Jak šel čas

S revitalizací jsme začali dle předepsaného harmonogramu. Vše probíhalo velmi dobře, jediné, co nám vždy kazilo práci bylo počasí, které nám vždy přálo.  Od dubna jsme objednávali materiály. Jelikož čekací doba byla v některých obchodech až měsíc, mohli jsme se po objednávání věnovat broušení a natírání plotů a atrakcí. Pomáhali nám i obyvatelé Babic, kteří pomocí brusky nejdříve zbrousili starou barvu a poté jsme již mohli natírat. Také jsme vyplenili křoviska, která kazila vzhled hřiště. 6. 8. se konal dětský den, kterého se zúčastnilo spoustu rodičů s dětmi. Byl zde bohatý doprovodný program a zábava se táhla až do dlouhé noci. Na této akci jsme vystavili upozornění na naše znovu zrekonstruované hřiště. 13.8. se konalo sousedské posezení, které pro nás bylo krásným uzavřením této revitalizace. Na tuto akci přišli lité z celé vesnice nehledě na věk. Paní starostka měla proslov a proběhlo také opékání špekáčků. Pro děti tu byla zábava v podobě barvení kamínků, šipkovaná apod.  I po dvou týdnech je hřiště neustále plné. Lidé využívají jak pískoviště, které zde velmi chybělo, tak nové atrakce, které povznesli atraktivitu tohoto hřiště.  Z náměstí je krásně vidět nově natřený plot a také atrakce, kde si neustále hrají děti. Tímto projektem jsme mohli oživit nejen hřiště, ale stmelit celou vesnici napříč všemi generacemi.

Fotogalerie: