Bylo to (s)potřeba?

Úspěšně jsme zakončili náš projekt s názvem: "Je to opravdu (s)potřeba?". Cílem celého projektu bylo zorganizovat dvě víkendové akce (každou pro jinou věkovou skupinu), a seznámit účastníky s tématikou životního prostředí, klimatické změny a zejména způsoby, jak se můžeme k přírodě chovat šetrněji. 

Mavka: Strážkyně lesa (7- 12 let)

Děti se vydali na dobrodružnou výpravu za záchranou lesa, který střežila Mavka. Les byl soužen tajemnou energií, která se šířila urputnou rychlostí a měnila vše na ohnivou poušť. Děti energii vystopovali až Ohnivému běsu, který se v lese usadil, a museli ho přesvědčit. aby se vrátil zpět do říše plamenů. V průběhu víkendu děti potkávali bytosti a tvory, které v lese žili a společně hledali způsoby a možnosti, které mi je mohly dovést k záchraně jejich milovaného lesa. Ani vyrábění nebylo málo, a tak si děti vzaly zbylé kelímky od jogurtů nebo jiné obaly, které by se jinak vyhodili, vyběhly ven do přírody a vzaly, co jim přišlo pod ruku a výsledek stál opravdu za to!

Ztracený svět (11- 16 let)

Starší účastníci se mohli na téma klimatické změny podívat výrazně blíž. Po dobu víkendu prozkoumávali svět, který už šlo jen stěží zachránit. Zjišťovali, co se ve světě událo a co přesně vedlo k tomu, že příroda téměř vymizela. Potkávali se s obyvateli tohoto dystopického světa a zkoumali, jak se jim ve světě žije, vyptávali se, co dělali před přírodní katastrofou a co by nyní na tom jednání změnili. Společně tak docházeli k závěrům, co my nyní můžeme podniknout, abychom si udrželi naši přírodu a mohli planetu předat minimálně v takovém stavu, v jakém jsme ji dostali, pokud ne v lepším. 

Závěr

Dohromady se nám podařilo oslovit dvě věkové kategorie účastníků a každé z nich předat hodnotné informace. Díky oddělení těchto svou skupin jsme se na obou víkendech mohli zaměřit na danou věkovou kategorii a optimalizovat náročnost programu, aby vyhovoval všem účastníkům a byl pro ně přínosný.

Fotogalerie: