Den otevřených dveří v italském stylu

15. listopadu 2017 se na našem gymnáziu uskutečnil Den otevřených dveří, tentokrát na téma Itálie. Během dne, při kterém se konaly mimo jiné i přijímací zkoušky na nečisto, si mohli návštěvníci projít stylově vyzdobenou školu a seznámit se s Itálií v mnoha směrech díky zapojení vyučovacích předmětů.

Během dopoledních hodin byl připraven program pro základní školy, kdy se mohli žáci devátých tříd seznámit s výukou na gymnáziu, a tak zjistit, zda se chtějí pustit do všeobecného gymnaziálního studia. Studenti prožili dopoledne přednáškami o Janu Zrzavém a zážitcích z Florencie.

Další část programu DOD následovala odpoledne, kdy byla zahájena pěveckým sborem s italskou hymnou. Po hymně následovalo přivítání od pana ředitele a poté přednáška paní Jitky Měřinské na téma ,,Jan Zrzavý a Benátky“. Když si studenti a návštěvníci vyslechli přednášku, bylo zahájeno slavnostní otevření zrekonstruovaného vestibulu školy.

Po celý den se v prostorách školy konaly různé akce, asi největším událostí během dne byla Restaurace v italském stylu a kavárna, ve které se společně s učiteli angažovali i žáci. V kavárně se také uskutečnil koncert mandolínisty Martina Krajíčka a pěvecké vystoupení žáků. Vyzdobení školy si vzali na starost výtvarníci v čele s panem profesorem Korábem. Při DOD si tak mohli návštěvníci prohlédnout nespočet obrazů malovaných kávou, či obrazů, na kterých žáci ukázali styly italských dámských účesů jako vystřižených z obrazů malíře Botticelliho. Jedním z největších výtvarných projektů byla určitě velká mozaika slavných filmových hrdinů Spencera a Hilla či Gondola ,,plující“ po chodbě školy. Chodby byly mimo jiné vyzdobeny cypřiši a plastikami italských domů porostlých zelení. Ve čtyřech patrech školy bylo k vidění mnoho typického pro italské kraje, jako například benátské masky, či mafiáská výzdoba u občerstvení.

Fotogalerie: 
gondola
fyzikální pokusy
restaurace
restaurace
italské pokrmy
kavárna
chemické pokusy
benátská ulička s cypřiši a domy
Mona Lisa
tiramisu
kafeterie
fotbalové utkání
mozaika Spencera a Hilla
mafiánská výzdoba