@naše_lavička

Dne 5. července 2018 jsme ku příležitosti 110. výročí vysvěcení Kaple sv. Cyrila a Metoděje, během slavnostní pouťové mše, představili “naši lavičku”. Projekt spočíval v sepsání brožury a umístění lavičky do veřejného prostoru v Ptáčově.

Brožura obsahuje obecné informace o Ptáčovu a jeho historii, popisuje rozdíly ve veřejném prostoru mezi městem a venkovem, příklady zdařilých realizací a doporučení, jak se k rurálnímu prostředí chovat. Při zpracovávání přišla vhod mezioborová spolurpáce (architekti x humanitní obory), umožnilo nám to více proniknout do tématu občanské participace, navzájem se od sebe učit a chápat problematiku z odlišné perspektivy. Od konce března jsme se jako tým nepravidelně scházeli a diskutovali důležitost jednotlivých okruhů, které limitoval rozsah tištěné brožury. Začátkem června jsme si stanovili první uzávěrku textů a během toho měsíce zpracovali grafický návrh. Nekolik dní před výroční pouťovou oslavou jsme tyto publikace nechali vytisknout ve vyhlášené brněnské tiskárně a distribuovali jsme je osobně do každého domu v obci. (ke stažení: https://issuu.com/tsmol/docs/ptacovize)

  

Při výberu lavičky jsme oslovili lokálního designéra a výrobce městského mobiláře. Kladli jsme důraz především na kvalitu provedení, údržbu a materiálové řešení. Na jednu z lamel jsme nechali vypálit označení “@naše_lavička”, které je dohledatelné na sociálních sítích, především instagramu. Ten je určen nejen pro publikování fotografií návštěvníků, kteří lavičku navšítí a vyfotí se na ní, ale i ostatních věcí týkajících se veřejného prostoru a akcí v Ptáčově. 

 

           

 

Po odhalení a předsatvení projektu se zvýšil zájem o toto téma. Lidé začali o laviččce a zásahu diskutovat, někteří pochopili i hlubší význam “umístění lavičky”, který nespočivá jen ve své podstatě. Po akci se ozvalo několik jednotlivců, kteří upozornili na několik míst, se snahou je v blízké budoucnosti změnit. Nelze popřít ani negativní odezva, která dokazuje, že jakýkoli zásah ve venkovském prostředí je citlivý a těžko ujde pozornosti. Veřejný prostor je dlouhodobá záležitost a nelze očekávat okamžitá změna. Jsme však rádi, pokud jsme snad jen jediného člověka probudili a vyvolali jeho zájem. Do budoucna bychom chtěli navázat podobnými projekty, které udrží bdělost a pomohou směřovat za lepší venkov.