Běh pro Elenku

Obyvatelé Třebíče na charitativním běhu vybrali přes 10 000 Kč na pomoc malé Elence

Libušiným údolím v Třebíči každý den projdou či proběhnou desítky až stovky lidí. Dne 21. září 2023 členové Zastupitelstva mladých města Třebíče zorganizovali právě v Libušině údolí v tento páteční den charitativní běh za účelem pomoci malé Elence v jejím boji se vzácnou nemocí, spinální svalovou atrofií.

„Myslím si, že ať již sportovní akce tohoto charakteru, či jiné kulturní akce s dobrým záměrem, jsou neskutečně prospěšné a přínosné, ať už je to pomoc pro jistou rodinu, osobu, nebo právě pro člověka samotného, který na tuto konkrétní akci přišel pomoct pohybem. I my, jakožto organizátoři Běhu pro Elenku, jsme se mnohému naučili a získali tím cenné zkušenosti.“ uvedl hlavní organizátor akce Adam Vašíček.

Akce byla rozdělena do dvou částí. Dopoledne se v Libušině údolí sešlo bezmála 300 žáků z šesti základních škol napříč celou Třebíčí. Společně s učiteli tak jeden den vyměnili každodenní rutinu školních lavic za trochu zdravého pohybu v krásné třebíčské přírodě skloubenou s pomocí malé Elence.

Po doběhnutí obdržely třídy symbolickou odměnu v podobě dřevěné medaile, kterou si následně odnesli s sebou do školy jako upomínku dne, kdy se rozhodli přispět na dobrou věc.

Odpoledne akce otevřela své dveře veřejnosti a na místě se tak sešla pestrá skupina lidí, od mladých skautů, přes zástupce z křesťanského centra, lidí z kanceláří až po strážníky městské policie. Akce se zúčastnila i malá Elenka s rodiči, kteří byli takovou neskutečnou vlnou solidarity dojati.

Celý průběh akce doplňovala hudba s pestrým občerstvením. Běžci měli tedy báječnou příležitost se za svůj výkon odměnit dobrou kávou, nealkoholickým nápojem, chutným pokrmem, či mohli jen chvílí posedět v příjemné atmosféře. Na bezpečný průběh akce dohlíželi po celou dobu příslušníci Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, kterým velmi děkujeme, stejně tak jako Domu dětí a mládeže Třebíč za poskytnuté zázemí, Gymnáziu Třebíč za kvalitní audio techniku, lidem z Amici Třebíč za zapůjčené vybavení. Největší dík ale patří Vám, účastníkům akce. Bez každého jednoho z Vás bychom to nezvládli a jsme Vám ze srdce vděční, že jste se nás podpořili v našem úsilí a my jsme tak mohli

Elenčiným rodičům předat finanční výtěžek z akce. Jsme velmi rádi, že se stále mezi námi najdou tací, kteří rádi pomohou ostatním.

Pomáhat má smysl!

Fotogalerie: