Den zvířat s Kapkou

V sobotu 8. října se v Libušině údolí v Třebíči uskutečnila akce – Den zvířat s Kapkou. Ačkoliv počasí v ranních hodinách nebylo zrovna vyhovující, jakmile byla akce odstartována, i samotné počasí se umoudřilo a vše dopadlo přímo na jedničku. Celkově předpokládáme, že akce přilákala kolem 500 návštěvníků, což samo o sobě považujeme za obrovský úspěch.

Propagace této akce probíhala ve spolupráci s Hitrádiem Vysočina, Horáckými novinami, samozřejmě jsme využili sociálních sítí, taktéž ale i nejfrekventovanějších míst v Třebíči a v okolí. Po moderátorské stránce akci vedl Milan Řezníček, který dodával celkovému dni svoji pozitivní náladu, i když se nejednalo o jedno z nejpříjemnějších témat. Akce našla mnoho sponzorů a taktéž spolupráce, jež se projevilo i na bohatém programu a možnosti pomoci zvířatům nejen touto akcí, ale i předáním finančního daru spolku Kapka pro Tlapky, který přesahoval 54.000 Kč, jež budou použity na veterinární péči zvířat bez domova. Na základě uzavření spolupráce nebyla akce pouze o zvířatech, ale podařilo se ji taktéž spojit s ekologií a recyklací, jelikož se akce zúčastnila skupina TrashHero, která zde předala informace i v této oblasti. Celkovou akci doprovázel i program pro děti, který byl velice bohatý, nechtěli jsme zůstat pouze u přednášek pro rodiče, ale nabídnout rodinám možnost strávení společného odpoledne.

Celkově akci považujeme za velice vydařenou, jelikož byl nadprůměrně splněn její účel. Našim účelem bylo od začátku upozornit na ohrožení v případě nemocných zvířat, upozornit na časovou a finanční náročnost mazlíčků, předání informací a důvodů, proč se dané zvíře chová tímto způsobem, proč je zvíře agresivní, jelikož v mnoha případech se jen brání. Cílem akce bylo také ukázat lidem, že vypuštění zvířete do víru města či bohužel v některých případech i účelné usmrcení, není řešení, a vždy mají možnost a místo, kam se obrátit. Mezi vedlejšími účely bylo taktéž nalezení domovů pro zvířata, která jsou současně v dočasných péčích v organizaci Kapka pro Tlapky, což se touto akcí u některých zvířat povedlo, na což jsme velice hrdí.

Jsme velice rádi, že byly splněny veškeré cíle, které jsme si od začátku projektu kladli, a „svět se tak stal o něco lepším místem“. Za náš tým bych moc chtěla poděkovat všem sponzorům a lidem, kteří se na akci podíleli, především bych ale chtěla poděkovat městu Třebíč a tomuto programu, jelikož bez Vás by tento projekt nevznikl.  

Fotogalerie: