Projekty

Reprezentační ples Gymnázia Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Veronika Břízová

O projektu:

Chtěli bychom navázat na velmi úspěšné, dnes již každoroční setkání studentů s absolventy. Většinou je toto setkání ale spíše formální a formou přednášky. Chceme tedy vytvořit příležitost pro více osobní setkání studentů a zájemců o studium s absolventy a vyučujícími.

Stav: Nový

Den otevřených dveří v italském stylu

Vedoucí projektu:

Michaela Tůmová

O projektu:

Na gymnáziu máme v plánu zorganizovat den otevřených dveří pro Havlíčkův Brod a široké okolí. Chceme jednak přilákat potenciální zájemce o studium a ukázat jim naše gymnázium. Současně chceme dát ostatním návštěvníkům možnost, užít si příjemné odpoledne a dozvědět se něco o italské hudbě, umění, kultuře, zvycích a především o italské kuchyni.

Stav: Hodnocení

Studentské zázemí ve vestibulu Gymnázia Havlíčkův Brod

Vedoucí projektu:

Michaela Tůmová

O projektu:

Na našem gymnáziu bychom chtěli vybudovat prostor, který studentům již nějakou dobu schází, a to místo k smysluplnému trávení volného času. Vestibul bude sloužit v první řadě k besedám a přednáškám při různých příležitostech. Zároveň jej budou studenti využívat při schůzích studentských parlamentů, projekcích (videa studentů studujících v zahraničí, ...), diskuzích ohledně aktuálních problémů, setkání s absolventy (rady při výběru vysoké školy), samostudiu, četbě a odpočinku. 

Stav: Vyúčtování

JJ Jam vol.5

Vedoucí projektu:

Jan Sibera

O projektu:

JJ Jam vol.5 je páté pokračování projektu JJ Jam, který v podobě jednodenní akce přináší na Vysočinu nejen break battly (taneční souboje ve stylu breakdance), ale také workshopy a především jamy (konverzace tanečníků prostřednictvím tance, výměna nápadů..) – to vše za účasti nejlepších nejen českých tanečníků. V letošním ročníku nebude chybět Kids battle zavedý v loňském vydání a JJ Jam vol.5 bude rozšířen také o streetdance workshop.

 

Stav: Vyúčtování

Poznej své sochařské já

Vedoucí projektu:

Ondřej Juda

O projektu:

Projekt je určen pro studenty žďárského státního gymnázia, primárně potom pro studenty aktivně se účastnících výtvarných seminářů, kteří si chtějí vyzkoušet řezbářskou činnost. Smluvený řezbář studentům vysvětlí základy řezbářské techniky a následně pod jeho dohledem studenti vytvoří vlastní sochy, které se následně vystaví před budovou školy. Na konci projektu proběhne slavnostní vernisáž studentských prací spolu s workshopem pro širokou veřejnost, kde si budou moci vyzkoušet, jaké je to pracovat se dřevem. 

Stav: Vyúčtování

Databáze táborů

Vedoucí projektu:

Filip Krejčí

O projektu:

Interaktivní, intuitivní web s databází táborů, akcí pro děti a kroužky. Web bude jednoduše ovladatelný a přehledný pro všechny.

Stav: Zamítnuto

Astronomické hodiny

Vedoucí projektu:

Kristýna Haugwitz

O projektu:

Projekt Astronomické hodiny si klade za cíl přiblížit třebíčské veřejnosti zajímavým způsobem některé informace z oboru astronomie. Chceme vytvořit model podobný například orloji, který má být zároveň i uměleckým dílem. Na Astronomických hodinách budou jednotlivé ukazatele a ciferníky znázorňovat základní údaje jako jsou čas, datum, den v týdnu, fáze Měsíce, poloha Slunce v souhvězdích, čas v jiných časových pásmech a podobně. Umístěn bude tak, aby byl veřejně přístupný, zároveň bude umístěn na pozemku za plotem Hvězdárny Třebíč, aby byl chráněn proti vandalům. Hodiny budou v provozu nonstop.

