Dopsali jsme svůj sen :)

Sluníčko, které sedělo na oblacích v Moravských Budějovicích věštilo, že tento den bude něčím zvláštní a skutečně byl. V pátek 30. června jsme zatloukli poslední hřebík na našich knihobudkách a ukončili tak projekt, který zakořenil v našich hlavách v polovině ledna tohoto roku.

Začala se scházet parta aktivních lidí, kteří později svou studentskou iniciativu nazvali GMBproMB. Každý začal pracovat na něčem jiném, naše skupina se zabývala sousedskými knihovnami. Úkol zněl jasně, budou tři, do konce roku a půjdeme do toho po hlavě.

Jako první nás čekala schůze na radnici, kde jsme zažádali o uvolnění od poplatků, protože budky by stáli na pozemcích města. Na radnici nám vyšli vstříc a povolení jsme skutečně dostali. V květnu jsme začali pracovat v mnoha směrech, nejprve jsme zkontaktovali firmu Defita s. r. o., která zajistila zhotovení budek a pustili se do sbírky knih, které využijeme pro nastartování knihovniček.

Přišel červen a my jsme pracovali na detailech, které byly nezbytné pro dokončení projektu. V okamžiku, kdy nám firma doručila nenatřené budky jsme nakoupili potřebné materiály a pustili se do natírání našich knihovniček. Ačkoliv byl poslední červnový týden poměrně hektický, tak jsme přebrali získané knížky, ve spolupráci s firmou nainstalovali budky, umístili do nich knížky a otevřeli je pro veřejnost. Doufáme, že se budky stanou fungujícím orgánem centra a obyvatelé městečka si k nim najdou cestu.