Slavnostní spuštění Astronomických hodin

Náš projekt byl podpořen z programu Mládež kraji – Vysočina, který realizuje Rada dětí a mládeže kraje Vysočina za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Města Třebíč. Na vytvoření Astronomických hodin jsme dostali 30 tisíc korun a realizace probíhala od 1. května 2017 do 25. listopadu 2017, kdy byly hodiny slavnostně uvedeny do provozu za přítomnosti zastupitelů města, novinářů a třebíčské veřejnosti.

Realizační tým tvořilo 5 členů: Kristýna Jelečková, Filip Holoubek, Marek Patočka, Jakub Svoboda a Martin Urubek. Tým začal s realizací projektu v květnu 2017. V první fázi se tým zabýval technickým řešením projektu, mapováním trhu, návrhem fungování celého mechanizmu, oslovováním firem a přípravou návrhů. V druhé fázi se tým zaměřil na grafický návrh Astronomických hodin. Následovala výroba konstrukce pro umístění hodin, výkopové práce pro uložení přípojky elektřiny, zadání výroby potisku desky Astronomických hodin, dále její osazení hodinovými strojky a další elektronikou, zabetonování konstrukce, usazení desky do rámu konstrukce a oživení systému hodin.

Cílem projektu je zajímavým a neotřelým způsobem popularizovat některé informace z oboru astronomie co nejširší veřejnosti v našem městě. Chtěli jsme vytvořit takový malý orloj, který má být zároveň i uměleckým dílem. Hodiny jsme umístili za plotem Hvězdárny Třebíč, aby byly alespoň částečně chráněny proti vandalům, ale zároveň aby byly viditelné z chodníku, a tedy přístupné veřejnosti. Hodiny budou v provozu nonstop, ale protože se jedná o prototyp, je možné, že v průběhu jejich provozu budeme ještě některé funkce ladit.

Návaznou aktivitou bude využití Astronomických hodin pro děti a žáky škol, rodiny s dětmi a veřejnost. Členové realizačního týmu nebo pracovníci hvězdárny jim mohou podat výklad k hodinám při návštěvě hvězdárny nebo při cestě okolo. Zároveň je u hodin vystaven i manuál pro snadnější orientaci.

Při realizaci projektu jsme úzce spolupracovali s Domem dětí a mládežeTřebíč, který je provozovatelem hvězdárny. Hvězdárna poskytla realizačnímu týmu zázemí pro práci a poskytuje Astronomickým hodinám připojení k elektrické energii. Hvězdárna se zavázala o exponát pečovat a dále jej popularizovat, spotřebovaná elektřina bude sponzorským darem Domu dětí a mládeže Třebíč.

 

Jmenovitě chceme poděkovat:

Domu dětí a mládeže, paní ředitelce Mgr. Jarmile Pavlíčkové za vstřícný přístup a podporu této naší aktivity, bez zázemí poskytnutého Domem dětí by náš projekt nevznikl

Astronomu a fotografovi panu Petru Horálkovi za poskytnutí podkladové fotografie k hodinám

Firmě Equicov Nová Ves za bezplatné zhotovení konstrukce

Panu Jiřímu Vraspírovi za bezplatné vytvoření softwaru Astronomických hodin

Panu Romanu Hoblovi za technický dohled a dodání elektroniky k hodinám

Panu Janu Pekovi a firmě Symbol Graphics za zhotovení desky hodin a potisku

Panu Vladimíru Malančukovi a firmě Elektročas Praha za pomoc s výběrem strojků a zhotovení specifických součástek

a

Sklenářství Věžník Třebíč za zhotovení krycího skla.