Stav: Vyúčtování

Čteme v ulicích

Vedoucí projektu:

Julie Pelikánová

O projektu:

Projekt sousedských knihoven vznikl za účelem inovace knihovnictví, četby a také pro zlepšení kulturního prostředí ve městě. Knihobudky jsou nápadem studentské volnočasové iniciativy, která v pololetí letošního školního roku začala scházet na gymnáziu. . Jedná se o rozmístění několika budek s knížkami , které budou volně přístupny obyvatelstvu. Budky mají dva možné systémy fungování. Prvním je princip ,,Pujč a vrať“, kdy si zájemce knížku vypůjčí a následně po přečtení vrátí zpět do budky. Druhou možností je princip ,, Vezmi a daruj“ ve kterém si z knihovny knížku ponecháte, ale naopak tam darujete nějakou vlastní. Sousedské knihovny můžete potkat i v okolí, například v Jemnici, Hrotovicích, nebo Třebíči.

Stav: Vyúčtování

Festival Undergroundové Kultury Třebíč

Vedoucí projektu:

Jakub Škrdla

O projektu:

Festival undergroundové a aleternativní kultury v Třebíči. Program bude rozdělen na tři části:
První část (podium) - budou vystupovat kapely a promítány filmy
Druhá část - na zdech budou pověšeny básně, povídky, obrazy, fotografie
Třetí část - návštěvníci budou mít možnost zkusit něco vytvořit sami v dílnách a workshopech

Stav: Vyúčtování

Znám se? Znáš mě?

Vedoucí projektu:

Jakub Balabán

O projektu:

Projekt určen mladým od 13 let. Atraktivní formou dvou zážitkových víkendů plných aktivit se snaží u nich vzbudit větší zájem o dění kolem sebe. Dává jim šanci poznat lépe sebe, více porozumět okolnímu světu skutečným prožitkem. Chceme před účastníky postavit problémy, které budou řešit zcela osobně. Na vlastní kůži si vyzkouší především řadu problémů, které může svět přinášet. Při jejich řešení se dozví mnohé o sobě, o tom jak vnímají svět, jak vnímá okolí je. Zvýší se jejich schopnost komunikovat, říkat svoje názory a vyslechnout jiné. V závěru se také pokusí hledat řešení a budou přebírat odpovědnost za svá rozhodnutí. Oba víkendy jim nabídnou svět podobný našemu se spoustou negativ. Oni budou ti, kteří se s naší podporou pokusí tento svět změnit k lepšímu. A právě schopnost nahlédnout pod povrch a převzít odpovědnost za řešení problémů je cílem našeho projektu.

Stav: Uzavřeno

MB - Město Barev

Vedoucí projektu:

Lucie Nováková

O projektu:

Na našem projektu propojujeme veřejná místa v našem městě s uměleckou tvorbou. Požádáme o spolupráci místní i okolní umělce. Zpříjemníme místa, která momentálně vypadají pesimisticky a pochmurně.

Stav: Vyúčtování

Dokumenty pod širákem

Vedoucí projektu:

Nikola Sobotková

O projektu:

Na začátku našeho projektu byla jediná myšlenka. V Třebíči v létě není dost kulturně-vzdělávacích akcí pro mládež, které by se konaly venku. Proto jsme se rozhodli uspořádat promítání pod širákem. Realizace akce bude probíhat v červenci a srpnu, konkrétně 27. července a 3., 10. 17. a 24. srpna. 

Promítání bude začínat nejdříve kolem osmé hodiny večer. Jako místo konání jsme vybrali Havlíčkovo nábřeží, v případě nepříznivého počasí se akce bude konat v prostorách Íčka Třebíč. 

O akci budeme veřejnost informovat pomocí letáčků a článků v místním tisku i na různých k tomu určených webech. Pro diváky bude připraveno hezké posezení v trávě u stolečků. Mimo to zajistíme i menší občerstvení.

O konkrétních filmech proběhne hlasování v červnu, aby si lidé mohli sami vybrat, jaký film by rádi viděli. Filmy pochází z filmového klubu KineDok, se kterým spolupracuje Íčko Třebíč, od kterého budeme mít filmy zapůjčené.

Stav: Vyúčtování