Color run pro Kubíka

Po dvouleté pauze se v sobotu 14. 5. 2022 vrátila do Havlíčkova Brodu akce s názvem Color run, která měla od začátku jasně vymezené hned dva cíle. Prvním z nich bylo zmalovat sportovce k nepoznání, tím druhým pak vybrat co nejkrásnější sumu pro Kubíka Kunáška, kterému byla v dětství diagnostikována těžká forma autismu a mentální retardace.

Již od půl desáté dopoledne se v areálu Plovárenská scházely zástupy nadšených běžců, které čekaly na nezapomenutelný zážitek z barevného běhu. Toto čekání jim naši organizátoři zpříjemnili energickou rozcvičkou, povídáním o Kubíkovi nebo prodejem občerstvení ve stánku.

V jedenáct hodin se ozval startovní výstřel, vzduch prořízla oblaka jasných barev a téměř dvě stě padesát běžců vyrazilo na čtyři kilometry dlouhou trasu okolo řeky Sázavy. Po cestě na zúčastněné čekala další dvě barevná stanoviště, která zaručila, že se nám do cíle vrátili ti nejbarevnější a nejšťastnější sportovci, jaké Havlíčkův Brod kdy spatřil. Každý z nich byl po doběhnutí řádně odměněn odznáčkem pro uchování vzpomínek, sladkostí a hlavně dobrým pocitem ze svého výkonu.

Po vydařeném běhu už zbývalo jen jediné – oznámit a předat částku, kterou se nám společnými silami podařilo vybrat prodejem startovného a bílých triček. Před dvanáctou hodinou nás na pódiu navštívil Kubík se svou maminkou a radostný výraz na jejich tvářích brzy vystřídaly slzy štěstí, protože výsledná částka činila bezmála 29 000 korun. Díky tomuto peněžnímu daru bude Kubík moci absolvovat všechny psychorehabilitační pobyty, které znatelně zlepšují jeho stav.

Obrovské díky patří všem, kteří se rozhodli strávit sobotní dopoledne rozdáváním radosti na Color runu a samozřejmě i všem organizátorům a taky sponzorům, bez kterých by se akce v žádném případě neobešla. Věříme, že naši nástupci udrží tuto barvami nabitou tradici do dalších let a dokáží neuvěřitelné věci, tak jako se to letos podařilo nám.

Fotogalerie: