Poznávací výlet do záchranné stanice Pavlov

Poznávací výlet do záchranné stanice PAVLOV

Na den 25. 7. 2018 jsme naplánovali výlet do Záchranné stanice Pavlov.  Tuto akci jsme zrealizovali za podpory Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina, projektu Mládež Kraji. Díky projektu jsme pro děti zakoupily jízdné, svačiny a pití na tento výlet.

Výlet do záchranné stanice Pavlov byl naplánovaný na 25. 7. 2018. Sraz byl na vlakovém městském nádraží, kdy jsme jeli vlakem a poté autobusem. Pro romské děti, které nejsou zvyklé na delší jízdy autobusem to bylo velmi náročné. Nakonec jsme ale dojeli a zvládli jsme všechny komplikace, které sebou jízda v autobuse přinesla. V záchranné stanici Pavlov byl pro nás připraven vzdělávací program „Mláďata - potřebují zachránit?“, díky kterému jsme poznali různé druhy dravců a dalších převážně lesních zvířat.  Pozorovali jsme, jak se krmí mláďata veverek a jiných zvířat, když se o ně rodiče nemohou postarat. Bylo nám vysvětleno, proč vlastně záchranná stanice vznikla a jak se máme zachovat, když nějaké mládě, raněné zvíře v přírodě najdeme. Největším zážitkem bylo krmení lišáka. Při zpáteční cestě do Jihlavy jsme si s dětmi sdělovaly dojmy a povídali jsme si, co jsme vše viděli. Tento výlet byl pro uživatele NZDM Erko velice přínosný, protože mohli vidět zvířata a dozvědět se o nich spoustu zajímavých praktických informací, které jinde se nedozvědí.