Romské děti z Jihlavy navštívily Muzeum romské kultury Brně

Za krásného počasí uskutečnilo naše nízkoprahové zařízení ERKO plánovaný výlet do Romského muzea v Brně.

Za krásného počasí uskutečnilo naše nízkoprahové zařízení ERKO plánovaný výlet do Romského muzea v Brně. 

Sešli jsme se v početné skupince na městském vlakovém nádraží v osm hodin a netrpělivě vyhlíželi vlak. Cesta nám ubíhala vesele, hráli jsme hry, jedli, ale i pospávali.

Brno nás přivítalo vřelým počasím a po krátkém pěším přesunu, jsme dorazili před budovu romského muzea, která již do dálky láká nádhernou zlatomodrou malbou na celé zdi domu. Pozornější si všimli romských kol na vlajce při boku stavby. Jde původně o indické symboly, odrážející archaickou myšlenku náboženství. Kolo jako zákon života (karma) je ústředním motivem romské vlajky. Jeho čakerní rudá barva odkazuje na Indský původ Romů a barvy modrá a zelená, značí putování po zemi pod širým nebem. Modré a zlaté barvy vyjadřují duchovní symboliku a zlatem se, jak víme z výkladu, Romové obklopovali od nepaměti, což je důvodem, proč mají v oblibě lesklé věci – to je na jejich kultuře historicky podloženo, ale většina majority si z toho spíše utahuje.

Indií také začínala prohlídka muzea. Zrcadlová místnost, ve které jsme se všichni sešli, odkazovala na dávnou romskou legendu o roztříštěném zrcadle a o tom, jak jsou Romové rozseti po celém světě a vyčkávají, až se jednou kmen zase sjednotí. Děti legendu znají a reagovaly na výklad pana Štefana Ference, který nás provázel.

V druhé části expozice děti zaujal romský povoz. Pan Ferenc vyprávěl o romském kočovném způsobu života a o tom jak byli Romové prospěšní tím, že ovládali kovářské řemeslo, vyráběli hrnce, kotlíky, zvonky, ale také samozřejmě hudební nástroje. Hudba a tanec, jsou obrovskou doménou Romského národa. Co cigán, to muzikant-toto přísloví si od nich Čechové vypůjčiliJ. V nadsázce jde o to, že český národ s Romy v jakési pospolitosti žije. Tak nějak bez větších konfliktů se snaží oba národy sebe tolerovat, kéž by mezi námi vzniknul i respekt!

K nástrojům, hudbě a tanci jsme se prokousali přes doslova studenou sprchu výstavy o vyvražďování Romů za druhé světové války, tato místnost nám naháněla hrůzu. Tu vyvolalo i naturalistické zpracování interiéru, kde texty a obrazy o temné stránce naší historie jsou vystaveny přímo ve sprchách, jež evokují pocit, že jste v plynové komoře.

Nejen tato část patří do Romského žití, tedy jsme se na závěr rozradostnili zkoušením kostýmů romských tanečnic a selfiečky rozdmýchali atmosféru. Dívky v muzeu zatančily a poté jsme se ještě přesunuli do vyššího patra do hudebního oddělení. Děti zaujaly nahrávky ve sluchátkách a film o hraní na basu a klavír.

Po návštěvě muzea jsme poobědvali ve městě a stihli i hodinový rozchod na Svobodově náměstí.

Cesta zpět nám utekla stejně rychle. Druhý den jsme si všichni sedli a povídali si, o tom, co nás v Brně zaujalo. Děti vzpomněly hlavně kočár kočovníků a povídaly celkově o Brně. Také jsme si ukázali, jakou vzdálenost jsme ujeli, s přáním, že moc rádi uskutečníme někdy další výlet.

 V návaznosti na tuto akci uspořádáme hru šipkovanou v přírodě na téma – putování Romů.

Všichni děkujeme Vlaďce Kozákové a Zuzaně Krčálové za zprostředkování a zajištění financí pro tento výlet.

                                                                                                                                             NZDM ERKO

Napsala Mgr. Eva Frühaufová