kláštera Minoritů na náměstí. Odsud jsme se pomalu vydali k restauraci Jihlavský parlament na Terasách, v níž jsme měli na dvanáctou hodinu domluvený oběd.

            K jídlu si všichni zúčastnění mohli vybrat cokoliv z jídelního lístku. Část osazenstva si zvolila hamburger a byla následně opravdu překvapena, že je mnohem větší a chutnější než hamburgery ze známých fast foodových řetězců. Příjemně překvapeni chutí a velikostí své porce však byli i zbývající strávníci. Po vydatném obědě jsme se vydali k autobusovému nádraží (neboť znalost tohoto místa prospěje každému cestovateli) a poté se vypravili na dětské hřiště U Brány. Po cestě kluci jsme prošli kolem nějakého slavného parkouristy, což ohromilo především klučičí část výpravy. Na hřišti se děti rozprchly na nejrůznější prolézačky. Největší úspěch měla zdejší horolezecká stěna, která z dětí spolehlivě vysála nadbytečnou energii.

       Již zklidnění jsme se vydali do City Parku, respektive do zdejšího kina CineStar. Zde jsme měli možnost zhlédnout film Šoumen krokodýl. Film o přátelství mezi člověkem a antromorfizovanou postavou krokodýla sice nebude nikdy nominován na Oscara, ale svou myšlenku dětem předal a nepochybně je i pobavil.

       Vzhledem k blížící se páté hodině odpolední byla další zastávkou pouze místní pobočka McDonald’s, ve které si děti daly drobnou svačinku, při které si někteří ověřili, že hamburger v restauraci Jihlavský parlament byl skutečně o mnoho lepší. Následovalo už jen rozloučení a odjezd dětí dvěma automobily zpět do Senožat.

       Z poskytnuté zpětné vazby vyplývá, že si děti užily celý program – na otázku „Co se Vám líbilo nejvíce a proč“ padala často odpověď „všechno“. Když jsme po nich chtěli pouze jednu aktivitu, každý řekl něco jiného, což je pro nás důkazem toho, že se všechny aktivity vyvedly a program byl vyvážený. Děkuji svému týmu, vychovatelkám Dětského domova Senožaty a lidem zodpovědným za akci Mládež kraji, protože jenom díky všem těmto lidem jsme mohli dětem zařídit tak pěkný den.