Jak probíhají přípravy projektu Astronomické hodiny?

Přípravný tým, který celý projekt chystá, se schází jedenkrát týdně, aby společně na projektu pracoval. Prozatím jsme oslovili několik dodavatelů, vyrobili si šablony v měřítku 1:1, rozvrhli si velikost a připravili jsme grafický návrh Astronomických hodin. Děkujeme za prostory, které nám k poradám poskytuje DDM Třebíč a Hvězdárna Třebíč.