BEZMEZ(d) oživil VelMez

LetRouRou to v sobotu na lezecké stěně opravdu rozjeli!

Ve dnech 9.–10. listopadu proběhl druhý ročník kulturního festivalu BEZMEZ(d). Letos byl organizován užším šestičlenným týmem a za pomocí spousty dobrovolníků zejména ze Skautského střediska ve Velkém Meziříčí.

Na Gymnáziu ve Velkém Meziříčí měli návštěvníci možnost zhlédnout např. film Za hranicemi možností, po kterém následovala diskuze s úspěšnými sportovci z Velkého Meziříčí, případně pak v sobotu po filmech na téma občanského aktivismu přijel na debatu známý aktivista Jakub Čech, nebo předseda spolku Dětí Země Miroslav Patrik.

Účast na filmech byla sice trochu menší než minulý rok, zato otázek z publika byla opravdu spousta. Na gymnáziu byla připravena i výstava mladých umělců zejména z Masarykovy univerzity, a dále bližšího i vzdálenějšího okolí, která se letos stala velkým lákadlem. Po sobotním obědě se gymnázium jen hemžilo zájemci o výtvarné umění.

Nejvíc to ale žilo na Lezecké stěně Lezu v Mezu. V pátek již tradičně proběhl actiopanting při DJ setech, po kterém byly krásně zabarvené nejenom obrazy, ale i mnozí účastníci. V sobotu festival velkolepě zakončila série hudebních představení, přičemž poslední kapelou byla i známá hudební skupina LetRouRou. Kromě hudby však pro mnohé návštěvníky bylo překvapením cestovatelské okénko v podobě Tomáše Stávka, který letos za 25 dní absolvoval pěší túru ve státě Colorado v USA, dlouhou okolo 782 km. Všichni přítomní se shodli, že jeho přednes byl výborným stand-up comedy, který skvěle oživil a obohatil festival.

Festival byl zajisté o něco úspěšnější než minulý ročník, čemuž vděčíme hlavně Kraji Vysočina, který nás finančně podpořil díky zapojení se do projektu Mládež kraji. Tímto bychom jim chtěli velmi poděkovat za důvěru v projekt, finanční, ale i organizační podporu.

Poděkování patří i Masarykově univerzitě, která finančně podpořila vystavující umělce, a zejména pak Gymnáziu ve Velkém Meziříčí a Lezecké stěně Lezu v Mezu, kde celá akce probíhala.

Za všechny organizátory mohu říct, že veškerá píle stála za to. Děkujeme!

Za Festival BEZMEZ(d) Kamila Obršlíková

 

Více o festivalu na facebookových stránkách: https://www.facebook.com/FestivalBEZMEZd/

Fotogalerie: 
Zahájení festivalu jsme rovnou spojili s vernisáží
Výstava se opět uskutečnila na půdě Gymnázia ve VM
Každý obraz za sebou měl nějakou myšlenku
Návštěvníci netrpělivě čekali na začátek promítání filmu Za hranicemi možností
Debata s velkomeziříčskými sportovci - boxer, snowboardistka a házenkářka!
Actionpainting v pátek rozproudil atmosféru na stěně
Zapojovali se i mladší ročníky!
Sobotní promítání filmu Prachy v prachu
Debata s občanským aktivistou Jakubem Čechem byla velmi přínosná
Zajímavá debata proběhla i s předsedou spolku Děti ZEmě Miroslavem Patrikem
Sobotní hudební program odstartovala nadějná mladá hudebnice Pavla Bastlová
Při hře začínajících hudebníků panovala opravdu pohodová atmosféra
Pro skupinu MeziKvěty se jednalo o jejich první hudební vystoupení, jsme rádi, že jsme je tam měli, byly skvělé!
Návštěvníci se v mezidobí mohli občerstvit a prodiskutovat celou akci
Letos jsme na poslední chvíli zavedli i cestovatelské okénko, Toman Stávek, který ušel Colorado trail měl výborný stand-up!
Při LetRouRou to opravdu žilo!
V některých písních kapely hrál na saxofon i Lukáš Horký, který byl jedním z užšího organizačního týmu