Den popularizace přírodních věd

DEN POPULARIZACE PŘÍRODNÍCH VĚD

Cílem projektu "Den popularizace přírodních věd" bylo poutavým a neotřelým způsobem seznámit širokou veřejnost v Třebíči a okolí s několika přírodovědnými obory - biologií, fyzikou, chemií, matematikou a logikou, astronomií a kosmonautikou. Několik měsíců předem jsme připravovali program. Během této doby se nám podařilo domluvit spolupráci s dalšími organizacemi v Třebíči a okolí.

V den „D“, tedy v sobotu 22. 9. 2018 od 10 do 18 hodin probíhala na DDM Třebíč celodenní akce. Během dne přišlo asi 250 – 300 návštěvníků. Třebíčské veřejnosti jsme nabídli Mozkohernu, Fyzikální show České astronomické společnosti, výstavu s názvem Vesmír a kosmonautika, přednášku Ing. Tomáše Přibyla „Na počátku byla Lajka“, přednášku „Vesmírná nej“, kterou připravila třebíčská hvězdárna, a několik přednášek Ústavu biologie obratlovců Akademie věd (pracoviště Studenec) s tématy Strastiplný život kukaček, O myších a lidech a Za tajemným krokodýlem do Konga.

V dalších místnostech DDM byly připraveny matematické, logické a deskové hry, fyzikální a chemické pokusy, které si návštěvníci mohli sami zkoušet nebo se zúčastnit drobných show v podobě fyzikálně-chemických laboratoří. Děti soutěžily v jednotlivých klubovnách, sbíraly razítka a mohly získat drobné odměny. Samostatnou expozici připravili v jedné z místností pracovníci Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, kteří na ukázku přivezli kromě jiného i živá drobná zvířátka.

S doprovodným programem před budovou pomohli zaměstnanci a studenti SPŠ Třebíč, kteří přivezli kaipany a motorky, k nim po poledni přibyla ještě malá výstava veteránů.

Velmi děkujeme pracovníkům Mozkoherny, členům České astronomické společnosti, všem přednášejícím, Ústavu biologie obratlovců AV, jehož pracovníci nám zapůjčili také nástěnky pro výstavu a podíleli se i na zajištění drobných cen, a Domu dětí a mládeže, který nám poskytl zázemí pro přípravu a zdarma zapůjčil budovu pro konání akce.

 

Video a další fotografie z akce najdete na https://www.facebook.com/events/257782708182432/?active_tab=discussion

Fotogalerie: